Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
08-05-2014  

Invoer papiercontainer is verkiezingssabotage


Weggestemd - milieuwethouder Drs. Johan Andela (VVD)
Fotobewerking: Tony Cassese (AlmeloAnders.nl)
 

Nog nooit werd een lijsttrekker/wethouder bij de gemeenteraadverkiezing zo hard afgerekend als de Almelose wethouder Johan Andela. Op 21 mei is zijn afscheidsreceptie. Andela wil in Almelo komen tot milieuparken in de wijken waar de burgers hun eigen huishoudelijk afval naar toe moeten brengen. Gesorteerd wel te verstaan, om uiteindelijk uit te komen op 50 kg restafval per jaar per gezin.
Glas apart, plastic apart, groen apart, papier apart, metalen apart, grof vuil apart, en restafval apart ( Het kan ook geautomatiseerd). Niet meer vrijwillig maar verplicht. Goed voor het milieu? Ja, maar ook voor de financiële huishouding van de gemeente. Glas en papier levert namelijk geld op en de stortkosten voor restafval gaan fors omlaag. Daar staat tegenover dat de burger flink aan het sjouwen komt. Slecht ter been, rolstoeler, bejaard, dubbele baan om het hoofd boven water te houden? Het maakt de scheidende wethouder van VVD-huize allemaal niets uit, men ziet maar hoe men dat oplost. Noaberplicht, mantelzorg, zijn de kreten die Andela er op los liet. Of burgers dat allemaal willen voor een te verwaarlozen kostenreductie voor de burger?

Gelet op de verkiezingsuitslag niet. Andela scoorde als lijsttrekker vier zetels verlies. Reden waarom zijn partij kiest voor de oppositiebank.
Toch zet Andela zijn plan nog in werking voordat hij van het pluche vertrekt. In de afgelopen weken werd per brief van Twente Milieu aangekondigd dat per woning een blauwe papiercontainer wordt aangeleverd om per gezin papier te scheiden. Dit tot woede van traditionele inzamelaars als sport- en buurtverenigingen, kerken en andere organisaties die sinds jaar en dag papier ophalen om de clubkas te spekken. Naast de papierprijs wordt de opbrengst per ingezamelde kg gegarandeerd door de gemeente, door een aanvullende kleine subsidie. Nu die blauwe bak er echter toch zit aan te komen, is de grote vraag hoeveel er over blijft voor die inzamelaars. Men vreest de gemakzucht. Waarom zelf bundelen en aan straat zetten of naar de club brengen als het in de blauwe bak kan? De gemeente wordt zo op den duur spekkoper met hogere papieropbrengst en lagere subsidieafdracht. Het doemscenario voor inzamelaars om uiteindelijk af te haken. Bij de St. Josephkerk wordt dat scenario terecht gevreesd. Al decennia betaald de kerkgemeente het onderhoud uit de papieropbrengst. Datzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld buurtvereniging van een appartementencomplex waarvan een bestuurder vreest dat na verloop van tijd de inkomsten voor de activiteitencommissie wegvallen en de gemeente de centen zelf in de zak steekt. In het Windmolenbroek werd er getest. Deels succesvol deels met veel klachten, naar gelang de gezinssamenstelling. Kortom een onvoldragen plan met vele verliezers en één winnaar, de gemeentekas!

Toch kunt u nog iets doen tegen deze idioterie. Bellen met 0800 752 78 42 en zeggen dat u die blauwe container niet wilt, maar uw vereniging blijft steunen’. Doe het wel meteen, dan weet Andela op 21 mei waarom hij weg moet!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina