Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
13-03-2013  

Almelo's bedrijfsleven redt de schoolsportdagen

 

ALMELO - Menig Almeloër kan zich waarschijnlijk de jaarlijkse Almelose Schoolsportdagen voor de twee hoogste groepen van de lagere school of het basisonderwijs nog herinneren. Al ruim 50 jaar lang worden deze sportdagen georganiseerd door de Commissie Schoolsportdagen Almelo (een commissie bestaande uit sportieve basisschoolleerkrachten van de verschillende schoolbesturen) met financiële steun van de Sportraad van de gemeente Almelo. De laatste jaren vindt dit sportieve evenement begin juni plaats op de atletiekbaan van SISU aan de Kolthofsingel .
Als het aan de gemeente Almelo lag zou de editie van 2012 de laatste zijn geweest. Michel Maag, één van de leden van de huidige commissie, kreeg begin oktober van het vorige jaar in een gesprek met de afdeling Samenleving van de gemeente Almelo te horen dat de subsidiekraan voor dit sportevenement volledig dicht zat en ook dicht bleef. Zelfs een korting op de huur van de sportvelden behoorde niet tot de mogelijkheden. Een brief ‘op hoge poten’ naar het college van B&W leverde slechts frustratie op bij de commissieleden. “Een gemeente die zich wil profileren als topsportstad, maar geen budget heeft om de jeugd een sportdag te gunnen, is in de ogen van de commissie lachwekkend bezig!”
Min of meer toevallig kwam deze kwestie ter sprake in een gesprek met (voetbal) vriend Marcel Schorn, in het dagelijks leven directeur van ERMA Sport, fabrikant en leverancier van onder andere sportveldinrichting. Marcel bood meteen aan om de relaties van het sportbedrijf via een mailing te vragen of er interesse was voor het hoofdsponsorschap van het Almelose sportevenement, waaraan jaarlijks ruim 1300 basisschoolleerlingen deelnemen. Helaas had dit niet meteen het gewenste resultaat.
Eind januari besloot ERMA Sport nogmaals het Almelose bedrijfsleven op hun maatschappelijke betrokkenheid te wijzen. En dit keer met succes. Naast ERMA Sport zullen Drukkerij Algrafo, BEHA Metaal, Furness Car en Aermast vlaggenmasten gaan fungeren als hoofdsponsors van de Sportdagen en daarnaast zijn er nog 9 subsponsors. Dit zijn Metaalketen, Jazet Sign&Print, MuldervanGeel Advocaten, The Orient Express, Cadmes, WTT, Muta Almelo, Riwald Recycling en DW Machines en Gereedschappen.
De Commissie Schoolsportdagen Almelo, inmiddels aangevuld met een medewerker van het Sportbedrijf Almelo, is erg verheugd met de toezeggingen van het Almelose bedrijfsleven. “Aan alle onzekerheid van het wel of niet doorgaan is nu een einde gekomen. Na de toezegging half februari konden we echt van start met de voorbereidingen voor de sportdagen op donderdag 6 en vrijdag 7 juni a.s. Gelukkig ziet het Almelose bedrijfsleven wèl in dat zaken als het samen bewegen, winnen en verliezen en het verleggen van de sportieve grenzen van grote waarde zijn voor de 10-, 11- en 12-jarigen. De gemeente Almelo mag dus erg trots zijn met deze ondernemers binnen hun stad! “, aldus een opgetogen Maag.
Inmiddels zijn de aanmeldingsformulieren bij alle Almelose basisscholen in de mailbox beland.

Michel Maag
Medeorganisator

 

Archief
Terug naar vorige pagina