Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
20-10-2015  

ErdoganĀ“s tentakels

 

In de afgelopen week kregen Turken in Europese landen een stemadvies van Erdogan’s AK-partij om bij de komende Turkse parlementsverkiezing (21 t/m 25 oktober) toch maar vooral op de partij te stemmen.
Bij veel Turkse medelanders viel dat stemadvies rauw op de mat en men vraagt zich af hoe de AK-partij aan al die adresgegevens komt. Veel Turken vinden namelijk ook dat het in Turkije met de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting maar matig tot slecht gesteld is. De maatschappelijke onrust, gepaard met bomaanslagen, neemt toe in Turkije waar tal van journalisten in d cel zijn beland omdat zij niet berichten volgens de wens van Erdogan.

Deze Turkse potentaat wil de absolute politieke meerderheid in Turkije maar heeft nog niet in de gaten dat dan de toetreding tot de Europese Unie een utopie dreigt te worden. Te vaak en teveel bemoeit Erdogan zich met Turken in het buitenland. Bovendien kan een Turk zijn Turkse nationaliteit niet opgeven indien hij/zij dat wenst. Zo blijft men dus grijpbaar voor de 'tentakels' van de AK-partij en dat zal in Europa niet goed vallen.
Daar komt bij dat Erdogan de politieke troefkaart vluchtelingen uitbuit. Meebetalen en herstart van de bespreking tot toetreding van de Europese Unie is zijn dictaat aan Angela Merkel die publiekelijk opvallend welwillig was maar nog nergens een handtekening onder heeft gezet.

Het is goed dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) nu onderzoekt of de Turkse AK-partij de wet op privacy heeft overtreden met het versturen van een brief met daarin een stemadvies. "Je mag gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor je ze verzameld hebt. Ik moet aannemen dat deze gegevens niet direct door de AK-partij zijn verzameld", zei voorzitter Kohnstamm van het CBP tegen de NOS.
Dat onderzoek komt te laat voor de Turkse parlementsverkiezing van nu. Er rest dus niets anders dan een stemadvies aan de Turken die dezer dagen naar Deventer moeten om hun stem uit te brengen.
Blijf thuis en tart Erdogan, dan komt zijn ware aard mogelijk tot uiting!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina