Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-02-2019  

CU heeft zorg over jeugdhulp in AZC's


De websiteNieuwReligieusPeil.net publiceerde in 2016 dat het Research Institute for the Economics of Education and Social Affairs heeft berekend dat buurland Duitsland zo'n 67 miljard euro kwijt is aan de educatieve levensloop van asielzoekerskinderen. In de berekening telde men 200.000 kinderen 'im Kindergarten' en 300.000 in het basisonderwijs. Daar komt dan de beroepsopleiding cq hoger onderwijs nog bij en 25.000 extra leerkrachten. Al met al een slordige 67 miljard euro, maar dan zonder de kosten van eventuele psychische zorg.
 

ALMELO – De jeugdhulp aan vluchtelingenkinderen in de asielzoekerscentra (AZC’s) was tot en met december jl. een zorg voor de COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Sinds 1 januari echter is die jeugdhulp overgeheveld aan de gemeenten in Nederland waar een AZC gehuisvest is. Zo heeft ook Almelo derhalve een verzwaring van het takenpakket jeugdhulp specifiek ook omdat Almelo naast de opvang van gezinnen van asielzoekers, ook nog een opvang heeft voor alleenstaande jongeren.

De raadsfractie van de ChristenUnie wil nu van het Almelose college van B&W weten hoe dat nu geregeld is. Temeer daar onder verantwoordelijkheid van de COA er geen financiële kostenbeperking was. Dat is anders nu de gemeente Almelo de regie voert over hulp aan jeugdige asielzoekers. Het Rijk stelde er per kind een gelimiteerde vergoeding tegenover van 740 euro per kind per jaar. De raadsfractie van de ChristenUnie vraagt zich nu af o dit bedrag per kind wel voldoende is omdat asielzoekerskinderen traumatische ervaringen hebben en derhalve extra kwetsbaar. De ChristenUnie vraagt zich daarom af of de jeugdzorg in Almelo hierop wel berekend is en/of de Rijksvergoeding wel toereikend is? Ook wil de ChristenUnie weten of het Almelose college zich hierover zorgen maakt?


CU heeft zorgvragen over jeugdhulp AZC

Archief
Terug naar vorige pagina