Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-01-2015  

Almelo schrijft lening van bijna drie euroton af


"Door onze groei zijn wij continu op zoek naar nieuwe collega's", meldt de website van Recon B.V. en dat is toch een ander signaal dan een armlastig bedrijf.
 

ALMELO – Het Almelose college van B&W heeft de inning van een bedrag van € 272.682,00 dat is verschuldigd door Recon B.V. op een laag pitje gezet. Het geld werd als lening verstrekt als werkgelegenheidsproject, maar het bedrijf dat inmiddels verkaste naar de regio Amsterdam kan niet aan de betalingsverplichting voldoen. In de voorwaarden van de lening stond dat Recon B.V. (van de ondernemers Gelici en Acu), het bedrag zou terugbetalen bij een solvabiliteit van 35%. Daar voldoet Recon B.V. niet aan, waardoor inning en vordering onmogelijk is. De lening werd in 1998 verstrekt voor het reconditioneren en vervaardigen van textiel. Daarbij was werkgelegenheid gemoeid voor 25 tot 35 mensen.
Nu Recon B.V. nog steeds niet aan de vereiste solvabiliteit voldoet, wil wethouder van financiën Jan van Marle zijn boekhouding ‘opschonen’ door het bedrag af te schrijven uit de reserve Grotestedenbeleid. Dat betekent volgens zeggen van Van Marle overigens niet dat Recon B.V. van de verplichting af is. Het contract loopt nog tot 1 maart 2017. Tot die datum kan de gemeente Almelo het bedrag alsnog vorderen indien Recon B.V. wel aan de solvabiliteit voldoet. De kans daarop wordt echter door wethouder Van Marle klein geschat.
Of Van Marle het bij die visie juridisch bij het juiste eind heeft, kan worden betwijfeld gelet op het voorgenomen collegebesluit dat normaliter volgende week dinsdag 27 januari wordt bekrachtigd. Letterlijk staat er namelijk onderstaande tekst in het voorgenomen collegebesluit en dat is niet alleen voer voor juristen, maar dwingt de gemeenteraad tot snel handelen indien deze dit voorgenomen collegebesluit wil voorkomen.

B.1.4  Recon (SE 1503749)

 

1. De lening, groot 272.682 euro, gedaan aan Recon BV in het kader van het Grotestedenbeleid, als oninbare vordering te beschouwen. 2. Genoemd bedrag ten laste te brengen van de reserve Grotestedenbeleid en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarverantwoording 2014 . 3. De raad hierover per bijgevoegde brief te informeren. Toelichting voor openbare besluitenlijst: In het kader van het Grotestedenbeleid is in 1999 aan Recon BV een lening van 272.682 euro verstrekt onder voorwaarde van aflossing bij solvabiliteit van 35%. Recon BV is niet in staat om deze lening af te lossen zonder ernstige gevolgen voor continuering van het bedrijf. Reden waarom aan het college is verzocht een besluit te nemen om de vordering als oninbaar te beschouwen en ten laste te brengen van de reserve Grotestedenbeleid.


De raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft de nodige vragen over het voornemen van het college van B&W om de starterslening aan Recon B.V. af te schrijven. Ook het raadslid Hümmels maakte al een kritische noot bekend. LAS wil dinsdag a.s. tijdens het vragenuurtje voor de raadsvergadering eerst antwoord op de vragen die in bijgaande brief zijn gesteld.
Kritiek is er ook in juridische zin van Juridisch bureau JEEJAR. Het bureau stelt op haar website dat het college van B&W in haar motivering de voorgenomen afschrijving definitief beschouwd en dus eventuele vordering tot einddatum contract in 2017 daarmee onmogelijk wordt.


Mondelinge vragen van de raadsfractie LAS

Archief
Terug naar vorige pagina