De laatste nieuwsberichten via NIEUWSSPION


Plaatsing  
 
10-05-2017  

De dubbele petten bij de VVD

 

De VVD komt behoorlijk in haar maag te zitten met de affaire van voorzitter Henry Keizer die zich verrijkt zou hebben met de overname van de begrafenisonderneming De Facultatieve.
Follow de Money stelde het aan de kaak en sindsdien komt er steeds meer naar buiten. Volgens Keizer is alles keurig verlopen en staat hij voor integriteit. De voorzitter trad tijdelijk terug omdat de integriteitscommissie van de VVD een eigen onderzoek doet. Tot nu kreeg Keizer het voordeel van de twijfel bij de partijtop en is hij nog steeds enige kandidaat voor een nieuwe benoeming als partijvoorzitter.
Follow de Money heeft echter nieuwe zaken naar buiten gebracht op basis van vertrouwelijke gegevens die door klokkenluiders beschikbaar werden gesteld. Het gaat om een brief met vragen door de toezichthouder waarop door Keizer niet werd gereageerd.
De brief waar Follow the Money de hand op legde was onderdeel van een reeks meldingen over het gedrag van Keizer aan de raad van commissarissen. Een klokkenluider maakte ook melding van een claim ter waarde van honderdduizenden guldens die Keizers toenmalige vriendin en huidige vrouw Gabriele Neglein onterecht zou hebben ingediend. Een andere klokkenluider stapte daarover ook naar de rvc.

Maar er is meer. Zo ontdekte Follow the Money dat Loek Hermans al in in 1998 commissaris werd bij de Facultatieve. De VVD-coryfee beweerde dat dit pas in 2006 het geval was. Een andere betrokkene bij De Facultatieve is VVD senator Anne Wil Duthler die bij het te verkopen onderdeel bestuursverantwoordelijkheid droeg.
De ontdekkingen van Follew de Money beginnen op crony capitalism te lijken, een kluwen van persoonlijke en politieke relaties.
Hermans geraakte al eens eerder in opspraak en trad in 2015 terug als VVD-senator naar aanleiding van een uitspraak door de Ondernemerskamer inzake het faillissement van thuiszorgorganisatie Meavita waar Hermans voorzitter was van de raad van commissarissen. In 2009 kwam Anne Wil Duthler in opspraak inzake dubbele petten toen haar adviesbedrijf een miljoenenopdracht kreeg van de belastingdienst en zij als senator ook aan de wetgevende kant stond.
In de huidige affaire zouden Hermans en Duthler hun partijvoorzitter een vriendendienst bewezen hebben door veel minder voor de overname te betalen dan de berekende marktwaarde door drie onafhankelijke bureaus.

Archief
Terug naar vorige pagina