Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
01-03-2018  

Goa stemmen, het geet over oe !

Oproep om te stemmen, het gaat over u!
 

‘De politiek dut toch wat ze wilt’, ‘Luuster’n ho mar, ‘Allemoal zakkenvullers’, zomaar wat algemene denkbeelden over politici op een rij. De kloof tussen bestuurlijk Nederland en de burgerij is groot. Niet omdat gemeentebestuurders de burgerij niet opzoeken, maar vooral vanwege massale desinteresse van burgers tijdens informatieavonden in aanloop naar de besluitvorming. Achteraf is dan vaak het geklaag enorm en is de politicus een klungel die nergens voor deugd maar alleen geld in zijn achterzak wil stoppen.
Een desinteresse die je ook ziet toenemen in het verenigingsleven van dam- tot sportvereniging. Steeds minder mensen zijn bereid zich structureel in te zetten voor de club waar men wel lid is. In het verenigingsleven vergrijst het gilde van vrijwilligers en neemt de kritiek toe omdat men een ‘gespreid bedje’ verwacht.  Diezelfde vrijwilligers moeten zelfs meer en meer achter de contributie aan, want ‘leden’ denken dat ze maar op kunnen zeggen wanneer het henzelf uitkomt, de vereniging achter zich latend met weer een financiële tegenvaller.

De lichting burgers die zich in deze aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart wel politiek heeft geëngageerd, zal de maatschappelijke desinteresse en daarop volgende ‘klaagzang’ nog moeten ervaren, maar het zijn wel juist die mensen die mee willen denken over het algemeen belang. Een algemeen belang dat op gemeentelijk niveau maar al te vaak de gevolgen van Haags beleid moet opvangen, zoals o.a. de bezuiniging bij de Jeugdzorg en Wmo-regelingen. De grotere  steden in Twente zoals Almelo, Enschede en Hengelo etc. moeten sindsdien jaarlijks miljoenen euro’s bijpassen. En toch zie je die landelijke politici juist het voortouw nemen in de campagnes voor de komende raadsverkiezingen.
Er zijn zelfs landelijke partijen die hier en daar op gemeentelijk niveau meedoen aan de verkiezingen onder fantasienamen omdat de gevestigde naam te zeer een belemmering is geworden voor goed resultaat. Het traditionele VVD-bolwerk Vlieland is er het schoolvoorbeeld van. Geen VVD, CDA, PvdA of D66 maar namen als Nieuw Liberaal Vlieland (wel met de ‘oud- VVD‘ers’ als hoofdpersonen) of GroenWit dat vier jaar geleden werd gevormd door de PvdA’ers op het eiland.

De Onafhankelijke Senaats Fractie uit de Eerste Kamer heeft becijferd dat de kiezer op lokale partijen een derde van de bestuurlijke ‘macht’ uitmaakt maar dat dit derde deel van het volksstemmingsresultaat amper aan besturen toekomt vanwege de ‘kongsie’ door de traditioneel gevestigde orde van de landelijke partijen.
Almelo is er een voorbeeld van. De miljoenentekorten zijn ontstaan vanuit traditioneel machtsdenken over veel te grote ambities. De burger mag er jaren voor 'dokken' om het financiële ‘gat’ weer te dichten.
Haast erger is nog dat de megalomane denkers van toen zich weer beginnen te roeren nu het gat in de gemeentelijke ruif zich langzaam begint te sluiten. Dit tot schrik van het personeel van de gemeente en de oppositiepartijen die al vele jaren een kritisch geluid lieten horen aan dovenmansoren!

Dus kiek oet wa’j ankruust!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina