Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
04-11-2009  

Journalistiek aan lijntje Bert Kuiper

 

Geachte Redactie,

Politiek in Almelo dat is gemeentepolitiek. Helaas lopen de journalisten aan de lijn van de PvdA onder leiding van kameraad Bert Kuiper die direct de persoonlijke aanval opent op zijn criticasters. Journalisten die geen hoor en wederhoor toepassen, zich niet op feiten baseren en worden gebruikt om politieke tegenstanders monddood te maken. Al jarenlang maak ik me druk over Almelo omdat ik Trots ben op Almelo. Dat zonder enig eigenbelang. Dat zonder doel om stukjes grond toe te eigenen of ondernemers dwars te zitten, die vrienden en bekenden beconcurreren.

Almelose politiek in 3 punten: Ja en amen zeggen, slijmen met Bertje Kuiper en eigenbelang.

Harry's politiek in 3 punten: kritisch zijn, niet slijmen met de PvdA kameraad en Almeloos belang.

Vrijheid van meningsuiting dat bestaat niet in Almelo en de democratie is er één waarin alleen de gewenste meningen gehoord mogen worden.

Harry de Olde

Naschrift redactie:
Harry de Olde is geboortige Almeloër en wil kandidaat zijn tijdens de gemeenteraadverkiezing van maart 2010 voor de partij van Rita Verdonk, Trots op Nederland / Almelo.
De Olde heeft echter een politiek verleden bij partijen als Boerenpartij, Binding Rechts, Centrumpartij, LPF en Nieuw Rechts. Deze feiten mogen en moeten zelfs gemeld worden, dat is de informatieve plicht van de journalistiek. Of de Olde nu nog dezelfde standpunten als destijds heeft is ter beoordeling aan de kiezer.
Inmiddels heeft de Olde de redactie van AlmeloNieuws laten weten zich als kandidaat voor Trots op Nederland / Almelo te hebben teruggetrokken en hij zal dit internetkrantje zo nu en dan opvrolijken met interessante stukjes uit de gemeente politiek, zo beloofd de Olde.

Archief
Terug naar vorige pagina