Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
02-07-2016  

Natuureducatie en beleid

 

Al jaren wordt er door de in de stichting Natuurhus Almelo samenwerkende verenigingen Nivon, IVN, ’t Iemenschoer, KNNV, Groei & Bloei en Astrona gewerkt aan het plan een nieuw Natuurhus te realiseren in het Hagenpark. Met de gemeente Almelo werd jaren overlegd om tot een haalbaar plan te komen en dat leek in 2013 dichtbij. De gemeente droeg zelfs per 1 januari 2014 de gemeentelijke taken qua Natuur & Milieu onderwijs over aan de stichting, wetende dat de noodhuisvesting aan de Deldensestraat daarvoor niet op berekend is. Rond het plan voor een nieuw Natuurhus in het Hagenpark, werd ook een landschappelijk plan gemaakt om het desolaat uitziende gemeentelijke park weer enig aanzien te geven. Donaties van bedrijven en particulieren zorgden voor een stevig startkapitaal maar de gemeente hield zich ijzig stil met de hand op de knip. Totdat onlangs wethouder Javier Cornelissen (SP) via de krant publiekelijk maakte dat hij binnen zijn begroting geen geld vrij kon maken.
Hevig verontrust stuurde de stichting Natuurhus een ‘brandbrief’ naar de gemeenteraad, want jaren van plannenmaken (en bijstellen), dreigt te worden weggespoeld in het water van de Almelose Aa.
Cornelissen deed nog snel een aanbod van een renteloze lening van 180.000 euro, zijnde het bedrag waar op werd gerekend als subsidie om de gemeentelijke onderwijstaken in een goed onderkomen te kunnen uitvoeren. Hoe kan dat? Er werd toch beweerd dat er geen geld is?
Dat geld kan dus wel vrij gemaakt worden, maar het college van B&W wil dat geld kennelijk hooguit lenen aan de stichting Natuurhus. Met dat standpunt nemen de exploitatielasten van de stichting evenredig toe in het uitvoeren van de door de gemeente uitbestede taken en dat is op z’n minst vreemd.
Een ingediende motie tijdens de raadsbehandeling van de Perspectiefnota 2018 was een ultieme poging om het noodzakelijke nieuwe onderkomen toch te kunnen realiseren. De gemeente kan dan de noodvoorziening aan de Deldensestraat verkopen. Maar nee, het college van B&W adviseerde negatief aan de gemeenteraad. Kennelijk is een mogelijke verkoopopbrengst op termijn van het pand aan de Deldensestraat al geoormerkt.
Het college kreeg steun van de coalitie, van de VVD (en uiteraard dan ook raadslid Çete), raadslid Israa Abdulatif en tot verbazing van velen, ook van Harry de Olde, de man die minstens drie keer per jaar het college van B&W ‘sommeert’ om de knip te trekken voor een nieuw dierenasiel terwijl toch de basis voor flora- en faunabeheer ligt bij educatie, de gemeentelijke taak die juist op het bordje werd geschoven van de stichting Natuurhus. 

Begrijpt u het nog?

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina