Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-12-2013  

Gemeente weigert inzage inning dwangsommen

 

ALMELO – De juridisch adviseur van Kinderspeelparadijs Dolle Pret krijgt geen inzage in de inning van dwangsommen die de gemeente oplegde aan het Slopersbedrijf Kolenbrander in Bornerbroek. Dit ter vergelijk met de inning van dwangsommen aan zijn cliënt. Het college van B&W weigert in deze een verzoek volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur met een beroep op de privacy van Kolenbrander en de mening dat inspectie, controle en toezicht door andere organen dan de juridisch adviseur kan plaatvinden.
Het is dus afwachten welke gemeenteraadsfractie die handschoen opneemt.

Lees ook:
Dwangsommen en het meten met 2 maten?
 

 
02-12-2013  

Wouter Teeuw trekt de kar bij ChristenUnie


De komende en gaande man (r) bij de ChristenUnie.
 

ALMELO – Wouter Teeuw werd door de leden van de ChristenUnie unaniem verkozen tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadverkiezing in maart 2014. Teeuw was binnen de partij al geruime tijd actief als voorzitter van de ‘denktank’ die raadslid Jan Veenstra terzijde stond. Veenstra gaf eerder al te kennen dat het welletjes is geweest en wat meer van de vrije tijd wil genieten. Of Veenstra's dossierkennis gemist kan worden? namelijk ook Veenstra’s directe rechterhand in deze raadsperiode, Meindert Dijkstra, komt niet voor op de kandidatenlijst van de ChristenUnie, die maar liefst 19 kandidaten telt. Volgens de ChristenUnie een goede verdeling die zorg draagt voor een afspiegeling qua kerkelijke achtergrond, leeftijd en vakgebieden en borg voor minimaal twee zetels en misschien wel drie. Het vertrouwen is er, maar de afscheid nemende Jan Veenstra en zijn voorganger Freek Nijhof fungeren nog wel als lijstduwers.

Kandidatenlijst ChristenUnie Almelo:
1. Wouter Teeuw
2. Michiel van Heek
3. Tiny Sturing
4. Reijer Copier
5. Hendrik Jan Teekens
6. Eddie van der Laan
7. Marten Bosscha
8. Jouke Elsinga
9. Gerda de Vries
10. Sietze Hoekstra
11. Nina Simonian
12. Jacob Dogger
13. Peter Kralt
14. Jan Zijp
15. Annet ter Maat
16. Jan Santman
17. Rijk Lubberts
18. Freek Nijhof
19. Jan Veenstra

 
02-12-2013  

140 sociale werknemers wachten op salaris


Dit toont de website van RealWork
 

ALMELO – In augustus ging de gemeentelijke sociale dienst van Almelo in zee met Real Work BV, een re-integratiebureau met als hoofdvestiging Zwolle. Liefst 140 werknemers uit de kaartenbak van de gemeentelijke sociale dienst kregen op die manier een werkplek met als uiteindelijk doel het vinden van een reguliere baan.
In september toog verantwoordelijk wethouder Mieke Kuik-Verweg naar de Almelose bedrijfslocatie om samen met de re-integratiewerknemers en de leidinggevenden te lunchen. Echter bij dit WorkFirst-project loopt niet alles naar wens. Vrijdag na werktijd kregen de werknemers onderstaande email waarin werd aangekondigd dat het salaris even op zich laat wachten, maar dat wel wordt verwacht dat men gewoon op het werk verschijnt.
Op de facebookpagina van Burgerbelangen Almelo (BBA) werd een en ander onthult.

Reactie van een getroffene:

IN PLAATS VAN LOON KRIJG JE DEZE MAIL

Beste medewerkers van WWA B.V.,

Wij hebben een vervelend bericht.

Helaas zijn een aantal van onze opdrachtgevers deze maand te laat met betalen. Dit betekend dat wij de lonen niet op tijd kunnen betalen.

Wij zijn ons er van bewust dat wij niet van onze medewerkers kunnen verlangen om in deze omstandigheden te gaan werken. We hebben besloten om verder te gaan op het moment dat iedereen zijn loon heeft ontvangen. Dit is in de loop van aankomende week. Hou hierom telefoon- en mailverkeer in de gaten, zodat we contact op kunnen nemen wanneer we weer gaan starten.

Let op: detacheerde medewerkers (bijvoorbeeld bij Novon Schoonmaak) worden wel gewoon bij hun bedrijf verwacht.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Tanja Spoelman
Directeur

Realwork B.V.
Badhuiswal 8
8011 VZ Zwolle
038-4219029
www.realwork.nl

EN DEZE BAAN KRIJG JE DAN VIA DE UITKERING


 

 

 
02-12-2013  

VVD gooit knuppel in politieke hoenderhok

 

ALMELO – Als het aan de VVD ligt, gaan de winkels in Almelo 24 uur per dag en 7 dagen per week open. Dit in navolging van de gemeente Losser waar het college van B&W dit besluit al voorlegt aan de gemeenteraad.

