Politiek nieuws


Plaatsing  
 
17-01-2019  

LAS: Is lening aan Lithium Werks verloren?

 

ALMELO – Coalitiepartner Lokaal Almelo Samen (LAS) wil via het college van B&W van de hoed en de rand weten hoe een lening aan het concern Lithium Werks van 7,5 miljoen euro tot stand is gekomen. De lening werd verstrekt door de Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en mede gefinancierd door de provincie Overijssel en de Regio Twente op aandringen van gedeputeerde Eddy van Hijum (CDA).

Die overheidsinvestering was bedoeld om op de voormalige vliegbasis Twente een fabriek te stichten voor de ontwikkeling  van nog betere Lithium batterijen met een toekomstige werkgelegenheid voor ruim 2.000 onderzoekers. Hoogwaardige onderzoeks-arbeid die als ‘Batterijen Campus’ werd omschreven.
Initiatiefnemer van deze ‘Batterijen Campus’ was multimiljonair Kees Koolen (verkocht Booking.com) die in Hengelo het accubedrijf Super B van de grond tilde. Hij voorzag met Lithium Werks grote technische vooruitgang waarvan zijn batterijenproductiebedrijf kon profiteren.
Koolen investeerde eveneens in de komst van het Amerikaanse Lithium Werks en enthousiasmeerde vervolgens de Twente Board, de groep ondernemers die mede de (investerings) Agenda van Twente ontwikkelen met het regiobestuur van de 14 Twentse gemeenten.  

LAS-voorman Louis Kampman wil wat dit laatste betreft ook duidelijkheid over de adviserende  ‘dubbele pet’ van de heer Braaksma die naast zijn functie bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, tevens lid is van de Twente Board en lid van de Raad van Commissarissen van Lithium Werks. Dat stond al in september ter discussie in Provinciale Staten maar gedeputeerde Van Hijum ‘gooide zijn hele gewicht in de schaal’, om toestemming te verkrijgen voor de lening.

Inmiddels is echter initiatiefnemer en multimiljonair Kees Koolen uit Lithium Werks gestapt. Als reden gaf deze publiekelijk aan dat men er niet in slaagde voldoende investeringskapitaal te vinden om het onderzoekscentrum ‘Batterijen Campus’ van de grond te tillen. Het Amerikaanse bedrijf zou zich nu meer richten op het thuisland of mogelijk elders in Europa. Ook gaf Koolen te kennen dat hij er vanuit gaat dat het investeringskapitaal van Oost NV hem ten goede kan komen voor verdere ontwikkeling van zijn accubedrijf Super B.
Daar denkt Lithium Werks echter heel anders over. Het Amerikaanse bedrijf zag de lening al op haar rekening gestort en lijkt voorshands nog niet bereid dit ‘overheidskapitaaltje’ terug te willen storten op de rekening van Oost NV maar zich eerst nog wil beraden over verdere ontwikkelingsvoorgang van Lithium Werks met behoud van deze financiële impuls die uiteindelijk door de Overijsselaar en dubbelop door Twentse burgers wordt betaald.

Kampman (LAS) vraagt nu of de overheidsdienaren van Oost NV, Regio Twente en Provincie Overijssel deze zaak niet te lichtzinnig hebben behandeld? Ook wil Kampman weten of dit kapitaal op een Amerikaanse bankrekening is gestort of een Nederlandse?
Kampman zet tevens vraagtekens bij ‘het potje’ waaruit is geput. Dat geld was namelijk bestemd voor ontwikkelingsinvesteringen in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Oost Nederland. Hij ziet Lithium Werks met beoogde 2.000 onderzoekers in Twente niet als een MKB-bedrijf maar als een grote Amerikaanse speler.
Kampman wil eveneens weten hoe groot het risicobedrag voor de gemeente Almelo is en welke rol het Almelose college hierin heeft gespeeld? Kampman wil al die antwoorden op korte termijn.

De ‘affaire’ Oost NV / Lithium Werks staat voor woensdag 23 januari a.s. op de vergaderagenda van Provinciale Staten waar gedeputeerde Van Hijum (CDA) verantwoording moet afleggen.


Vragen LAS over lening aan Lithium Werks

Archief
Terug naar vorige pagina