Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
04-03-2013  

Almelose politiek blijft marchanderen

 

Ieder weldenkend mens zou er vanuit gaan dat eerst de grote lijnen worden vastgelegd voordat men in detail keuzes gaat maken. In het Almelose politieke wereldje is dat echter niet gebruikelijk en worden plannen te pas en te onpas gelanceerd en besloten. Zo leidde de eerste visie van de revitalisering van de binnenstad tot uiteindelijk het drama van de gijzeling op 16 juni 2008. Nu is een structuurplan leidinggevend en volgend daarin bestemmingsplannen, maar het ‘papieren’ binnenstadsplan van toen leidde bijvoorbeeld tot een weigering om restaurant De Rechter een exploitatievergunning te geven ondanks dat dit volgens het vigerende bestemmingsplan en het allesomvattende structuurplan wel kon. Daar komt nog eens bij dat sloop van het beoogde oude V&D-pand pas in 2017/2018 aan de orde was, zo leerde ons de TV-uitzending van Zembla.
Inmiddels zijn we al enkele gewijzigde revitaliseringsplannen voor de binnenstad verder vanwege de toegeslagen crisis in de bouw- en financiële wereld, maar zowel ambtelijk als bestuurlijk is er nog niets geleerd.

Wat is er aan de hand. Ten eerste het plan van Albert Heijn om zich te vestigen op de hoek Violierstraat/Bornsestraat. Qua bestemmingsplan kan het niet en ook volgens de vigerende detailhandelsvisie past een dergelijke locatie niet in het beleid. Reden voor de ‘macht’ in het stadhuis om de detailhandels te willen herzien, zodat AH toch op deze verkeerstechnisch slechte locatie en ondanks tegenstand van omwonenden, kan worden gerealiseerd.
Ook Almelo Nouveau met een Outlet Store aan de Nijreessingel en de detailhandelsplannen van de stadionbouwers aan de Weezebeeksingel passen niet in die visie. Wat het laatste onderwerp betreft ligt er een akkoord tussen de Stichting Stadion Heracles Almelo en de BVO Heracles enerzijds en de gemeente anderzijds om te komen met een invulling van sport-gerelateerde detailhandel. Dat is al een inbreuk op de totale detailhandelsvisie maar de plannenmakers van het stadion willen achteraf meer en willen zelfs zo’n 35.000 m2 verkoopruimte omdat de club zich dan ‘gratis’ kan vestigen en dat komt het spelersbudget ten goede.

De detailhandelsvisie zit in een afrondende fase en volgens wethouder van Woudenbergh (VVD) kan deze door de gemeenteraad op 16 maart a.s. besloten worden. Wat nu schetst de verbazing, dat tijdens de kroegbijeenkomst van de VVD van afgelopen zaterdag waar van Woudenbergh dit lanceerde, het raadslid Jaap Stapel (PvdA) deze aankondiging onmiddellijk onderuit schoffelde door van Woudenbergh er op te wijzen dat eerst het besluit over het toekomstige stadion genomen moet worden en pas daarna de overkoepelende detailhandelsvisie. Zo was het afgesproken in de coalitie en kennelijk is dat de wijze waarop de machthebbers in het stadhuis door willen gaan om ‘ad hoc’ invulling van het beleid willen geven!

In maart 2014 zijn de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Onthoudt u het?

‘Fijnslijper’

 

Archief
Terug naar vorige pagina