Politiek nieuws


Plaatsing  
 
24-03-2020  

LAS wil ook uitstel betaling voor verenigingen

Lockdown horeca en verenigingen leidt tot grote problemen
 

ALMELO – Het coronavirus heeft ontegenzeggelijk grote impact op het sociale leven en de weerbaarheid van bedrijven en verenigingen die hun inkomsten flink zien dalen door de maatregelen die het kabinet Rutte III al heeft aangekondigd en nog zal afkondigen.
Voor ondernemers werd al meteen toegezegd dat de noodzakelijke maatregelen in het kader van de volksgezondheid niet mogen leiden tot ontslag van personeel of het ‘omvallen’ van ondernemingen van groot tot klein tot ZZP’er aan toe.

Maar hoe zit het in het verenigingsleven? Daar zwijgt het kabinet tot nu te over, maar ook zij zien hun inkomsten geminimaliseerd door de maatregelen. Geen inkomsten meer uit de sportkantine waaruit clubgebouw en kleedkamers grotendeels worden bekostigd. Dat geldt bijvoorbeeld eveneens geprivatiseerde wijkcentra en verenigingen met eigen accommodaties zoals de ruitersport, scouting, duivensport et cetera. Ook zij zien het ‘zwaard van Damocles aan een paardenhaar’ boven hun hoofden zweven. Hoe lang duurt de coronacrisis nog? Kan men het financieel uitzingen? Sinds 16 maart de eerste zware besluiten door Rutte Cs werden verkondigd en aangescherpt, is de vrees dat deze crisis nog wel maanden kan duren.

De fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) nam vorige week het initiatief middels een Open Brief aan het College van B&W om een generaal pardon in te stellen door de betalingstermijn van gemeentelijke lasten op te schorten tot 31 augustus a.s. Zo ongeveer de verwachte datum, na de laatste berichten, dat het verenigingsleven weer enigszins op stoom kan komen.

De Twentse gemeenten en enkele in de Achterhoek hebben de inning van gemeentelijke lasten zoals OZB/HARVO, rioolbelasting en reinigingsheffing uitbesteed aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Voor het bedrijfsleven werkt men wel aan een regeling die de betalingsdata opschuift, maar dat is nog niet het geval voor verenigingen en stichtingen die in het maatschappelijk veld evenzeer van groot belang zijn. Zij moeten nu allemaal nog individueel een aanvraag indienen en dat is nu net wat LAS met haar Open Brief aan het Almelose college aan de kaak stelde!

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina