Politiek nieuws


Plaatsing  
 
08-01-2011  

LA: Pas op de plaats dwangsom Dolle Pret/Aylin

 

Signalen uit de samenleving
o.a. gebaseerd op diverse telefoontjes en mediaberichten, en andere signalen uit de samenleving!

Graag wil Leefbaar Almelo hier nog even kwijt dat ze hoopt dat het college haar gezond verstand gebruikt en afziet van de betalingsverplichting van de dwangsommen voor "Dolle Pret/ Aylin" in ieder geval tot na een definitieve uitspraak door de raad in deze kwestie en aanverwante zaken, omdat ze volgens LA gebaseerd zijn op incorrecte uitvoering van beleid en ook omdat er onder andere door de burgemeester hier min of meer toezeggingen over zijn gedaan, geen verdere onomkeerbare stappen te ondernemen tegen de in deze kwestie betrokken ondernemers.

En zoals LA er over denkt, lijkt het het meest logisch zelfs over te gaan tot kwijtschelding van die dwangsommen.

Hopelijk knoopt het college zich dit goed in de oren!

Wordt vervolgd tijdens de vergaderingen en andere bespreekmomenten!

groeten en succes

namens Leefbaar Almelo

fvz. bert hümmels

Welzijn boven welvaart!

Archief
Terug naar vorige pagina