Politiek nieuws


Plaatsing  
 
11-01-2011  

Raad geeft zichzelf een brevet van onvermogen

 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo heeft zichzelf geen dienst bewezen tijdens de behandeling van de nota ‘Horeca op bedrijventerreinen’. Ruim een jaar discussieerde de raad dinsdagavond over de gerezen problematiek n.a.v. de affaire Dolle Pret/Aylin op het bedrijventerrein Het Noordbroek. Een bedrijventerrein ontstaan op agrarische bestemming. Karten en disco, personeelsfeesten en partijen tot 1000 man, alles kon sinds 1995 met een door de gemeente verstrekte ontheffing. De boel ging failiet en opvolger Dolle Pret/Aylin dat in 2002 begon kreeg op 22 maart 2006 nog een horaca-ontheffing voor bovenzalen en begane grond. Na de bestemmingsplanwijziging in oktober 2006 mocht die horeca-activiteit in de bovenzaal opeens niet meer en werd een handhavingtraject ingezet met dwangsommen die opliepen tot inmiddels 50.000 euro.
Het rapport van ingenieursbureau Cauberg Huygen uit Zwolle in 2005 acht het speciaal voor horeca in 1995 gebouwde pand geschikt voor het gebruik door maximaal 1011 personen op de begane grond en het partycentrum boven door maximaal 1240 personen.
Voor het college van B&W onder aanvoering van toenmalig burgemeester Menno Knip deed dat allemaal niet meer ter zake. ‘Die horeca-activiteit hoort in de binnenstad’, was vanaf oktober 2006 het credo.
De besluitvorming overkwam de niet-wetende exploitant en verhuurder en de raad lette niet op. De onafhankelijke commissie van Onderzoek & Advies adviseerde het college van B&W legalisering evenals de bestuursrechter gelet op het verleden. De bestuursrechter kon echter niet anders dan de gemeente op formele gronden - n.a.v. de bestemmingsplanwijziging - gelijk geven. Het zal je als ondernemer maar overkomen !

De gemeenteraad had dinsdagavond de kans om die omissie te herstellen, maar deed dat niet. Kwalijk was de wijze waarop de coalitiepartners als eersten in volgorde van spreekbeurt al onmiddellijk vroegen om de nota terug te nemen. PvdA-woordvoerder Jaap Stapel nam het voortouw en wilde eerst primaire regels in de nota zien. Achtereenvolgens sloten coalitiepartners CDA en VVD zich daarbij aan en zo werd de behandeling van de nota een farce.

De woordvoerders van alle oppositiepartijen wezen tevergeefs dat de raad op 8 september 2010 het college de boodschap had meegegeven om Dolle Pret/Aylin alsnog te legaliseren. Het dwong zelfs de college-toezegging af dat lopende de besluitvorming geen nadere stappen zouden worden genomen t.a.v. de inning van de opgelegde dwangsommen. Daar hield het college zich niet aan en de betalingstermijn liep een dag voor dit debat af.
ALA/AOV raadslid en raadsnestor Gijs Stork wees tevergeefs op die toezegging en wilde alsnog de toezegging afdwingen dat ook na deze ‘move’ van de coalitie de onderneemster niet alsnog de nek zou worden omgedraaid omdat de besluitvorming vanavond schijnbaar niet meer aan de orde was.

Videoband deels gewist
Raadslid Veenstra (CU) refereerde eveneens aan de toezegging uit september jl. en wilde weten hoe het kon dat het geplaatst videoverslag van de raadsinformatieavond in september op de website van de gemeente eerst de toezeggingen van het college bij herhaling wel hoorbaar waren maar een dag voor dit debat plotsklaps niet meer terwijl de beelden gewoon doorliepen. Het ging hem te ver om te suggereren dat er was gemanipuleerd, maar wil het wel uitgezocht hebben.
Stork sloot zich hierbij aan en wil de onderste steen boven wie hiervoor verantwoordelijk is. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, die zichtbaar geen gemakkelijke avond had, legde die verantwoordelijkheid neer bij het presidium van de raad.

ALA/AOV/TROTS, Christen Unie, D66, GroenLinks, Leefbaar Almelo, Lijst Cete, LKA, PVA en SP (totaal 14), wilden wel tot besluitvorming komen en gingen in verzet om de dwangsominning tot uitvoer te brengen hangende de vertraging geïnitieerd door de PvdA.
Zelfs wethouder Theo Schouten (PvdA) drong met klem aan op besluitvorming omdat details ook later nog kunnen worden ingevuld en het nu primair ging om een aantal precaire situaties.
Zijn collega Johan Andela (VVD) hielp daarin niet echt mee door te herhalen dat hij wil vasthouden aan het dwangsomtotaal van 50.000 euro maar dat een betalingsregeling mogelijk is.
Zelfs een korte schorsing kon PvdA woordvoerder Stapel niet vermurwen om alsnog tot besluitvorming over te gaan. Wethouder Schouten gaf nog maar eens aan dat het college de nota niet zelf kon terugnemen maar dat dan de nota het stempel als niet rijp tot besluitvorming moest krijgen.
PvdA, CDA en VVD (totaal 18) bleven bij hun standpunt en achtten de nota niet rijp voor besluitvorming. Daarmee verzuimden de coalitiepartners de kans om het blazoen van de Almelose politiek wat op te poetsen. Sterker, er kwam nog een flinke vlek bij !
 

Archief
Terug naar vorige pagina