Politiek nieuws


Plaatsing  
 
20-12-2018  

Provincie verlengt toezicht op financieel herstel

 

ZWOLLE/ALMELO – Volgens gedeputeerde Van Haaf van de provincie Overijssel verloopt het financieel herstel van de gemeente Almelo ‘voorspoedig’. Toch moet Almelo volgens Van Haaf ‘nog fors bezuinigen’ gelet op tegenvallers die de vermogenspositie verder onder druk zetten, een realiteit waarmee de gemeente in haar begroting 2019 al rekening hield. Vooral de oplopende kosten in het sociale domein zoals Wmo en Jeugdzorg spelen de gemeente parten.
De gemeente kreeg onlangs een miljoenencompensatie van het Rijk over de jaren 2016/2017 maar dat werd volledig gesoupeerd door de tekorten over 2018. Om nog enige investeringsruimte te hebben, besloot de gemeenteraad van Almelo de hersteltermijn met een jaar te verlengen tot 2022. GS van Overijssel stemde daar mee in maar houdt wel een vinger aan de pols om desnoods in te grijpen.

Ook wordt door GS de ‘ambtelijke ontvlechting’ van de Overijsselse gemeenten Hardenberg en Ommen in financieel opzicht gemonitord. Beide gemeenten besloten de gezamenlijke ambtelijke dienst weer te gaan splitsen. Vooral Hardenberg voelt zich ‘geremd’ in de economische ontwikkeling door het ambtelijk werk samen te doen.

GS maakt zich wel zorgen over de tekorten in het sociale domein waarmee alle 25 Overijsselse gemeenten te kampen hebben. Dat zet volgens GS noodzakelijke investeringen in energietransitie, duurzaamheid en de leefomgeving onder druk. Reden voor GS om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk, de oorzaken van de oplopende tekorten te onderzoeken.
Geen enkele gemeente in Overijssel kreeg een artikel 12 status. Eerst dan neemt het provinciebestuur het ‘financiële’ heft zelf in handen.

Archief
Terug naar vorige pagina