Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
17-02-2012  

Almelose route naar de toekomst


Redactie: 22-02-2012

Op 21 februari besluit het college van B&W in te stemmen met het onderzoekrapport van adviesbureau Mobycon ‘Studie parkeervraag binnenstad Almelo´.
In het rapport de conclusie dat de binnenstad een huidige overcapaciteit van gemiddeld 680 parkeerplaatsen op zaterdagmiddag heeft. Volgens B&W dus voldoende tot het jaar 2020.
Daarom komt de parkeervoorziening in het nieuw te bouwen stadhuis niet beschikbaar voor openbaar parkeren maar uitsluitend voor het ambtelijk personeel en bezoekers aan het stadhuis.

Een vraag is ook waarom de zaterdag als uitgangspunt wordt gebruikt in het rapport.
Is de zaterdag wel de drukste dag, wordt op werkdagen niet veel meer een beroep gedaan op parkeerplaatsen door mensen die in de binnenstad werken of bijvoorbeeld naar de rechtbank of belastingkantoor moeten?
Ook zijn de P-pleinen Molenkampspark, Boompjes en Poulinkstraat in het rapport niet genoemd.
Een rapport dus dat rijp is voor een kritische benadering door zowel de gemeenteraad als door alle belanghebbenden in de binnenstad!

Zie hiernaast onder het artikel de Link naar het collegebesluit >>>
 

Weet u het nog hoe de route naar de toekomst van Almelo er moet uitzien? In de afgelopen jaren werd het ene plan na het andere gepresenteerd. ‘Almelo op weg naar 100.000 inwoners’, was zo’n kreet die voormalig burgemeester Menno Knip ooit uitsprak. Daar hoorde een nieuwe woonwijk bij met 4500 woningen om de immigratie op Twents niveau op te vangen. Waterrijk zou het moeten heten, voor vooral midden en hogere inkomens die bovendien een bootje aan een eigen steiger kunnen leggen om uit te varen. Een nieuwe sluis bij Aadorp zou toegang moeten geven tot de Overijsselse waterwegen. Het sluisje sneuvelde als eerste en daarmee feitelijk de aantrekkelijkheid van Waterrijk waar je dan alleen nog met een roeibootje rond kunt peddelen.

Een hypermodern Personal Rapid Transport - zeg maar de monorails van Sjoers - zou de wijk qua openbaar vervoer moeten ontsluiten richting NS-station en ziekenhuis.
Voor de ‘superrijken’ werd Almelo Noord bedacht. Grote kavels van meer dan 2500 m2. Het gemiddelde inkomen dat ver onder land’s gemiddelde ligt, moest namelijk worden opgeschroefd. Niet het bevorderen van hogere inkomens bij minima was het uitgangspunt maar het boekhoudkundige gemiddelde. Het bijbehorende park en gestyleerde waterloopje is aangelegd om de ‘superrijken’ richting Almelo te bewegen. Zegge en schrijve een handvol villa’s werden er gebouwd.

Voor de binnenstad werd een megalomaan plan bedacht. Het moest zo aantrekkelijk worden dat geheel Twente in Almelo zou komen winkelen. Een nieuw stadhuis aan de markt moest de eerste impuls vormen. ‘Alle ambtenaren onder één dak, dat bevorderd de samenwerking’, zei Sjoers. Het plan sneuvelde en het nieuwe stadhuis dat wordt beoogd op debacle-locatie Fortezza is nu al zoveel ingekrompen dat het minder m2 heeft dan het huidige stadhuis waar niemand nog een andere invulling voor heeft.
Het gedempte kanaal moet weer worden uitgegraven en voor Café Nielz moet een bevaarbare havenkom komen. Dat laatste blijkt al weer te zijn opgeschoven en ook de P-kelder onder de markt komt er niet. De parkeer-opcenten voor dit doel werden anders besteed, is inmiddels gebleken.
Het eerste binnenstadplan bleek te duur en nu ligt versie twee op de burelen. Het tekort wordt begroot op een slordige 30 miljoen euro!
Het plan Voskamp – met steun van de woningbouwcorporaties St. Joseph en Beter Wonen - en waar oppositieleider van Woudenbergh zo dankbaar gebruik van maakte in verkiezingstijd, werd daarna door hem als wethouder van stadsvernieuwing achteloos terzijde geschoven. Het was raadslid Gijs Stork die de raad achter zich kreeg dat dit plan naar Almelose maat alsnog wordt doorgerekend op haar haalbaarheid en mogelijk alternatief.

Maar waar gaat het eigenlijk om?
Almelo verliest markt aan de omliggende gemeenten. Dat komt door lage inkomens, hoge parkeertarieven en slechte bereikbaarheid van het centrum per auto. Het gevolg steeds meer middenstanders doen hun deuren dicht, omdat de Almeloërs uitwijken naar winkelcentrum De Schelfhorst, het Eskerplein en omliggende gemeenten. Je komt er zelfs Almelose bestuurders tegen!
Een HEMA vindt met tegenwoordig overal. H&M wacht de bui niet af, gaat verbouwen en concentreert zich op dameskleding. C&A is een dumpvestiging, V&D is al jaren weg, maar in het stadhuis is nog steeds geen lichtje gaan branden!

Laten we wel wezen, boodschappen en shoppen doe je met de auto. Goede invalswegen naar het centrum en goedkoop - voor nop - parkeren zijn een vereiste om überhaupt te kunnen concurreren met opkomende plaatsen om ons heen. Maar in Almelo heerst de cultuur van de ‘heilige koe’ melken onder het mom van het wordt allemaal beter.

Nog jaren zitten we in de financiële shit door dit megalomane denken van beleidsambtenaren en volgzame wethouders die hechten aan het pluche, terwijl raadsleden van de coalitie zich al 14 jaar als ‘klapvee’ gedragen.
De hoop lijkt vervlogen, tenzij Twentse nuchterheid de overhand krijgt en hooguit nog wat decor wordt gebouwd om lelijke plekken in de binnenstad weg te werken. Maar dan moet men wel optimaal en goedkoop kunnen parkeren!

‘Fijnslijper’


B&W besluit: Inzake huidige P-situatie en toekomst
Onderzoeksrapport parkeerbehoefte binnenstad

Archief
Terug naar vorige pagina