Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-06-2019  

Almelo negeert regels huishoudelijke hulp

Rechter grijpt in bij thuiszorg-beoordeling
 

ALMELO – De rechter heeft de gemeente Almelo recent twee keer over de vingers getikt bij de toewijzing van huishoudelijke hulp. Aanleiding een herbeoordeling waarbij twee ontvangers van huishoudelijke hulp werden gekort in het aantal uren hulp dat zij wekelijks ontvingen. Zo ging een cliënte terug van 4 uur hulp naar 2 uur en twintig minuten en een andere van 3,5 uur naar 2,5 uur per week. De herbeoordelingen dateren al uit 2017 waarbij ook de juridische adviescommissie van de gemeente eerder adviseerde de besluiten te herzien. Dit werd door het toenmalige college van B&W genegeerd.
Nu deed de rechter uitspraak en die tikte het Almelose college flink over de vingers waarbij de cliënten de eerder genoten uren aan hulp weer kregen toegewezen.
Hoofdreden ‘de term een aanvaardbaar schoon huis’ die bij de beoordeling werd gehanteerd maar niet werd omschreven. Dat moet nu nader omschreven worden waarbij ook een tijdsbestek hoort om überhaupt een huis ‘aanvaardbaar’ schoon te kunnen houden en ook nog eens de was te kunnen doen. (De rechter zal thuis vast gevraagd hebben hoelang de wasmachine al draait, nog gedroogd moet worden en schoon in de kast moet worden gelegd. – red.)
Nog kritischer was de rechter over een gehanteerd intakeformulier van een der thuiszorgaanbieders. Daarin werd alle privacy geschonden met vragen die niets met het verlenen dan wel beoordelen van zorgnood te maken hebben. Zo werden o.a. vragen gesteld over een eventueel crimineel verleden. Juridisch adviesbureau JEEJAR hekelde de vraagstelling van deze zorgaanbieder in een van beide procedures. De zorgverlener maakt dus zelf uit hoeveel thuiszorg wordt verleend en deelt die info met de ambtelijke dienst van de gemeente die de aanvraag formeel moet goedkeuren.

Reden voor de raadsfractie Lokaal Almelo Samen de nodige vragen te stellen aan het college van B&W.
(Klik op onderstaande Link)


LAS stelt schriftelijke vragen over huishoudelijke hulptoewijzing

Archief
Terug naar vorige pagina