Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
11-03-2018  

PVV geleuter


Stöteler wil geen windmolens in Almelo maar o ironie, op de flyer staat een windmolen. Die aan de Nieuwstraat waar mede- verkiezingskandidaat Mark Leus zijn handel drijft in tweedehands auto's.
 

Het verkiezingsprogramma van PVV Almelo (en dat in andere gemeenten) staat vol beloften-geleuter dat wettelijk niet mogelijk is.
Zo wordt beloofd dat er geen plek is voor een moskee, maar Nederland heeft wettelijke vrijheid van godsdienst en kan derhalve de sinds 1974 gevestigde Yunus Emre Moskee aan de Bellavistastraat niet op wettelijke grondslag gesloten noch verboden worden. Dat kan net zo min bij een katholieke of hervormde kerk noch synagoge. Ook kan nieuwbouw niet op wettelijke grondslag verboden worden indien aan alle voorwaarden voor een omgevingsvergunning worden voldaan.
PVV Almelo belooft eveneens sluiting van het AZC. Het vestigen van een asielzoekerscentrum wordt landelijk geregeld en gemeenten moeten daar aan meewerken indien aan alle voorwaarden van een omgevingsvergunning worden voldaan. Ook moeten alle gemeenten naar rato een verplicht aantal asielzoekers huisvesten indien een verblijfsvergunning is verleend. Ook dat is geen gemeentelijk proces. De belofte om het AZC te sluiten is dus pure retoriek. Daar komt bij, dat de lopende vergunning nog jaren loopt. Sluiting, wat niet kan zonder Den Haag, zou bovendien miljoenen euro’s aan besteding schelen binnen de Almelose economie. De steeds wisselende asielzoekers geven hun toelage uit in Almelose winkels. Bovendien, zijn er diverse bedrijven en een onderwijsinstelling als ‘toeleveranciers’ uit Almelo betrokken bij het AZV, en werken er zo’n kleine 80 stadgenoten. Sluiting zou meer dan 100 banen kosten. Niet te vergeten ook dat de gemeente Almelo jaarlijks 250.000 euro ontvangt aan huurpremie.
PVV Almelo wil geen overheidsstimulans van Islamitische feestdagen. Netter zou zijn geen kerkelijke feestdagen. Niet katholiek, niet hervormd, niet joods et cetera maar dat bedoelt men niet met de loze kretologie.
Dan de belofte dat Almelose teruggekeerde Syriëgangers tot persona non grata moeten worden verklaard. Almelo heeft geen Syriëgangers. Zouden die er wel zijn, ligt strafvervolging volgens de nederlandse wet eerder voor de hand.
Kortom zelfs met 35 zetels kan de PVV haar onderbuikgevoelens en beloften niet waarmaken. Het ontwricht alleen de Almelose samenleving.

Sebastian Stöteler, in het dagelijks leven deurwaarder bij GGN, maakte eerder deze week zijn eerste entree tijdens een publiek debat waarin hij bovenstaande punten aanhaalde. Volgens hem is er veel overlast op en rond het AZC en moest de politie veel opdraven om alles in goede banen te leiden. Als je de politieberichtgeving en de jaarcijfers een beetje volgt, komen ze vaker bij Preston Palace dan bij het AZC.
De boute verzinsels van Stöteler kwamen hem op hoon te staan tijdens het debat in café België. Een buurtbewoner van het AZC diende hem van repliek door te melden dat zijn aan een rolstoel gekluisterde vrouw maar al te vaak wordt geholpen door asielzoekers bij een drempel of stoeprand.

PVV Almelo belooft verder verlaging van OZB, verlagen afvalstoffenheffing, afschaffen precariobelasting, parkeren in de binnenstad gratis en terugdringing van administratieve lasten voor burgers en ondernemers. Iedereen wil wel nultarieven maar met een beetje verstand zou je dergelijke loze beloften toch niet doen?
De stad zal eerst haar financiële verliezen uit het megalomane bestuurlijke tijdperk rond de eeuwwisseling moeten wegwerken. Daar kan ook Stöteler niet omheen. Eerst dan kan er een streep door de opcenten van de OZB-heffing (15 procent) en de koppeling met de afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Parkeren 2 uur gratis in blauwe zone willen meer partijen om de trek naar de binnenstad te bevorderen. En wat administratieve lasten betreft, de hoogste lasten berekenen deurwaarders  bij het ‘uitkleden’ van mensen in financiële problemen.
Voor de laatste een kleine geruststelling. Werkgever GGN, u weet wel die van die hoge lasten bij het innen van achterstallige ziekenfondspremies, heeft Stöteler in de regio Arnhem aan het werk gezet. Hem kom je als ‘Dreverhaven’ in Almelo niet al te vaak tegen!

'Fijnslijper'

Archief
Terug naar vorige pagina