Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
11-03-2013  

Louter lucht !

 

Tot nu maakte het de VVD allemaal niet uit waar de detailhandel zich in Almelo wilde vestigen. Een AH op de hoek van de Violierstraat/Bornsestraat moet kunnen, meer detailhandel in een nieuw voetbalstadion geen probleem, ruimere invulling voor Almelo Nouveau niet op voorhand tegen.
Kortom detailhandelsstructuurvisies zijn er om opgerekt te worden en mogen ondernemers vooral niet in de weg te zitten.

Nu het college van B&W echter na bezwaren uit de middenstand in de binnenstad en op advies van onderzoeker Droogh Trommelen & Partners (DTNP) tot de conclusie komt dat een Factory Outlet in Almelo Nouveau toch niet zo’n goed idee is voor de binnenstad en dat een eventuele verruiming van detailhandel in het nieuw te bouwen stadion toch wel aan enige spelregels moet worden gebonden, is ook de VVD overstag en gaat de PR-machine van VVD-raadslid Jemy Pauwels weer werken alsof de VVD het zelf heeft uitgevonden.

Een goede leerling dus van VVD-wethouder Gerrit van Woudenbergh die in het politiek café van zijn partij lanceerde dat er een soort ruilverkaveling op gang moet komen om middenstanders uit de aanlooproute van het centrum te bewegen op te schuiven naar lege panden in het kernwinkelgebied van de binnenstad.

Laat dat nu de laatste decennia node zijn gemist in de sterfhuisconstructie van de Zuiderstraat, deel Bornerbroeksestraat en deel Grotestraat Zuid!

Laat nu de kas van de gemeente een groot gat vertonen, zodat het idee van ruilverkaveling - dat in de jaren ’80 ook al werd gelanceerd in de gemeentelijke adviescommissie Handel, Ambacht en Diensten (voormalig VVD-wethouder Pingen zal zich dat nog wel herinneren) - meer een Fata Morgana is dan een serieuze suggestie!

Kortom, dit soort berichten zijn louter lucht!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina