De laatste nieuwsberichten via NIEUWSSPION


Plaatsing  
 
24-03-2018  

Tweehonderd miljoen extra in pot Sociaal Domein

 

DEN HAAG – De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en jet kabinet Rutter III hebben een akkoord bereikt om meer geld uit te trekken voor besteding in het sociale domein zoals o.a. de Wmo en Jeugdzorg. Gemeenten die geconfronteerd worden met opeenstapelende tekorten in het sociale domein, kunnen een beroep doen op de pot van 100 miljoen euro die het kabinet extra uittrekt.
Het ‘potje’ is deels een sigaar uit eigen doos, want gemeenten die er een beroep op doen, moeten hetzelfde bedrag vrijmaken uit de uitkering van het gemeentefonds. De VNG ziet het compromis als een uitdaging voor de in gang gezette collegeonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezing van woensdag 21 maart. Het kabinet denkt dat regionale samenwerking in deze een impuls kan betekenen om de besteding in het sociale domein gezond te maken.

Archief
Terug naar vorige pagina