Politiek nieuws


Plaatsing  
 
11-07-2011  

Christen Unie heeft vragen over interventieteams


In Almelo Zuid zie je deze tekst op menig huis.
Vooral in de Zwanebloemstraat is stevig geposterd.
 

ALMELO - De fractie van de ChristenUnie heeft de nodige vragen aan B&W over de inzet van interventieteams in Almelo Zuid. De fractie kon namelijk niets vinden over die inzet op het raadsinformatiesysteen RIS en kent ook de brief aan de bewoners niet. Dat kan ook niet, omdat aan de inzet van interventieteams geen collegebesluit ten grondslag ligt. Burgers kunnen overigens wel schriftelijk hun beklag doen bij B&W en de Overijsselse Ombudsman.
Verder wil de ChristenUnie weten wat het college van B&W doet met de opmerkingen en kanttekeningen uit de samenleving t.a.v. de aangekondigde sportbezuiniging in 2012.

De fractie van de PvdA heeft vragen over de dreigende sluiting van Huize Alexandra en de concurrerende kinderactiviteiten door Scoop. Over de Stasi-inzet van interventieteams in Almelo Zuid onder verantwoordelijkheid van de eigen wethouder geen woord!

Naschrift redactie:
Wethouder Kuik gaf dinsdag als antwoord aan de fracties van ChristenUnie en SP dat de inzet van interventieteams vooral tot doel hebben de samenleving in de omgeving te verbeteren en daarbij de zorg als speerpunt wordt gezien.
Zij vertelde eveneens dat het College Bescherming Persoonsgegeven (CBP) toestemming heeft verleend. Waarschijnlijk doelde de wethouder op de toestemmingsbrief van het ministerie van Sociale Zaken uit 2009. Het betrof toen specifieke controles in De Riet die onder verantwoordelijkheid van het ministerie vallen.
De inzet van de interventieteams omvatten echter de driehoek Bornsestraat/ Deldensestraat/Bornerbroeksestraat oftewel geheel Almelo Zuid. Bovendien blijkt uit de praktijk dat alleen de sociale recherche, uitkeringsinstantie UWV en politie de ‘uitgekozen’ adressen bezoekt. Zorgaanbieders op sociaal vlak zijn niet in de teams opgenomen. Reden voor de organisatie Almelo Sociaal om een MELDPUNT in te stellen waar burgers hun beklag kunnen doen. Almelo Sociaal zal de wethouder en gemeenteraad er vervolgens op aanspreken wanneer de controles onwettig uitgevoerd blijken te zijn.
Lees ook de reacties op TC Tubantia.


Vragen ChristenUnie 2011-07-12
PvdA-vragen over Alexandra en kinderactiviteiten Scoop
NIET WELKOM

Archief
Terug naar vorige pagina