Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-09-2013  

Vragen SP over rioolheffing via STJA

 

Open brief aan het college van B&W en directie STJA,

STJA heeft in een nieuwsbrief *1 laten weten dat ze de rekening van de rioolheffing doorsturen naar de huurders, ondanks de huurverhoging, welke al hoger uitvalt door maatregelen van het Rijk*3, die de huurders al hebben gehad. Kregen de huurders met een kleine beurs voorheen kwijtschelding, draaien ze nu op voor de kosten. Dit lijkt ons niet de bedoeling van de regeling zeker gezien de tekst van de voorjaarsnota*2.
De koers van STJA ten opzichte van BeterWonen is compleet verschillend, BeterWonen weet nog niet weet hoe dit op te lossen maar heeft al aangegeven dit nu niet op de huurders te verhalen.
In het gepresenteerde Armoedepact, waar ook STJA haar handtekening onder heeft gezet, wordt gesproken om de armoede te bestrijden door elkaar op te zoeken, aan te spreken en gezamenlijk een oplossing te zoeken, laten we dit nu maar in de praktijk brengen.

vragen aan het College van B&W:
1. Is het College op de hoogte van deze melding aan de huurders van STJA? Zo ja, wat gaat het College ondernemen?
2. Is er contact geweest met de twee woningbouwverenigingen over de heffing die ze moeten betalen? zo ja, wanneer en wat is daar uitgekomen? zo nee, waarom niet? STJA schetst namelijk in de nieuwsbrief het beeld dat de verordening nog niet is uitgewerkt terwijl deze gewoon op tijd gepubliceerd is.
3. Is het College het met de SP eens dat de oplossing van STJA niet overeenkomt met de toelichting in de voorjaarsnota en dat dit juist de huurders met geldproblemen treft, deze kregen eerder kwijtschelding van de gemeente.
4. Vindt het college deze gang van zaken passen in het Armoedepact?

Graag zien wij de antwoorden met spoed tegemoet, schriftelijk danwel mondeling tijdens de eerst volgende raadsvergadering.

Javier Cornelissen,
fractievoorzitter SP Almelo


Lees ook: '
Sp komt in actie tegen extra huurnota STJA'

Archief
Terug naar vorige pagina