Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-12-2018  

Vragen D66 over Jeugdzorg en Wmo

 

ALMELO – De fractie van D66 las in de Raadsbrief van het College van B&W aan de gemeenteraad dat verantwoordelijk wethouder Arjen Maathuis de cyclus van Planning & Control gaat versterken met tussentijdse rapportages om sneller te kunnen ingrijpen indien beoogde cijfers achterblijven of zich zelfs tegen de prognoses in bewegen. Dit omdat de kosten de pan uitrijzen en de gemeente steeds meer moet bijpassen. Vooral het aantal jongeren dat een beroep doet op Jeugdzorg is de laatste jaren enorm gestegen. Maathuis wees eerder in deze op signaleringen van scholen en daarmee gepaard gaande toenemende verwijzing door huisartsen die daarmee ook van het onderhavige dossier verlost zijn. De wachtlijsten bij Jeugdzorg zijn volgens Maathuis daarom de laatste jaren erg toegenomen net zoals de tekorten die tot nu door het kabinet VVD/CDA/D66/ChristenUnie onvoldoende worden gecompenseerd.
Nieuwbakken raadslid Monique van Saane maakt zich namens D66 erg ongerust over het onderwerp zorgkosten via Jeugdzorg en Wmo en vreest bezuinigingen net zoals de striktere inzet van wijkcoaches bij huisartsenpraktijken en de wijken en zelfs temporisering van aanvragen. E.e.a. heeft Van Saane nu namens D66 Almelo op schrift gesteld aan het Almelose college van B&W voor het verkrijgen van antwoorden.
Lees de bijlage…


Brief D66 aan college over vrees bezuinigen zorg

 
05-12-2018  

Het nepnieuws van BADT

Het nepnieuws van BelangenAlliantie Detailhandel Twente
 

ALMELO – Al enige tijd ontvangen Twentse gemeenten en de provincie Overijssel brieven van de BelangenAlliantie Detailhandel Twente (BADT) met bezwaren over de bouwplannen van bouwmarkt Hornbach in Almelo en Enschede maar ook over de aangekondigde bouw van een 110.000 m2 groot centraal magazijn voor Kees Smit Tuinmeubelen op het XL Businesspark Twente aan de A35 bij Almelo omdat hier ook sprake is van een fotostudio voor de onlineverkoop, een hoofdkantoor en showroom van 7.500 m2.
Volgens de berichtgeving van BADT zijn dit ontwikkelingen die ten koste gaan van de detailhandel in de binnensteden. Maar wie of wat is BADT eigenlijk en waarvan met enige regelmaat berichtgeving opduikt in de regionale pers met als woordvoerder Annemieke Stallaert?
LAS-fractievoorzitter Louis Kampman kwam na enig speurwerk tot de conclusie dat de zich als belangenvereniging voordoende organisatie niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en er dus geen sprake is van een officiële belangenverenging. Wel ontdekte Kampman een facebookpagina van BADT - een afkorting die officieel bestaat voor ‘Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen’ - en als zodanig wel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel inclusief de afkorting BADT. Op de facebookpagina van het Twentse BADT ‘geleende artikelen' uit de regionale pers over Twentse middenstanders als lardering bij artikelen die zich uitspreken tegen de plannen van Hornbach in Twente en tegen de nieuwe locatie voor Kees Smit Tuinmeubelen. Over aangesloten leden van BADT geen woord en ook geen contactadres.

Omdat BADT als Twentse detailhandel-kongsi ook geldverslindende onderzoeksrapporten liet uitvoeren door onderzoekers Ecorys en de AnteaGroep en deze rapporten tevens deelde met de regionale pers met mevrouw Stallaert als woordvoerder (zonder haar ware functie te vermelden), groef LAS-fractievoorzitter Louis Kampman nog maar wat dieper via de sociale media. Woordvoerder Annemieke Stallaert blijkt volgens Kampman, senior-adviseur te zijn bij Dietz Communicatieadvies in Utrecht. Het bureau gaat prat op Alliantiemanagement, Omgevingsmanagement en Branding- en Placemaking onder het motto ‘We weten hoe Nederland werkt!’
Bij Dietz maakt men dus de geesten rijp in het belang van haar opdrachtgevers.

Dat ontdekkende, herinnerde Kampman zich dat o.a. Praxis, Gamma en Intratuin in een eerder stadium al bezwaren en procedures inzake het bouwplan Hornbach Almelo had gevoerd. En wat bleek Kampman op de website van communicatiestrateeg Dietz, dat ook Praxis, Intratuin en Van Neerbos Bouwmarkten BV - het moederbedrijf van de Gamma, Karwei en Intergamma bouwmarkten pontificaal zijn gepositioneerd als opdrachtgevers (samen met vele anderen) bij Dietz.
Reden genoeg voor Kampman om de alarmbel te laten rinkelen en het Almelose college van B&W vragen te stellen over het ‘nepnieuws’ dat Dietz de wereld in slingert om de geesten rijp te maken tegen het vestigen van Hornbach in Twente en Kees Smit Tuinmeubelen op het XL Businesspark. In ieder geval is nu duidelijk dat concurrentienijd de drijfveer is voor Gamma, Praxis en Intratuin.
Dat deze bedrijven zelf groot zijn geworden door het ‘opvreten’ van kleine concurrenten, wordt gemakshalve vergeten. Zij mochten wel profiteren van vrij ondernemerschap (en ook buiten de winkelkernen) in de strijd om de gunst van de consument. 'Boter op het hoofd' is daarvoor een oude spreuk!


Gemeenten en ondernemend Nederland dienen volgens het Europees Hof rekening te houden met de Europese Dienstenrichtlijn waaronder ook de detailhandel (verkoop van goederen aan particulieren) valt. Branchering wordt daardoor een stuk moeilijker. Concurrerend ondernemen groter ook grensoverschrijdend. Gamma, Praxis et cetera zien de Duitse concurrentie van Hornbach liever niet en gooien er kapitalen tegenaan om dat te ontmoedigen. 


Lees ook Facebook LAS


Schriftelijke vragen LAS aan College van B&W over BADT als niet officieel bestaande belangenorganisatie.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
06-12-2018  

Twente niet op één lijn in Omgevingsdienst


VVD-politica Quirine Munnich maakt zich zorgen over mogelijk een 'valse start' van de Omgevingsdienst Twente, de gemeenschappelijke regeling voor 14 Twentse gemeenten qua milieu en bestemmingsplannen.
 

ALMELO – Het is al weer enige maanden geleden dat burgemeester Arjen Gerritsen de gemeenteraad informeerde over de huisvesting per 1 januari a.s. van de Omgevingsdienst Twente in het Almelose stadhuis. Binnen de Omgevingsdienst Twente werken alle 14 Twentse gemeenten samen over milieuzaken, vergunningen en uitwerkingen op basis van de geldende ruimtelijke ordening. Daarvoor worden vanuit alle gemeenten ambtenaren gedetacheerd naar Almelo onder leiding van hoogste ambtenaar Strebus.
Alleen, meldde burgemeester Gerritsen toen ook nog dat niet alle taken vanuit de 14 gemeenten worden uitbesteed aan de gezamenlijke Omgevingsdienst Twente omdat enkele gemeente bepaalde taken in eigen huis wilden houden. Stroperig zo’n startende samenwerking die juist van belang is vanwege de nieuwe Omgevingswet die officieel in 2021 van kracht wordt. In de voorbereiding naar 1 januari a.s. waren derhalve vier opties voorgelegd aan de 14 Twentse gemeenten. ‘Almelo gaat voor optie 4’, meldde Gerritsen en daarmee alle taken zoals het basispakket en de Wabo-gerelateerde milieuadvisering onderbrengend onder de gezamenlijke dienst in het ‘huis’ waar Gerritsen ‘huismeester’ is. Op zich logisch, want anders moeten diverse taken die het grensgebied Almelo betreffen op verschillende etages vorm gegeven worden. Gerritsen hoopte destijds wel dat de andere 13 gemeenten ook over de streep getrokken konden worden om dat voorbeeld te volgen.

Dat nu lijkt een illusie ruim 3 weken voordat men officieel start. De VVD-fractie maakt zich nu zorgen.  Enerzijds om mogelijk financiële gevolgen voor Almelo dat toch de benodigde volle capaciteitsruimte in het stadhuis heeft ‘vrijgemaakt’ voor verhuur aan de Omgevingsdienst Twente als gemeenschappelijke regeling.
Uiteraard wil de VVD ook weten wat de gevolgen zijn indien meerdere gemeenten maar een deel van het takenpakket inbrengen en vraagt men zich eveneens af of niet nog kan worden bewerkstelligd dat alle gemeenten gaan voor de volledige variant waardoor de één loket gedachte op Twentse leest geschoeid kan worden, zodat voorkomen kan worden dat Twentse ondernemers/burgers van het ene loket naar het andere worden gestuurd inzake milieuadvies en vergunningen?
Dat laatste vreesde Gerritsen maanden geleden niet omdat hij toen stelde dat alle aanvragen via het gezamenlijke kantoor lopen maar dat op onderdelen de werkzaamheden achter de schermen deels in de eigen gemeente worden uitgevoerd om dat via de centrale vestiging van de Omgevingsdienst Twente af te handelen met de aanvragers.
Wellicht kan Gerritsen daar nog meer helderheid in verschaffen.


Vragen VVD Almelo over nieuwe Omgevingsdienst Twente

 
08-12-2018  

Waarom bezwaren Hornbach door INretail ?

 

ALMELO – Eerder deze week stelde de raadsfractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) al vragen aan het college van B&W over de BelangenAlliantie Detailhandel Twente (BADT), een organisatie die al enkele jaren telkens bezwaren maakt tegen de vestiging van bouwmarktgigant Hornbach in Twente en ook vraagtekens zette bij de nieuwbouwplannen van  Kees Smit Tuinmeubelen.
Een andere organisatie die dat eveneens doet is INretail, een belangenorganisatie voor ondernemers in de non-food sector, zoals men dat zelf omschrijft. Gemeentebesturen in Twente, statenleden van de provincie Overijssel en de regionale pers worden bestookt met berichten dat het vijf voor twaalf is voor de Twentse detailhandel en dat de voornemens van Hornbach en Kees Smit Tuinmeubelen de doodsteek zijn voor de kernwinkelgebieden in de Twentse steden.  Dit alles om de besluitvorming rond vestigingsplannen van Hornbach in Almelo en Enschede te frustreren en de verhuizing van enkele honderden meters van Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo tegen te houden.

Men pretendeert dus de belangen van detailhandel in breedste te behartigen. LAS ontdekte al dat achter de BelangenAlliantie Detailhandel Twente de specialisten van Dietz Communicatieadvies schuil gaan. BADT bestaat dus niet, heeft geen KvK-inschrijving, publiceert geen leden en dat is wel nodig indien formeel bezwaren worden ingediend tegen bouwplannen bij gemeenten als men ontwikkelingen niet wil. Plannenmakers hebben namelijk het recht om te weten tegen wie men strijdt. Anders is een wettig verweer niet mogelijk.

Hetzelfde geldt min of meer de belangenbehartigers van INretail uit Zeist die eveneens ageren tegen de plannen van Hornbach en Kees Smit Tuinmeubelen. Deze club van ondernemers kent wel leden en doet veel meer voor de detaillisten dan communicatieadvies. Maar die website bestuderende, leert ook wat anders.
Tot de bestuurders horen o.a. voorzitter Anton Sanders van de DKG Groep (Bruinzeel en Keller Keukens) waar jaarlijks 7,7 miljoen keukenkasten worden geproduceerd in Bergen op Zoom. en bestuurder Fokke Broekhuis van De Mandemakers Groep uit Waalwijk. DMG kent de formules Mandemakers Keukens, Keukenkampioen, Brugman Keukens & Badkamers, Keuken Concurrent, Küchen Direct,  Keukenmaxx, Piet Klerkx, WoonExpress, Nieuwenhuis Keukens, Edmon Keukens, Wooning keukens, badkamers, tegels, Morres en Keukenhuys De Tweede Kamer.  Ook in het bestuur Sandra van Vegchel van de Eigenhuis Groep in Nijkerk dat acht keukenshowrooms telt in Nederland.  Ook Geert-Jan Smits van Flinders Design Interieur zit in het bestuur. Flinders levert vooral via de webshop en telt één fysieke winkel in Zaandam. In de ledenraad zien we een franchisenemer van Superkeukens dat 44 showrooms telt in Nederland en behoort tot de IMG Groep in Etten Leur. Andere merken van de IMG Groep zijn; Pronto Wonen, Profijt Meubel, Keuken Depot, In.House, House of Dutch, Comfort Suite en Baenks.

Gelet op de aanhoudende kritiek van dus ook INretail ten opzichte van de plannen Hornbach/Kees Smit en het roepen om vooral de kernwinkelgebieden in de Twentse steden te beschermen tegen verdere leegstand, zou je denken dat de winkels van deze bestuurders allemaal in de kernwinkelgebieden van Nederlandse steden zitten.  Niet dus, zelfs Flinders zit met slechts één fysieke winkel naast haar webshopverkoop in een oud fabriekspand in Zaandam. Van de andere uit de ledenraad iser niet een uit Twente. Piet Klerkx is bijvoorbeeld al zeker 35 jaar weg uit de Almelose Grotestraat. Nee, al deze voornoemde winkelshowrooms vindt je in het hele land alleen buiten de stadswinkelkernen op Woonboulevards en/of op ‘veredelde’ industrieterreinen waar ‘gesjoemeld’ wordt met bestemmingsplannen of detailhandel gedoogd wordt. ‘Boter op het hoofd’, angst voor concurrentie maar dan vooral van de Duitse bouwmarktgigant Hornbach met Bauhaus al in het kielzog en bij succes op de Nederlandse markt mogelijk OBI later ook nog eens. Laat dat nu precies zijn wat de Europese Dienstenrichtlijn inhoud. Vrije vestiging over de grenzen binnen de Europese Unie. Precies wat multimiljonair en marktleider in Nederland Ben Mandemakers als prominent lid van INretail zelf ook doet in België en Duitsland  zoals in Nordhorn op een bedrijventerrein tussen een expeditiebedrijf en een bestratingsbedrijf !!!

 
08-12-2018  

Links Blok ageert tegen weekendservice tandzorg

 

ALMELO – Het Links Blok uit de Almelose gemeenteraad (PvdA,SP,GroenLinks,Leefbaar Almelo) ageert tegen de tandartszorg in Twente tijdens het weekend. Heel Twente moet namelijk in het weekend naar de Tandarts Post Twente (TPT) tegenover het MST Ziekenhuis Enshede als de ‘kiespijn’ niet meer te harden is. Daar horen nog een aantal verplichtingen bij, namelijk een geldig identiteitsbewijs, geldig bewijs van zorgverzekering, voldoende ‘cash’ of in ieder geval voldoend geld op de bankrekening om te kunnen pinnen. Een van deze verplichtingen vergeten betekent onbehandeld terug na af met kiespijn en al en ook nog eens de woede in het lijf.

Al dat houd volgens het Links Blok onvoldoende rekening met  mensen met weinig geld, zoals bijvoorbeeld de mensen met een collectieve ziektekostenverzekering via de sociale dienst. Daar komen bij diegenen die geen vervoer hebben en dus eerst van alles moeten regelen om überhaupt bij het TPT in Enschede te kunnen komen.

Het probleem is natuurlijk dat de eerste lijnszorg zo langzamerhand op een kantoorbaan begint te lijken met gezamenlijke lokale huisartsenposten en regionale tandartsposten. Hoe raar het ook klinkt, de TPT in Enschede is een verbetering qua bereikbaarheid voor Twente, want voordien was men in het weekend al enige jaren aangewezen op de tandartsenpost in Zwolle.
De ge-uitte wens van het Links Blok Almelo aan het college van B&W om zich in te zetten om deze vermeende ‘verslechterde’ toegang tot de tandartszorg in het weekend te verbeteren, inclusief regeling qua betalen via nota aan de verzekeraar, zal wel eens onmogelijk kunnen zijn.

