Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
29-06-2012  

Theo is weg, Timmertje komt!


Anja Timmer wordt de opvolger van Theo Schouten als wethouder en neemt zijn Almelose portefeuille in zijn geheel over.
 

ALMELO – Donderdagmiddag nam de gemeenteraad officieel afscheid van Theo Schouten als wethouder. De geboortige Sallander wordt burgemeester van Boeskoolstad.
Zes jaar was hij wethouder en zoals dat bij officiële afscheidsgelegenheden gebruikelijk is, wordt je de hemel in geprezen en betreurt men het vertrek. Schouten is echter een gedegen bestuurder die zijn hele carrière in dienst stelde van de overheid en dat naar alle waarschijnlijkheid ook tot zijn pensionering zal blijven doen. Oldenzaal zal dus wel zijn eindhalte worden.

Altijd opgewekt en een vriendelijk woord, maar achter dat beeld ook een man die weet wat hij wil en op de achtergrond ook de wegen bewandeld om dat te bereiken. Als ‘gehaalde’ PvdA-wethouder erfde hij in zijn Almelose bestuursperiode de nodige pijndossiers van het voorgaande megalomaan denkende en 'collegiaal' besturende college van B&W. Bijvoorbeeld ook het dossier ‘Dolle Pret’ waarin de standpunten al dermate waren verhard dat er bestuurlijk geen weg terug was en zoals een gewezen ambtenaar betaamd, volgde Schouten braaf de ambtelijke lijnen. De dwangsom van 50.000 euro plus kosten bleef recht overeind ondanks dat de gemeenteraad de situatie alsnog reguleerde zoals dat tot voor de bestemmingsplanwijziging zelfs gewoon wettelijk was met exploitatievergunningen en al.
In de Schelfhorst maakte hij het stichtingsbestuur van wijkcentrum De Schelf een kopje kleiner door de subsidiekraan dicht te draaien waardoor een faillissement ontstond en zo het wijkcentrum toch in gemeentelijk beheer kwam. Bij ’t Veurbrook wilde hij dat ook maar zijn eigen PvdA stak daar een stokje voor en dat betreurde hij, kon men lezen in een afscheidsinterview. Partijgenoot en collega Mieke Kuik-Verweg mag dat probleem nu oplossen ondanks het verzet in eigen gelederen.

Nee, wat Theo in de kop heeft, heeft hij nog lang niet in z’n …
Voor Almelo was hij ook vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van Regio Twente met de portefeuille Mobiliteit. Dat deed hij kundig en zijn vertrek daar is een aderlating. Almelo zal dus zijn positie moeten heroveren.
Zijn grootste verdienste is echter het inlopen van herzieningen van een groot deel van de verouderde bestemmingsplannen. Die achterstand is voor driekwart weggewerkt zodat er langzamerhand lijn komt in wat wel mag en niet mag. Een achterstand ook die voor zijn komst naar Almelo zorgde voor ‘willekeur’ in het ambtelijk beleid en eigenlijk de oorzaak was van vele pijndossiers met de uit de hand gelopen gijzeling in het stadhuis als negatief hoogtepunt tot gevolg.
Dat de failliete dader O. nu alsnog gedeeltelijk de rekening gepresenteerd krijgt via een vordering van 38.000 euro past in het ambtelijk denken van bestuurder Schouten zoals hij dat zijn leven altijd gewend is geweest. Schouten zal ongetwijfeld de vele onderzoeksrapporten gedegen hebben gelezen en zijn visie daarover hebben ontwikkeld tijdens zijn toch kortstondige verblijf. Toch betreurt hij niet het afscheid van een volgens hem te verdeelde gemeenteraad. Zou Theo er wel eens aan hebben gedacht dat de oorzaak van die verdeeldheid aan het beleid van zijn voorgangers te danken is?

Schouten maakte met de inhaalslag van de verouderde bestemmingsplannen wel een eerste start van het verschil maken, maar of ex- kamerlid Anja Timmer, als tweede gehaalde PvdA-bestuurder, echt het verschil zal weten af te maken tot een beleid dat niet tweeledig uitlegbaar is zal nog moeten blijken. Voor Theo was die tijd in ieder geval tekort om ambtelijke structuren te herzien, ondanks dat wel een begin is gemaakt!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina