Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
17-02-2017  

Kroonjuweel

 

In Twente zijn de meningen nogal verdeel over afvalverwerker Twence. Het bedrijf ontwikkelt zich steeds meer als leverancier van energie en kreeg daarvoor ook een rijkssubsidie van 300 miljoen euro.
In de afgelopen jaren droeg Twence ook een slordige 80 miljoen euro af aan dividend aan de Regio Twente het regionale bestuurs-traject van de 14 Twentse gemeenten die gezamenlijk eigenaar zijn van Twence. Daarmee konden Twentse politici de bestuurlijke ambities uit de ‘Agenda van Twente’ financieren zoals o.a. de Fietssnelweg F35, stadsbuslijnen en speeltjes als de overdekte ijsbaan in Enschede, de topsport indooraccommodatie IISPA in Almelo en het overdekte zwemband in Nijverdal voor de top-waterpoloërs van Het Ravijn.

Daarvoor werd wel het verwerkingstarief voor de verwerking van afval uit de 14 gemeenten kunstmatig hoog gehouden. Nu dat niet langer meer kan en Twence lagere marktconforme tarieven in rekening gaat brengen, ontstonden er ‘dollartekens’ in de ogen van meerdere Twentse gemeenten. Rijssen/Holten, Twenterand en niet in de laatste plaats het noodlijdende Almelo, willen de aandelen verzilveren.
Of dat verstandig is?

Gelet op de loskomende toegezegde  rijkssubsidie voor investeringen in de productie van stroom en warmte uit restafval, kun je daar terecht vraagtekens bijzetten.
Er zijn namelijk ook min of meer verplichte ambities in het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen als olie, aardgas en vooral kolen als het om energieopwekking gaat en verminderen van Co2- uitstoot.
Met windenergie gaat het in Twente niet lukken, gelet op het brede verzet. Ook lukt het nog niet om grootschalige parken met zonnepanelen aan te leggen, terwijl Twence wel voortvarend bezig is om meer en meer warmte en elektriciteit ut afval te leveren aan Twentse bedrijven. De burger profiteert daar helaas nog niet van.

Maar er is meer. De aandeelhoudende gemeenten wilden in het verleden niet investeren in een sorteerinstallatie terwijl een dergelijke installatie een veel hoger sorteerrendement levert dan de mens met scheiden zal bereiken. De Duitse Universiteitsstad Münster ‘knikkerde’ een private onderneming uit de gemeentelijke ‘sortieranlage’ en neemt deze weer in eigen beheer.
Ook wil Münster aandelen van Twence om het eigen restafval te verwerken. Ook dat levert meer energie op als eindproduct. De visie van Münster doet ook andere gemeenten in de Duitse regio naar Twence kijken. Bij Twence wordt die belangstelling gekoesterd, want nu komt nog veel afval uit Engeland om in Hengelo verwerkt te worden. Afval uit de eigen Euregio beperkt dus eveneens de milieuschade door verre overzeese transporten te beperken.

Het zijn ontwikkelingen die raadsleden in Twente aan het denken zetten. Is verkoop van Twence wel zo aantrekkelijk? Gooi je niet het kind met het badwater weg? Is er in de toekomst bij voldoende afval rendement voor Twence en de aandeelhouders?
Daar raken steeds meer mensen van overtuigd. In Den Haag deden ze dat al met de toekenning van vele miljoenen aan investeringssubsidie.

In Twente staren zich nog veel bestuurders blind op de ontwikkeling van Twente Milieu. Ooit begonnen door gemeentelijke reinigingsdiensten van een beperkt aantal  gemeenten samen te voegen. De portefeuille-houdende wethouders van de aandeelhoudende gemeenten mogen er nog aan tafel zitten om politieke invloed uit te oefenen. De opmaat naar verplicht sorteren van huishoudelijk afval tot per woning op jaarbasis 50 kg restafval is bereikt en de burger als onbezoldigde ‘medewerker’ dat nauwelijks leidt tot lagere tarieven. De gevolgen zijn te zien bij milieueilanden en in de natuur.

De oplossing? Behoudt kroonjuweel Twence en degradeer Twente Milieu tot ophaaldienst en verpats die slavenhandel!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina