Politiek nieuws


Plaatsing  
 
19-08-2019  

Raad buigt zich over kavelaanpassing Almelo NO

 

ALMELO – Het Almelose college van B&W heeft plannen om de braakliggende bouwkavels in villawijk Almelo Noordoost deels te verkleinen om de verkoop op gang te brengen door deels ook de bouw van ‘tweekappers’ mogelijk te maken.
Tegen dat voornemen hebben de huidige bezitters van grote kavels hun bedenkingen, zo is eerder gebleken. Verzet daartegen werd al aangekondigd evenals mogelijke schadeclaims. Dit vanuit de visie dat zij juist grootse kavels hebben gekocht vanwege het ruimtelijk landschappelijke karakter van de villawijk in wording.
Het Almelose college kwam met het idee voor de zomer en schrijft nu in een brief aan de gemeenteraad dat zij haar voornemen deels wil aanpassen vanwege de verkregen kritiek van de vroege bouwers die wel eerder de stap maakten. In het nieuwe voornemen is ook een gestaffelde grondprijs in beeld waarbij kleinere kavels duurder zijn per m2 dan grote bouwkavels. Ook dat punt is nog geen gelopen zaak omdat dit tot heden niet aan de orde was en juist een vaste m2-prijs werd aangehouden. Kritiek van bewoners in de villawijk is bovendien dat de ambtelijke verkoper niet tot nauwelijks te benaderen was en vooral star in de materie stond. De wording van de villawijk in een parkachtige zetting ligt al jaren op een laag pitje en was bedoeld om juist kapitaalkrachtigen naar Almelo te trekken.
Het collegevoornemen is nog geen gelopen race. Lokaal Almelo Samen (LAS), gesteund door mede-coalitiegenoot VVD en de fractie Forum voor Rechts hebben betreffende dit collegevoornemen een politiek beraad aangevraagd waarbij burgers kunnen inspreken en vragen kunnen stellen. Dat beraad vindt dinsdag 27 augustus a.s. plaats om 21.00 uur in het stadhuis. Insprekers kunnen zich to maandag 26 augustus 15.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie via telefoon 0546-541391 of per via raadsgriffie@almelo.nl

Hoe ziet uw (droom)woonwens er uit? 

Archief
Terug naar vorige pagina