De laatste nieuwsberichten via NIEUWSSPION


Plaatsing  
 
26-05-2017  

Melkvee langzamer reduceren


Koeien in de melkrobot - foto: melkvee vakdagen
 

DEN HAAG – Melkveehouders moeten in de derde periode van het jaar het melkveebestand met 12 procent reduceren. Staatssecretaris Van Dam heeft dat van 20 naar 12 procent bijgesteld. Aanleiding de goede resultaten die zijn behaald in het fosfaatreductieplan. Van Dam hoopt in Brussel ook hetzelfde percentage voor de vierde periode van het jaar er door te kunnen drukken.
Na het vrijgeven van het melkquotum in 2016 hebben Nederlandse melkveehouders fors geïnvesteerd in grotere aantallen melkvee zonder rekening te houden met de daardoor te hoge fosfaatproductie. Brussel dreigde in te grijpen met als dwang de bijzondere positie die de Nederlandse melkveehouderij binnen de Europese Unie heeft. Nederland dreigde daarvoor de bevoorrechting te verliezen als niet werd ingegrepen bij het overschot aan fosfaat.
Brussel stelde 150 miljoen euro beschikbaar om de Europese melkveestapel in te krimpen en 350 miljoen voor alle lidstaten om naar rato op andere wijze in te zetten. Voor Nederland betekende dat 23 miljoen euro voor een slachtregeling Staatssecretaris Van Dam heeft ook maatregelen getroffen om het tijdelijk ‘uitstallen’ van jongvee onmogelijk te maken. 
Lees meer…

Archief
Terug naar vorige pagina