Sportberichten


Plaatsing  
 
23-04-2009  

De ontruiming van 't Maatveld en de perikelen

 

Op 27 januari gaf een groot gedeelte van de gemeenteraad de wethouder van sportzaken, R. van Broekhoven, de opdracht een onderzoek in te stellen naar een eigen clubaccommodatie voor de Maatveldbewoners op de Riet.

De aangestelde projectleider van de gemeente probeerde, in goed overleg met DVO ’71 en Rietvogels, een onderzoekscommissie samen te stellen, die deze mogelijkheid in kaart diende te brengen. De gemeente kwam met een voorstel in de commissie drie ambtenaren op te nemen en DVO’71 stelde een vijftal onafhankelijke deelnemers voor. Van de zijde van Rietvogels werden geen kandidaten aangedragen.

Op voorstel van de projectleider werd ook aan de KNVB gevraagd in de commissie zitting te nemen maar deze instantie wees dit echter af.
De voordracht van DVO ’71 om de KNVB te vervangen door de Landelijke Bond van Amateur Voetbalverenigingen, waar overigens beide verenigingen lid van zijn, werd door Rietvogels van de hand gewezen.
Ook de overige kandidaten van DVO ’71, mensen die hun sporen in het Almelose sportleven dubbel en dwars verdiend hebben, werden door de Rietbewoners van tafel gehaald.

Gevolg hiervan is geweest dat de projectleider door toedoen van de huidige bewoners van de Riet, de opdracht voor een onderzoek heeft teruggegeven aan de wethouder van sportzaken, Dhr. R. van Broekhoven.

DVO ’71 betreurt de gang van zaken temeer omdat de wethouder heeft aangekondigd eind mei de zaken helder te willen hebben.
De starre houding van Rietvogels heeft DVO ’71 genoopt tot een aantal maatregelen.

Om niets aan het toeval over te laten gaat DVO ’71 deze week zelf om tafel met de KNVB en de LBA. De club wil er op deze manier achterkomen welke rechten en plichten de club heeft nu een gedwongen verhuizing eenmaal door de gemeenteraad is vastgesteld. Centraal daarbij staat het behouden van de eigen identiteit en een eigen clubhome op de Riet.

De kern is dat DVO ’71 moet verhuizen en dat de club naar de Riet moet en zelf geen inbreng in deze punten heeft.
Met de uitkomst van dit overleg zal DVO ’71 nauwlettend toezien dat haar rechten maar ook haar plichten op de juiste manier worden gehanteerd.

Namens het bestuur van DVO ‘71 Henri Tiesselink, voorzitter,
Namens de vertrouwenscommissie van DVO ‘71, Patricia Westerink, woordvoerster


Commentaar Redactie:
ALMELO - Het voorgenomen vertrek van de voetbalclub DVO'71 van sportcomplex 't Maatveld naar sportpark De Riet heeft nogal wat voeten in de aarde. Feit is, dat de gemeenteraad van Almelo in 2005 besloot om het sportcomplex 't Maatveld te ontmantelen als bezuinigingstaakstelling. En dat is gelet op de huidige financiële situatie van de gemeente weer helemaal actueel.
In de plannen die daarop door de gemeente en de sportraad werden ontwikkeld, dacht men dat DVO'71 wel naar sportpark De Riet kon, waarbij tevens gedacht werd aan een mogelijke fusie met Rietvogels als meest ideale situatie.
S.V. Rietvogels ziet een directe concurrent in de wijk echter niet zitten en wijst een zelfstandig gehuisvest DVO'71 af. Wel wil de club praten over een mogelijke fusie maar daar wil DVO'71 absoluut niet aan en vindt dat onbespreekbaar.
DVO'71 grijpt nu een verzoek van de gemeenteraad uit januari jl. - om te bekijken of DVO'71 op De Riet mogelijk toch zelfstandig gehuisvest kan worden - aan als strohalm. Wethouder van Broekhoven heeft daar echter nog geen antwoord op gegeven. Dat kan ook haast niet, omdat de wethouder van sport dan ook een oplossing moet zoeken voor herhuisvesting van de Scheidsrechtersvereniging Almelo & Omstreken die op De Riet een eigen onderkomen en trainingsaccommodatie heeft.
DVO'71 probeert nu de bal te verleggen door SV Rietvogels te betichten van een blokkade door geen kandidaten voor een overleggroep te willen aandragen of accepteren. Een overleggroep die op voorhand moet accepteren dat DVO'71 zelfstandig wil blijven.
Toch vreemd dat DVO'71 nu de 'Zwarte Piet' bij SV Rietvogels wil leggen als men wel graag naar De Riet wil verhuizen maar vanaf het begin niet over een mogelijke fusie wil praten. Een oplossing die het voetbal in Almelo alleen maar goed zou doen!
Toch vreemd dat het persbericht van DVO'71 verzonden is per email door Hendrie Bosch, voorzitter van de PvdA en onder druk van zijn eigen partij het woordvoerderschap namens DVO'71 heeft neergelegd nadat hij zich publiekelijk onheus had uitgelaten over allochtone voetballers bij SV Rietvogels die voorheen bij DVO'71 lid waren!

Archief
Terug naar vorige pagina