Politiek nieuws


Plaatsing  
 
09-01-2015  

Afgedankte PvdA'er Ruud Koole vecht terug

 

DEN HAAG – Via de website kieskoole.nl hebben prominente PvdA-leden als de senatoren Adri Duivesteijn, Klaas de Vries en Guusje ter Horst, oud- senator Erik Jurgens, Tweede Kamerlid Angelien Eijsink en oud- Tweede Kamerleden als Ed van Thijn, Frek Derks, Eeke van der Veen, Jan van Zijl, Thea Fierens, Myrthe Hilkens en Paul Kalma en de prominenten Hans Andersson - oud- voorzitter VARA, Peter van der Velden – oud- burgemeester Breda, Hugo Fernandes Mendes - voormalig lid Wiardi Beckman Stichting, Anita Engbers - voorzitter Netwerk Huurders, Fred Plantinga - voorzitter Ouderen Netwerk PvdA, Wim Derksen - Hoogleraar Bestuurskunde en tal van afdelingsafgevaardigden hun steun betuigd om de oud- voorzitter van de PvdA Ruud Koole op een verkiesbare plek te krijgen voor de Provinciale Verkiezingen die mede bepalend zijn voor de verkiezing en benoeming voor de Eerste Kamer.

De huidige senator werd door de partijtop als oud vuil op een onverkiesbare plek gezet, terwijl Koole als voormalig partijvoorzitter en als huidig senator toch van grote inbreng is geweest en ook nu als senator zijn stempel op diverse wetsvoorstellen heeft gedrukt. Of het ‘kaltstellen’ te maken heeft met de uitgesproken kritiek van Koole dat partijleider Samson de PvdA wel erg ver van het sociale pad heeft geleid, wordt vermoed als mede aanleiding om van Koole af te komen.

Zo’n 200 PvdA’ers hebben de petitie ondertekend waaronder veel lokale bestuurders en congresafgevaardigden van diverse afdelingen. Op zaterdag 17 en zondag 18 januari 2015 komt het congres van de Partij van de Arbeid bijeen met als meest belangrijke punt de provinciale verkiezingen en op zondag 18 januari het definitief vaststellen van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.

Archief
Terug naar vorige pagina