Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
09-11-2009  

Volksvertegenwoordigers

 

ALMELO - Op 3 maart 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, ook in Almelo kiezen we nieuwe volksvertegenwoordigers.
Laten we eens even stilstaan bij de naam van deze functie. Het moet dus iemand zijn die het volk vertegenwoordigt. Onze democratie kan alleen werken als de volksvertegenwoordigers goed hun werk doen. Zo niet, komt het functioneren van de democratie onder druk te staan. Een politicus moet ook niet iedereen willen vertegenwoordigen, want in een representatieve democratie moet hij juist opkomen voor een deelbelang. Als een politicus van andere politici het verwijt krijgt een eenheid te doorbreken is dat eerder een mooi compliment.
Het is een absolute voorwaarde voor een volksvertegenwoordiger om de belangen van zijn groep kiezers met hand en tand te verdedigen.
Hoe werkt het echter in de praktijk..?? De meeste volksvertegenwoordigers zijn eerder vertegenwoordiger van eigenbelang en dat van ambtenaren, dan van het volk. Politici moeten wat vaker de problemen bij zich zelf zoeken en niet bij de inwoners van een stad. Een werkbezoek van een wethouder is er niet om te kijken naar de problemen, maar om toegezwaaid te worden en in de media te verschijnen. Een bestuurder zou helemaal geen werkbezoek nodig moeten hebben om te weten wat er speelt, hij zou door zijn contacten binnen de samenleving prima op de hoogte moeten zijn van alle problemen en kansen.
Bestuurders negeren problemen liever, dan ze erkennen. Als er namelijk een probleem wordt erkend, moeten ze aan de slag om het probleem op te lossen. En dat dwingt tot actie. Het idee alleen al, problemen oplossen, bah. Allerlei trucjes worden verzonnen om de politiek zogenaamd dichter bij de burger te brengen.
Niet de vertegenwoordigers van de inwoners van de stad bepalen de richting, dat laten onze bestuurders over aan ambtenaren die dikke noties schrijven over allerlei thema's. Door alle wollige taal snapt niemand waar het over gaat en kan de ambtenaar zelf de richting van zijn beleidsveld bepalen. Politici vergaderen ondertussen dagenlang over simpele zaken, waardoor alle aandacht gaat naar zaken in de marge en geen enkele toehoorder snapt meer waar het over gaat. Onze bestuurders moeten eens gaan nadenken hierover. Alleen op "maandag wasdag" vergaderen. De rest van de week de stad (wijken) in om te spreken met gewone mensen, dus niet met vertegenwoordigers van allerlei belangenclubjes. Ook niet te veel gepland, waar tevoren de stoep exstra schoon wordt geveegd, maar onaangekondigd langskomen en het gesprek aangaan en luisteren.

< Dat er te weinig geluisterd wordt naar de burgers van Almelo betekend dat er geen democratie is, het is vervangen door een bureaucratie waar duurbetaalde ambtenaren het voor het zeggen hebben. Wij moeten vechten voor het herstel van de democratie, waar volksvertegenwoordigers echt het volk vertegenwoordigen..!!

Harry de Olde

Archief
Terug naar vorige pagina