 
11-12-2018  

Enschedese 'eens maar nooit weer'-motie XL Park

 

ALMELO/ENSCHEDE - De Enschedese partijgenoten van de Almelose raadsleden Monique van Saane en Jeroen Wiertz (D66) hebben gisteravond laat de gemeenteraad van Enschede zo ver weten te krijgen dat een ‘eens maar nooit weer’-motie werd aangenomen over de geplande verhuizing van Kees Smit Tuinmeubelen naar het XL Businesspark Twente aan de A35 bij Almelo.
Het RBT zoals het gezamenlijke Twentse bedrijventerrein eerst publiekelijk genoemd werd, is een exploitatie van de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en de provincie Overijssel en bestemt voor ‘ruimtevreters’ waarvoor elders in Twente geen ruimte is. Logistiek en industrie met kavels van minstens 2 ha is daarbij de leidraad.  Het plan van Kees Smit Tuinmeubelen omvat 100.000 m2 magazijn plus kantoor, fotostudio ten dienste van de webshob en een showroom van 7.500 m2, zijnde de hoofdvestiging waardoor de versplinterde huisvesting in Almelo en Vroomshoop kan worden samengevoegd. Maar vooral die showroom is nu wat de Enschedese gemeenteraad op initiatief van D66 niet zint. ‘Eens maar nooit weer’, moet daarom nog deze week op de agenda van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling RBT zoals het bestuurlijke vehikel formeel heet. Kees Smit Tuinmeubelen heeft tevens een grote showroom pal aan de A1 bij Amersfoort en zocht een oplossing voor één logistiek centraal magazijn, waarbij aanvoer over water ook tot de mogelijkheid behoort. Dat heeft het nu op het Twentse XL Businesspark gevonden.

Energietransitie
Ook op de agenda van de gemeenschappelijke regeling RBT moet volgens de Enschedese gemeenteraad het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de logistieke ‘ruimtevreters’ ophet XL Businesspark, een verkondiging waarvoor de VVD in Almelo al langer pleitte. Het bestuur van het RBT onder voorzitterschap van de Bornse wethouder Kotteman heeft dus wat te bespreken.

bron: De Roskam

 
19-12-2018  

Almelo biedt kosteloos meer dagstructurering

 

ALMELO - Het Almelose college van B & W wil de vrij toegankelijke en algemene voorzieningen voor dagstructurering in de verschillende wijken uitbreiden. Liefst met inzet vanuit de buurt zelf en zo dicht mogelijk bij huis. Voor deze activiteiten hebben inwoners geen indicatie nodig. “Zwaardere zorg waar nodig, lichtere ondersteuning waar mogelijk”, aldus wethouder Van Mierlo van Zorg.

Het bieden van structuur gebeurt in de eerste plaats door de cliënt mee te nemen in het ritme van het leven. Dat kan op laagdrempelige locaties in de buurt, waar inwoners vrij binnen kunnen wandelen voor een activiteit of kop koffie en een gesprekje. In deze situaties is niet automatisch dagbesteding van toepassing. In het kader van dagbesteding zijn er activiteiten voor inwoners met een lichte(re) ondersteuningsbehoefte (OMD1) of inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Best passende voorziening
Het wijkteam gaat aan de hand van wat een inwoner nodig kan hebben in gesprek over de best passende voorziening. De insteek is volgens wethouder Van Mierlo het stimuleren van zelfredzaamheid en het bevorderen van participatie van inwoners. Wanneer meer intensieve begeleiding nodig is vanwege ziekte, een beperking of anderszins kunnen inwoners een beroep blijven doen op maatwerk, na indicatie door het Wijkteam.

Innovatie
Door algemene voorzieningen te versterken, zoals nu wordt voorgesteld, beperkt dit de instroom naar duurdere maatwerkvoorzieningen. Dit past bij de doelen in het coalitieakkoord, waarin het Almelose college stelt dat komende jaren goede zorg beschikbaar moet blijven tegen de daarvoor beschikbare rijksgelden. Tegelijk wil het college de zorg een kwaliteitsimpuls geven door te innoveren.

 
19-12-2018  

Zonnepanelen op scholen, sporthallen enz.

