Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-01-2011  

Horecabestuur nuanceert mening bedrijfsterreinen

 

ALMELO – Het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland Almelo nuanceert haar mening t.a.v. de gemeentelijke notitie ‘Horeca op bedrijventerreinen’. Lezende de open brief valt op dat het afdelingsbestuur zelf niet weet hoe de vork in de steel zit t.a.v. de gerezen problematiek rondom horeca op bedrijventerreinen. (Link naar de brief onderaan dit artikel)
In een open brief geeft het afdelingsbestuur aan dat wellicht onder voorwaarden de ‘affaire’ Dolle Pret / Aylin gelegaliseerd kan worden, maar zegt verder niets over het ontstaan van deze situatie die een lid van haar eigen organisatie is overkomen. Ook zit het afdelingsbestuur fout t.a.v. de snelheid waarin de besluitvorming over horeca op bedrijventerreinen er doorgejast zou worden. Niets is minder waar. Het onderwerp is in december 2009 formeel door de fracties van de PvdA en het CDA namens de gehele raad op de raadsagenda gezet met de belofte dat eind 2010 er een besluit genomen zou worden. Nu ruim een jaar later met meerdere raadssessies over het onderwerp moet formeel een besluit genomen worden.
Daarbij valt kenners van wetgeving op dat er t.a.v. het beleid dat in deze nota wordt vastgelegd er inhoudelijk nagenoeg niets veranderd ten opzichte van de bevoegdheden die het college van B&W in het kader van haar verantwoordelijkheden al had (zo meldde ook de bestuursrechter in zijn uitspraak). Het enige voordeel is dat het nu een keer wordt opgeschreven.

Het afdelingsbestuur van KHN wijst in haar ‘verhelderende’ brief er op dat zij tijdens de inspraak op 25 november haar visie heeft medegedeeld aan de gemeenteraad en dat zij verwachtte dat daar nog nader intern overleg met de ambtelijke afdelingen van de gemeente en KHN op zou volgen. Die inspraakavond was er juist voor om een heldere visie vanuit horecakringen op tafel te leggen. Aandachtige luisteraars hebben die visie niet gehoord. Bovendien heeft het afdelingsbestuur een jaar lang verzuimd een ledenvergadering bijeen te roepen om een breed gedragen horecavisie neer te leggen. Kortom, met de achterban is niet gesproken.

In de ‘verhelderende’ brief geeft het afdelingsbestuur ook aan, geen problemen te hebben met de vestiging van Sofra (v/h Eser) aan de Plesmanweg, omdat deze als ondersteunende horeca gezien kan worden. Wat ondersteunende horeca is, wordt in de open brief niet omschreven maar zeker is dat bij Sofra iedereen gewoon naar binnen kan lopen om er een hap te eten of er een bestelling mee te nemen terwijl men ook nog aan huis en bedrijf door de gehele stad bezorgd. Dat is wat elk vergelijkbaar horecabedrijf in de binnenstad ook doet en niet specifiek voor vestiging op een bedrijventerrein. De gemeente constateerde ‘overtredingen’ in de vorm van bruiloften en partijen naar aanleiding van de procedures met Dolle Pret / Aylin, maar of dat werkelijk harde wettelijke overtredingen zijn is nog maar de vraag, want er is geen jurisprudentie over.
Ook zou dansschool Elkerbout op het bedrijventerrein Turfkade Oost geen probleem zijn volgens het afdelingsbestuur van KHN omdat daar voorwaarden zijn gesteld ten tijde van de ontheffingverlening. Elkerbout en zijn woordvoerder gaven nu juist op 25 november jl. aan, dat het water inmiddels hoger staat dan de lippen en wil juist verruiming van die strenge voorwaarden die werden opgesteld onder druk van de procedures betreffende Dolle Pret / Aylin. Gelet op de open brief wil het afdelingsbestuur van KHN die strenge regels handhaven!

Gemakshalve gaat het afdelingsbestuur van KHN er volkomen aan voorbij dat meerdere leden van haar ondernemersorganisatie werken in bestemmingsplangebieden waar dat feitelijk niet mogelijk is zonder een ontheffing. Om het kort te houden, alle horeca-activiteiten op de Woonboulevard - 4 stuks - zijn feitelijk met een ontheffing tot stand gekomen. Zelfs na bedrijfsovernames werd opnieuw ontheffing verleend. Alleen bij Dolle Pret / Aylin dat op 22 maart 2006 nog een horeca-ontheffing van de gemeente kreeg voor zowel de begane grond als de bovenverdieping, gold dat opeens niet meer na de bestemmingsplanwijziging in oktober 2006. Alleen daarom al zou het afdelingsbestuur van KHN volledig achter Dolle Pret / Aylin moeten staan omdat dezelfde ellende in de toekomst nog bij veel van haar leden kan ontstaan als de bestaande met ontheffing tot stand gekomen horeca-activiteiten opeens niet meer kunnen na actualisering van het bestemmingsplan waartoe zij behoren.
De belangen van de leden van KHN liggen dan ook veel breder dan alleen die van de leden in de binnenstad !


Open Brief bestuur KHN afd. Almelo - Horeca op bedrijfsterreinen

Archief
Terug naar vorige pagina