Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
18-03-2013  

Ontslagpraktijken

 

Eindelijk is het vandaag groot in de publiciteit gekomen, de ontslagpraktijken die sommige (steeds meer) werkgevers er op na houden om personeel te lozen. Het meldpunt Verzuimbegeleiding van FNV Bondgenoten heeft inmiddels zoveel voorbeelden (3.300) dat de bond er mee naar buiten komt en politiek Den Haag er mee gaat belagen.

Een voorbeeld: Een werknemer heeft de griep en meldt zich ziek en krijgt vervolgens een bureau aan de telefoon wanneer de zieke denkt weer te gaan werken. Daarbij wordt de druk goed opgevoerd. Als de zieke werknemer na een weekje weer aan het werk gaat, lijkt er niets aan de hand. Totdat een jaar later de werknemer geconfronteerd wordt met een fikse korting op het salaris van 10 tot 30 procent. De reden is dat hij nog steeds als gedeeltelijk ziek in de boeken staat, soms zelfs voor één procent ziek. En een jaar in de ziektewet betekent reden tot afkeuring en ontslag. Bijna ondoenbaar voor een werknemer om het tegendeel te bewijzen.

Een ander voorbeeld: Een werknemer van een grote brouwerij kreeg enkele jaren terug hartklachten en wordt geopereerd aan zijn aderen. Na 3 maanden gaat de werknemer, die al zijn hele leven bij de brouwer van het heerlijk heldere gerstenat werkt, op therapeutische basis aan het werk. In de maanden er na bouwt het aantal werkuren zich weer gestaag op naar normaal. Een laatste check bij de cardioloog leert dat alles prima is en hij weer volledig aan de slag kan. Precies één week voordat de jaartermijn voorbij is.
Toch wordt hij met ingang van de bewuste ‘verjaardag’ gekort en ook komt er een brief dat gelet op man’s beperking men geen werk meer heeft. Volgens de eigen bedrijfsarts is het order picken te zwaar voor de man en alternatief werk is niet voorhanden.
Een gesprekje met zijn directe chef en een kort gesprekje tussen werknemer en bedrijfsarts in het voorbijgaan op de werkvloer was voldoende voor de bedrijfsarts om de werknemer arbeidsongeschikt te verklaren. Later bleek uit verslaglegging ook nog dat de privacyregels waren geschonden vanwege overleg tussen bedrijfsarts en directe chef.

Rondom hem had de werknemer al gezien dat bijna alle oudere collega's inmiddels bij de vestiging van het concern wegwaren. De werkplekken werden ingenomen door jongeren via uitzendbureaus. De bestendigheid was bij sommigen hooguit een jaar en bij anderen nog minder.
Het verzet tegen het ontslag had de nodige voeten in de aarde. Cardioloog, huisarts en fysiotherapeut kwamen er aan te pas om te bewijzen dat de man zijn werk volledig kon doen. Schriftelijke verklaringen bleken echter nog niet voldoende voor de pils-producent en de bedrijfsarts om over stag te gaan. Dus juridische hulp ingeschakeld. De bedrijfsarts bleek naast de baan bij de brouwer ook nog een verzuimbureau te hebben en had dus een dubbele pet op en was er dus niet in het belang van het personeel zoals een bedrijfsarts het werk behoort te doen.
De juridische hardheid in het verzet tegen ontslag zat hem in de aanvangsdatum dat het werk volledig werd hervat en dat was precies één week voor het verstrijken van de jaartermijn. Ook de vakbond bemoeide zich er nog even mee, maar die datum was cruciaal want de werkgever hanteerde aantoonbaar, via andere ‘brouwerijschrijfsels’ van eerste ziektemelding en werkhervatting, andere data. Bovendien bleek zijn werktaakomschrijving van jaren terug dat van heftruckchauffeur te zijn en niet order-picking zoals men omschreef. Fluitend wordt er nu dus rond gecrosst over het bedrijsterrein op weg naar het pensioen en wordt het werk op tijd en serieuzer uitgevoerd dan de meeste jongelingen dat blijken te doen.
Alleen, de reiskosten, die werden wel afgepakt, omdat de brouwer een termijn stelde om te verhuizen naar dichterbij de werklocatie.

De uitvinders van deze praktijken zijn de 'Verzuim Reductie Bureaus' die als paddenstoelen uit de grond verrezen nadat het aloude GAK haar monopolie verloor !

Kortom de moraal van dit verhaal !
Meldt je altijd schriftelijk ziek en meldt ook schriftelijk dat je voor 100 procent het werk (laat ook de behandelend arts dat vastleggen) weer hebt hervat en bewaar de kopieën goed !
Want voordat het FNV gehoor krijgt bij dit kabinet stroomt er nog heel wat heerlijk helder water door de Rijn !

‘Fijnslijper’
 

Archief
Terug naar vorige pagina