 

ALMELO - gaat scholen, sportcomplexen, wijkgebouwen en andere gemeentelijke panden sneller verduurzamen. Op 13 geselecteerde gebouwen komen in totaal 3.767 zonnepanelen. In het Nieuwstraatkwartier gaat een lokale Energie Coöperatie van start en basisschool De Welle aan de Winkelsteeg is na de aanstaande verbouwing nagenoeg aardgasloos. Almelo levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen op het gebied van schone energie, energiebesparing en CO2-reductie.

Almelo kent een bestand van 41 panden die tot de zogenaamd strategische kern van het gemeentelijk vastgoedbestand horen. Hiervan kunnen 13 panden relatief makkelijk verduurzaamd worden. De wijkcentra Schelfhorst en Eninver, de sportcomplexen Windmolenbroek, Schelfhorst en IISPA, theater HOF88, de voormalige Hagedoornschool, de scholen ROC / De Passage en De Welle en enkele kantoor- en bedrijfspanden, waaronder aan de Turfkade, krijgen komend jaar allemaal zonnepanelen. De investering hiervoor bedraagt ruim één miljoen euro. Dit bedrag wordt gedekt door een SDE-subsidie van het Rijk en de energieopbrengst van de panelen. De gegarandeerde energieopbrengst is ruim €60.000,- per jaar. Huurders kunnen de energie afnemen tegen een gereduceerd tarief.

Lokale Energie Coöperatie voormalige Hagedoornschool
De gemeente ondersteunt de nieuwe lokale Energie Coöperatie in het Nieuwstraatkwartier. Dit is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen met bedrijven. De energie is afkomstig van de komend jaar te realiseren zonnepanelen op het dak van de voormalige Hagedoornschool. Inwoners kunnen die duurzame energie vervolgens tegen een aantrekkelijke prijs weer afnemen van de coöperatie.

Duurzaam Almelo
Het Almelose college zet via het programma Duurzaamheid sterk in op een leefbare, klimaatbestendige stad in de volle breedte. In het bijzonder heeft het college aandacht voor de energietransitie zodat Almelo op tijd de omschakeling maakt van fossiele naar hernieuwbare energie. Om initiatieven mede mogelijk te maken vroeg Almelo een SDE-subsidie aan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Rijk stimuleert hiermee de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt ons land minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

 
20-12-2018  

Provincie verlengt toezicht op financieel herstel

 

ZWOLLE/ALMELO – Volgens gedeputeerde Van Haaf van de provincie Overijssel verloopt het financieel herstel van de gemeente Almelo ‘voorspoedig’. Toch moet Almelo volgens Van Haaf ‘nog fors bezuinigen’ gelet op tegenvallers die de vermogenspositie verder onder druk zetten, een realiteit waarmee de gemeente in haar begroting 2019 al rekening hield. Vooral de oplopende kosten in het sociale domein zoals Wmo en Jeugdzorg spelen de gemeente parten.
De gemeente kreeg onlangs een miljoenencompensatie van het Rijk over de jaren 2016/2017 maar dat werd volledig gesoupeerd door de tekorten over 2018. Om nog enige investeringsruimte te hebben, besloot de gemeenteraad van Almelo de hersteltermijn met een jaar te verlengen tot 2022. GS van Overijssel stemde daar mee in maar houdt wel een vinger aan de pols om desnoods in te grijpen.

Ook wordt door GS de ‘ambtelijke ontvlechting’ van de Overijsselse gemeenten Hardenberg en Ommen in financieel opzicht gemonitord. Beide gemeenten besloten de gezamenlijke ambtelijke dienst weer te gaan splitsen. Vooral Hardenberg voelt zich ‘geremd’ in de economische ontwikkeling door het ambtelijk werk samen te doen.

GS maakt zich wel zorgen over de tekorten in het sociale domein waarmee alle 25 Overijsselse gemeenten te kampen hebben. Dat zet volgens GS noodzakelijke investeringen in energietransitie, duurzaamheid en de leefomgeving onder druk. Reden voor GS om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk, de oorzaken van de oplopende tekorten te onderzoeken.
Geen enkele gemeente in Overijssel kreeg een artikel 12 status. Eerst dan neemt het provinciebestuur het ‘financiële’ heft zelf in handen.

Archief
Terug naar vorige pagina