Politiek nieuws


Plaatsing  
 
17-05-2019  

Strijdt Broodje bij de Brug in volgende fase


Achter de bungalow aan de Peppellaan staan oude loodsen waar o.a. de biljartvereniging 'Quick' en cateraar 'Broodje bij de Brug' van dochter Quick een onderkomen hebben.

Al voor de grenscorrectie in 2001 waren er strubbelingen over de activiteiten met toen nog de gemeente Vriezenveen.
De gemeente Almelo, waartoe Aadorp sindsdien behoord, stelde wel een nieuw bestemmingsplan vast i.v.m. toekomstvisie en meer woningbouw in en rond Aadorp.
Dat bleek geen weerstand op te roepen daar de familie Quick beheerder/exploitant werd bij dorpshuis 't Aahoes en ook de biljartvereniging 'Quick' meeging naar 't Aahoes.
Het latere bestuur van de stichting 't Aahoes geraakte echter in onmin met de beheerder die vervolgens zijn activiteit met de biljartvereniging weer oppakte op de oude locatie aan de Peppellaan.
Daar kwam later de cateringsactiviteit van dochter Quick nog bij en dat nu, wordt door de opeenvolgende colleges van B&W als ongewenst beschouwd mede gelet op het bestemmingsplan en de toekomstvisie. Daarom is B&W niet bereid tot het verlenen van een ontheffing maar biedt het wel een schadevergoeding aan.
De aangekondigde dwangsom geldt feitelijk de doorgaande exploitatie van de catering.
 

ALMELO - De vergunningenstrijd tussen de gemeente Almelo en exploitant Quick van cateraar ‘Broodje bij de Brug’ aan de Peppellaan in Aadorp is in een volgende fase beland. In het kort komt het er op neer dat het Almelose college van B&W in de loop der jaren een ontheffing van het bestemmingsplan heeft geweigerd en Quick via onderzoeksrapporten van deskundigen probeert aan te tonen dat de diverse horaca-activiteiten zoals de biljartclub en catering geen overlast veroorzaken. Het college beroept zich op (anonieme) klachten en legde eerder al een dwangsom op. Dat hield echter geen stand in de procedure waarbij de commissie van Bezwaar en Advies al eens adviseerde om wel een ontheffing te verlenen en de bestuursrechter volgens de gemeentewet de gemeente Almelo de vrijheid gaf om een nieuwe motivatie te omschrijven in haar negatieve besluit. Dat deed het college waardoor de ‘geparkeerde dwangsom’ ‘t.a.v. de cafetaria-catering en bezorging nu weer de exploitant boven het hoofd hangt.
Vader Quick - van exploitante Broodje bij de Brug - ondertussen bestookt de gemeenteraadsleden en de pers landsbreed bijna dagelijks met zijn ongenoegen en verwijst daarbij naar talloze andere vermeende misstanden in het Almelose vergunningenbeleid over de volle breedte tot bouwvergunningen aan toe.

Woensdag 22 mei mag de onafhankelijke commissie Bezwaar en Advies zich weer buigen over de kwestie die al een hele geschiedenis heeft.
De kwestie verdient niet de schoonheidsprijs, mede ook omdat ambtelijk allerlei adviezen werden gegeven inzake inrichting- en milieueisen. Voor die gedane investeringen heeft het college van B&W een schadevergoeding aangeboden. In een korte samenvatting werd de Almelose gemeenteraad daarover deze week geïnformeerd middels een brief die op het openbare gedeelte van het Ibabs-archief is geplaatst.

Archief
Terug naar vorige pagina