Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
23-08-2015  

Volksopstand

 

Het kabinet Rutte/Asscher (VVD/PvdA) gaat fors door met het reorganiseren (en bezuinigen) van overheidstaken. Zo kwam er de vorming van één nationaal politiekorps (nog niet succesvol), een flinke bezuiniging op het gevangeniswezen met verhuur van ‘bajessen’ aan België en Noorwegen terwijl er nog dik 14.000 ‘gestraften’ hun straf moeten uitzitten en werd ook het aantal gerechtsarrondissementen fors verkleind.
Nu luidt de PvdA in Almelo de noodklok dat de Rechtbank Almelo mogelijk wordt opgeheven ten faveure van Zwolle waar het sinds de opheffing van het arrondissement Almelo al onder valt. De PvdA meldt in een brief dat het dergelijke geluiden heeft opgevangen en trekt daarom aan de bel omdat een vertrek van de rechtbank grote gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in Almelo net zoals het eerder aangekondigde vertrek van Rijksbelastingen naar Enschede.
Kon een aangekondigde sluiting van penitentiaire inrichting De Karelskamp nog net worden voorkomen, al met al schijnt Almelo dus weinig aan dit kabinet te hebben, mocht de berichtgeving van PvdA Almelo werkelijkheid worden.
De fractie zegt alles uit de kast te willen trekken, om het verlies van de rechtbank in Almelo te willen voorkomen en dringt tevens aan bij het college van B&W om snel in actie te komen. Of dat bij Rutte c.s. indruk maakt?
Een volksopstand zou beter zijn!

'Fijnslijper'

Archief
Terug naar vorige pagina