Politiek nieuws


Plaatsing  
 
27-07-2011  

B&W besluiten d.d. 26 juli 2011

 

ALMELO - In de bijlage de wekelijkse voornemens van B&W om tot een besluit te brengen.  Formeel zijn de besluiten nog niet genomen omdat onvoldoende wethouders aanwezig waren.
Voorstellen worden bekrachtigd op dinsdag 2 augustus 2011


B&W besluitenlijst d.d. 26 juli 2011
B&W besluit: Opleggen bestuursdwang Megahome.nl
B&W: Aanwijzingsbesluit hondenuitlaatstroken en gebieden
B&W besluit: Aanbesteden Waterrijk duurzame energie
B&W besluit: Ontwikkeling Almelo Nouveau
B&W besluit: Krediet exp. proj. ambulante hulp 2e lijn
B&W besluit: Krediet project Jong en Kansrijk
B&W besluit: Afwijken welstandsadvies P-garage station
B&W: Maandelijkse update inhuur extern personeel
Raadsbrief: Maandelijkse update inhuur extern personeel
B&W: Treasuryrapport 1e halfjaar 2010
B&W besluit: Antwoord aan LKA verjaring gang Stegehuis
Antwoordbrief: Aan LKA betreffende gang Stegehuis
B&W besluit: Antw.op email LKA over raadsverg. 03-11-11
Antwoordbrief: Antw.op email LKA over raadsverg. 03-11-11
B&W voorstel: Aanpassen financiƫle verordeningen
Raadsvoorstel: Aanpassen financiƫle verordeningen
B&W besluit: Zaken ter afdoening portefeuillehouders

Archief
Terug naar vorige pagina