Politiek nieuws


Plaatsing  
 
18-01-2011  

Pauwels VVD: Paal en perk grof taalgebruik'Almelose rituele dans'
 

ALMELO – Volgens vice-fractievoorzitter Jemy Pauwels van de VVD-fractie moet de Almelose gemeenteraad bij zichzelf te rade gaan en dient er paal en perk gesteld te worden aan het ruwe en suggestieve taalgebruik van sommige fracties op diverse internetfora.
Vooral de ‘schrijfsels’ van Gerwin Kamphuis (LKA), Harry de Olde (PVA) en zijn raadsopvolger Sjoerd Visser zijn de liberaal een doorn in het oog.
Visser maakte vanavond gebruik van de hoorzitting om als burger zijn visie over de ontwikkeling aan de raad kenbaar te maken. Een deel van de raad zag en hoorde dit tandenknarsend aan. Voorzitter Nijhuis (VVD) gaf desondanks groen licht voor het betoog van Visser.

Dezelfde Nijhuis wordt door Kamphuis beticht van ‘draaikonterij’ in het dossier ‘Horeca op bedrijventerreinen’. In de informatieve raadsvergadering van 28 september jl. vatte Nijhuis glashelder samenhoe de raad de legalisering van Dolle Pret/Aylin wilde bewerkstelligen en dat het college van B&W een pas op de plaats zou maken t.a.v. de opgelegde dwangsommen totdat het raadsbesluit zou worden bekrachtigt. Die samenvatting werd door niemand in de raad weersproken ook niet door het collegelid Schouten.
Vorige week sloot de VVD zich aan bij de PvdA en het CDA om de behandeling van de nota uit te stellen. Ook t.a.v. de dwangsommen steunde de fractie opeens de visie van wethouder en partijgenoot Johan Andela die de dwangsommen toch wil innen ondanks de raadsvisie tot legaliseren en de niet weersproken pas op de plaats.
Die ommezwaai kwam vorige week maandagmiddag - voorafgaande aan de raadsvergadering van dinsdagavond - tot stand na urenlang overleg tussen de coalitiepartners PvdA, CDA en VVD, zo verluiden bronnen uit de krochten van het stadhuis.

* Luister naar de opname van 28 september 2010 - onderwerp 3 onder tijdspad 03.11


Reactie PVA n.a.v. VVD over grof taalgebruik

Archief
Terug naar vorige pagina