Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
05-11-2016  

Alloch Autoch

 

De overheid wil per direct de in 1989 geïntroduceerde begrippen autochtoon en allochtoon schrappen vanwege het vermeend stigmatiserende en kwetsende woord allochtoon voor medelanders met een migratieachtergrond.
Het kan zijn dat er medelanders zijn die dit stigmatiserend vinden, net zoals er medelanders zijn die Zwarte Piet liever kwijt zijn bij het eeuwenoude kinderfeest van Sinterklaas of de slavenafbeeldingen op de Gouden Koets niet meer van deze tijd vinden, net zoals eerder de woorden Jodenkoeken en Negerzoenen in de supermarkt. Volgens hen moet dus de historie worden herschreven als een publieke boetedoening voor het verleden van onze voorouders.

Maar waarom werd het woord allochtoon ook al weer geïntroduceerd? Reden o.a. het woord gastarbeider. Maar krijgen we met het schrappen van het woord allochtoon ook weer  rechtbankverslagen met termen als Marokkaanse-Nederlander de cel in voor heroïnehandel, Surinamer verdacht van moord of meer van dat soort omschrijvingen?
De kern van dit soort aanduidingen zit hem voor een belangrijk deel in de tweedeling van de maatschappij. Het aantal allochtonen in de Nederlandse bajes is sterk oververtegenwoordigd omdat niet alle ontwikkelingskansen gelijk zijn.
Het introduceren en schrappen van het woord allochtoon is dus louter voor de bühne net zoals minister Asscher vindt dat Zwarte Piet anno 2016 eigenlijk niet meer kan. Begrip voor elkaar is het toverwoord van Asscher, maar wat betekent inburgeren dan? Moet de autochtoon zich aanpassen aan de ‘lange tenen’ van de allochtoon, zoals Asscher wil of moet de allochtoon zich juist aanpassen bij de heersende Nederlandse cultuur? 
Allochtoon professor David Pinto, een Joodse Berber uit Marokko en oprichter van het Inter-Cultureel Instituut noemt de huidige overheidsactie om het woord allochtoon te schrappen een onnozele ambtelijke overheidsactie die een averechts effect zal hebben. Ik denk dat hij gelijk heeft.

Wat mij betreft komt de Jodenkoek en de Negerzoen weer in de schappen, blijft de slavenafbeelding op de Gouden Koets, wens ik Zwarte Piet nog eeuwen welkom en houdt ik het voorlopig bij allochtoon.
De Nederlanders met een migratieachtergrond zijn er mij niet meer of minder om.
Asscher en de zijnen moeten meer aan de bak om gelijke kansen te ontwikkelen, dan is een woord als allochtoon ook niet meer van toepassing!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina