Politiek nieuws


Plaatsing  
 
16-01-2015  

Burger moet bloeden voor afgedankte ambities


Fotobewerkingen AlmeloAnders.nl
 

ALMELO – Eens groeiden in het Almelose stadhuis de bomen tot hoog in de hemel. De stad moest groeien naar 100.000 inwoners. Dat was de ambitie van de coalitie CDA/PvdA in de beginjaren van deze eeuw. Wethouder Anthon Sjoers (CDA) was de grote kartrekker en partijgenoot Reinier van Broekhoven rammelde volop met de geldbuidel om die ambities ruim baan te geven. Dit alles onder roerganger/burgemeester Menno Knip, nu VVD-senator in de Eerste Kamer. De PvdA gaf o.l.v. partijleider Bert Kozijn eveneens de ruimte en vergenoegde zich met de sociale paragraaf die in elk plan moest worden ingeschreven. De oppermachtige coalitie had geen boodschap aan waarschuwende signalen uit de oppositie en gaf het college van B&W vol mandaat om slagvaardig te werk te gaan. Op basis van ideeën werd zonder ruggenspraak met de gemeenteraad volop grond aangekocht en ging men de strijd aan met projectontwikkelaar Van der Looy omdat zijn plannen voor de herontwikkeling van de voormalige locatie Van Heek Scholco te weinig ambitieus waren. De stad kocht de grond terug om zelf een plan te bedenken om vervolgens het plan Fortezza weer aan Van der Looy te verkopen en waar later alsnog de stekker werd uitgetrokken. Het kostte de gemeente dik 16 miljoen euro berekende raadslid Jan Veenstra (CU) al eens. In ieder geval wordt nu dik 12 miljoen euro weggepoetst in de bouw van het nieuwe stadhuis op die locatie. Ook werd al voor vele tientallen miljoenen euro’s afgeschreven op elders aangekochte grond om de stad te laten ‘boomen’. Heel investerend Nederland lonkte destijds naar Almelo en voor zo’n 500 miljoen aan investering in de binnenstad werd contractueel afgesproken. Het kwam er niet van. Er is nog geen steen gestapeld voor al die ambities.
Sjoers, Van Broekhoven en Knip vertrokken voortijdig. Wethouder Jan van Marle (CDA) is nu het haasje om al die lijken uit de kast te pareren. Ook nu komen er nog regelmatig lijken uit de kast omdat Sjoers strooide met toezeggingen aan projectontwikkelaars en aannemers.
Opnieuw moet 50 miljoen worden afgeschreven op het verlieslijdende gemeentelijk grondbedrijf. Het noodzaakt Van Marle om weer fors te bezuinigen. De registeraccountant van professie riep zelfs De Haag te hulp voor een begrotingsscan. Om tot 2019 de meerjarenbegroting sluitend te krijgen, moet nu 15 miljoen euro worden bezuinigd en bezuinigen betekent dan bijna altijd zwaardere lasten voor de burgers. Dit keer ook voor minima, die via Den Haag ook al flink achterblijven met de ‘welvaartsontwikkeling’. Minima en bejaarden met alleen AOW boeren dit jaar al flink achteruit en in Almelo extra als het aan de collegevoorstellen ligt. Voor de Almelose minima vervalt volgens het op tafel liggende bezuinigingsplan het recht op vrijstelling van riool- en afvalstoffenheffing en dat kan betekenen dat jaarlijks een nota van 430 euro op de mat valt en dat met de SP op het pluche.
Sport en cultuur moeten eveneens opnieuw inleveren en ook het aantal ambtenaren wordt fors minder, volgens de zoekrichtingen. Zo kan het college eveneens dik vier miljoen euro vrijmaken om nog iets kapitaal voor stadsvernieuwing over te houden en voor het knippen van linten uiteraard.
Het laatste woord is aan de gemeenteraad!


Aanbiedingsbrief: Kerntaken en Zoekrichtingen
Oplegnotitie: Zoekrichtingen
Samenvatting: Zoekrichtingen
Eindrapportage: Fysiek Domein
Eindrapportage: Samenleving
Eindrapportage: Bestuur & Organisatie
Eindrapportage: Klantcontactcentrum
Collegebesluit: Zoekrichting & Kerntaken
Raadsvoorstel: Kerntakendiscussie
Brief aan provincie aanvraag Begrotingsscan
Collegebesluit: Aanvraag Begrotingsscan
Raadsbrief: Takenanalyse
Hiemstra De Vries - inzicht genomen bezuinigingsregels
Hiemstra De Vries - zoekrichtingen bezuiniging
Bijlage: Feitenkaarten groslijsten met maatregelen
Toelichting Hiemstra De Vries
Raadsbrief: Takenanalyse Hiemstra de Vries 2014
Offerte: Hiemstra de Vries - takenanalyse
Opdracht Hiemstra de Vries
Feitenkaartenboek - Kerntakendiscussie
Enquete Kerntakendiscussie 2013
Raadsprogramma 2014-2018
Uitvoeringsprogramma 2014-2018

Archief
Terug naar vorige pagina