Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
15-03-2009  

Reactie Mieke Minkjan n.a.v. voedselbank

 

Entry for March 13, 2009
Naar aanleiding wat ik las op TCTubantia over een raads-discussie over de voedselbank heb ik de volgende reactie geplaatst.

Ik ben blij met het initiatief dat er naast het boodschappenproject een andersoortig project komt in Almelo, die meer tegemoet komt aan de noden van de medemens.
Want sommige mensen hebben in onze samenleving een steuntje in de rug nodig om te kunnen overleven.
De reden om die steun te willen ontvangen in de vorm van boodschappen zijn uiteenlopend. Het kan zijn omdat je als vluchteling een nieuw bestaan dient op te bouwen, het kan zijn dat je gewoonweg door domme pech wordt achtervolgd, het kan zijn omdat armoede al generaties lang in je familie voorkomt, het kan zijn dat je plotseling wordt ontslagen, het kan zijn dat opeens je partner met al het inkomen er vandoor gaat. En zo zijn er nog duizend en een voorbeelden te noemen.
Vragen om deze vorm van hulp is nog altijd een drempel overstappen. De hulpverleners kunnen alleen maar met respect de ander tegemoettreden. Respect betekent aanzien, eerbied en waardering voor de ander, ongeacht de ander. Het woord respect betekent ook "omzien naar".
Helaas vergeten de “hulpverleners” vaak om mensen die hulp vragen dit respect te tonen en treedt men op als een soort kampbewaker van de begeerde goederen, namelijk voedsel om te overleven.
De argumenten van wethouder Mieke Kuik slaan natuurlijk nergens op, geen enkel kabinet van welke kleur dan ook, is geneigd om het bestaansminimum te verhogen. Al jarenlang niet.
Ik denk dat het heel gezond is voor de Almelose verhoudingen als er wat meer gevarieerde en neutrale hulp aan mensen die het nodig hebben komt, want het Boodschappenproject van de kerken toont te vaak een rigide, willekeurige en onprofessionele vorm van hulpverlening, die helaas op het pannetje soep van vroeger lijken. “Als je op zondag niet naar de kerk komt, krijg je ook geen hulp meer!”

Ik woon in een stad, die onderdeel is van the Greater City of Dandenong. In onze stad wonen meer dan 125,520 inwoners. In de Angelsaksische cultuur is het heel gewoon om veel charitatieve instellingen te hebben die zich met hetzelfde doel bezig houden, bijvoorbeeld het ondersteunen van de armen in de samenleving. En allen worden met dezelfde inspanning ondersteund door het raadsbestuur van de stad.
Meer dan 13 organisaties ondersteunen mensen in nood in onze regio. Er zijn twee restaurants, die met hulp van de betrokkenen, een warme maaltijd aanbieden aan betrokkenen. Er zijn verschillende “sheds for men”, er zijn meer dan 5 organisaties die concrete hulp aanbieden en er is een voedselbank. Niemand voelt zich concurrent van de ander en men werkt samen.

En ik denk dat dit, welke organisatie voorziet in het verstrekken van de meeste charitatieve hulp, een beetje het probleem van het Almelose is

Kom op Almelo, laat de charitatieve hulp bloeien, als duizend rozen.

Mieke Minkjan

The Greater City of Dandenong - Australië 

Archief
Terug naar vorige pagina