Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-12-2019  

LAS wil herziening vullen Rijks gemeentefonds

 

ALMELO – Ooit bedacht door toenmalig minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) het ‘vullen van het gemeentefonds’ via het zogenoemde ‘trap op trap af’ systeem waarbij elke gemeente jaarlijks een bedrag krijgt toegewezen voor de uitvoering van wettelijke taken.
Het werkt als volgt; Geeft het Rijk minder uit, dan krijgen gemeenten ook minder en geeft het Rijk meer uit dan krijgen gemeenten ook meer. Op zich een logische gedachte, maar met de opeenvolgende kabinetten Rutte is er toch een addertje onder het gras geslopen. Rutte I, II en II houden namelijk voortdurend de hand op de knip terwijl het overschot is gegroeid naar 11 miljard euro op de betalingsbalans zonder gemeenten te compenseren. Voor gemeenten is dat een destructieve ontwikkeling omdat de trend niet meeloopt met de prijsontwikkeling van de uitvoering. Voeg daarbij het over de schutting gooien van meer wettelijke taken zoals bijvoorbeeld de Jeugdzorg inclusief een bezuiniging en de enorm toenemende tekorten voor gemeenten zijn voor een belangrijk deel verklaard. Gemeente hebben noodzakelijkerwijze de laatste jaren zoveel moeten bezuinigen, dat de basisvoorzieningen zoals sport of een zwembad, cultuur en het subsidiebeleid zijn uitgeknepen om sluitende begrotingen te kunnen presenteren. Zo staat Almelo al jaren onder financieel toezicht van de provincie Overijssel.

Al met al reden voor Lokaal Almelo Samen (LAS) om in de gemeenteraad vanavond een motie te presenteren om de zogenoemde financieringsmethode ‘trap op trap’ bij het Rijk ter discussie te stellen. Leefbaar Almelo ondersteunt het initiatief richting de Rijksoverheid te komen tot een meer stabielere meerjarige financiering van het Gemeentefonds. De LASsers en Leefbaren weten zich ook moreel gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die dit onderwerp eveneens zeer prominent op de Rijksagenda wil hebben.
Indien de meerderheid van de Almelose gemeenteraad de motie onderschrijft, wordt niet het Almelose college van B&W maar de Almelose Griffier, in het kader van dualisme, opgedragen de Almelose zorgen kenbaar te maken bij het kabinet Rutte III. 

Archief
Terug naar vorige pagina