Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
18-06-2012  

Galloways en VVD-gebral

 

ALMELO – In 2009 heeft de gemeente Almelo een aanlijngebod ingesteld in het stroomgebied van de Loolee door de Bolkshoek en richting Gravenallee. Aanleiding de klachten van melkveehouders over het aantal gestegen spontane abortussen bij koeien die worden veroorzaakt door de neospora-parasiet die veelal in hondenpoep zit. Zo moet voorkomen worden dat de weilanden langs de oevers van de Loolee besmet raken.

Langs de oevers van het Lateraal kanaal in de Schelfhorst is een strook ‘verwilderde’ grond sinds jaar en dag aangewezen als honden-uitlaatgebied waar honden zich vrij van de lijn mogen bewegen. De gemeente deed niets aan onderhoud waardoor het wilde gras soms meters hoog stond en hondenbezitters gingen klagen over ongedierte en teken.
De oplossing werd gevonden om Galloways te leasen. Deze houden het gebied kort en de dieren staan nog dicht in de natuur waardoor ze niet de kenmerken hebben van het doorgefokte melkvee en ook ’s winters kunnen overleven. Van de neospora hebben ze eveneens geen last. De leasekosten 5.500 euro per jaar en de ambtelijke kosten 4.500. Eindelijk zien hondenbezitters iets terug van hun betaalde hondenbelasting.

Dat is te duur zegt het college van B&W die alle kleine beetjes bij elkaar moet schrapen om de opgebouwde schuldenberg weg te werken.
Ook de VVD-wethouders mengen zich in het publieke debat en hebben andere oplossingen dan ‘dure’ Galloways. Johan Andela bralt dat er wel gewone koeien kunnen grazen en laat weten dat de gemeente dan ook nog een paarhonderd euro pacht tegemoet kan zien en wil stoppen met die onzin als Galloways. Van neospora heeft hij kennelijk nog nooit gehoord!
Gerrit van Woudenbergh vindt dat de 500 ondersteuners in het verzet om de Galloways weg te halen elke maand maar tien euro moeten lappen. De voormalige keurslager neemt woorden in de mond die hij vroeger nooit zou uiten omdat hij dan geen bal gehakt meer verkocht zou hebben. Maar goed, hij heeft als voormalige voorman van de keurslagers de schaapjes op het droge.

Over schaapjes gesproken, schapen en lammeren in het omheinde honden-uitlaatgebied laten grazen zien beide liberalen ook als een oplossing. Hallo hondenbezitters in de Schelfhorst. Binnenkort wordt het jachtseizoen geopend!

‘Fijnslijper’

Lees ook: '
Nieuwe bestemming voor Galloways' op AlmeloAnders.nl

Archief
Terug naar vorige pagina