De VVD in Almelo wil de stad meer laten bruisen en de 24-uurs openstelling is daar een eerste aanzet toe. Daarom ook de titel van het politiek café ‘Bruisend Almelo’ dat de lokale afdeling organiseert in ’t Hookhoes waar het publieke debat in de jaren ’90 weer uit het stadhuis werd ‘getrokken’ onder de nam Polka.

Naast de 24-uurs economie voor de detailhandel zijn de onderwerpen o.a. de vrije sluitingstijden voor de horeca en geen belemmering van een ‘happy hour’ onder mom van het alcoholmatigingsbeleid waar men in Den Haag de mond vol van heeft.

Ook het fietsenprobleem in de binnenstad wordt door de VVD niet groter gemaakt. Sterker, fietsen moet weer mogelijk worden in het hele centrum dus ook in de Grotestraat. Verder moeten de horecaondernemers aan het Amaliaplein zelf het probleem van het stallen van fietsen oplossen.

Op zaterdag 14 december tussen 10.30 uur en 13.00 uur kunt u dus meepraten om de koers te bepalen van de VVD. (Nee, u kan dan nog niet blijven zitten na ‘sluitingstijd’, dus gewoon op tijd naar huis en vroeg het ‘nest’ uit om 'met te proaten'). Laat nu bovendien onze VVD-burgemeester zich nog omlangs hebben uitgesproken voor een verbod van het 'happy hour'. Hopelijk is ze aanwezig om mee te debatteren.

Kortom weg met belemmeringen voor het ondernemerschap en de 'knechting' van het volk, is het credo van het debat!

 
04-12-2013  

B&W besluiten d.d. 3 december 2013

 


B&W besluitenlijst d.d. 03-12-2013
B&W besluit: Voorontwerp Dollegoor-Slachthuiskade
Raadsbrief: Voorontwerp Dollegoor-Slachthuiskade
Bijlage voorontwerp Dollegoor-Slachthuiskade
B&W besluit: Aanpassen buslijn 66 - Syntus
Uitlegbrief: Aanpassen buslijn 66 - Syntus
B&W besluit: Subsidieaanvraag duurzaam veilig Infra
Raadsbrief: Subsidieaanvraag duurzaam veilig Infra
B&W besluit: Beleidsregels handhaving kinderopvang
Brief: Beleidsregels handhaving kinderopvang
B&W besluit: Antwoord segregatie onderrwijs
Antwoordbrief segregatie onderwijs
B&W besluit: Pilot taalmeter
Raadsbrief: Pilot taalmeter
B&W besluit: correctieantwoord taakstelling statushouders
Brief: correctieantwoord taakstelling statushouders
B&W besluit: Overdracht Hof88 aan Bibliotheek
Raadsbrief: Overdracht Hof88 aan Bibliotheek
B&W besluit: Benoeming lid RvT OSG Erasmus
Raadsvoorstel: Benoeming lid RvT OSG Erasmus
B&W besluit: antwoord inzake bemiddeling werkzoekenden
Antwoordbrief inzake bemiddeling werkzoekenden
B&W besluit: op bezwaar kringloop Plesmanweg
B&W besluit: Dienstverleningsovereenkomst
B&W besluit: Overdracht stedelijk water
Bijlage overdracht stedelijk water
B&W besluit: Subsidieaanvraag dorpshart Bornerbroek
B&W besluit: verordening gemeentelijke onderscheidingen
Bijlage verordening gemeentelijke onderscheidingen
B&W besluit: verordening Drank & Horecawet
Raadsvoorstel: verordening Drank & Horecawet
Bijlage verordening Drank & Horecawet
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder

 
05-12-2013  

Gijs Stork AA-politicus van het jaar 2013

 

ALMELO – Raadsnestor Gijs Stork is door het grote publiek gekozen tot politicus van het jaar. Op de verkiezingspoll van AlmeloAnders.nl behaalde de ALA-voorman 363 stemmen (30%) voor het onafhankelijke raadslid Israa Abdullatif die met 276 stemmen tweede werd. Beide hebben gemeen dat zij in het verleden raadslid waren voor de VVD maar het ‘dwingende cultuurtje’ vaarwel zegden.
Harrie de Olde werd derde met 257 stemmen. Hierbij deed zich de omstandigheid voor dat ‘aanhangers’ gemanipuleerde stemmen uitbrachten zoals door de proxyservergegevens van AlmeloAnders.nl werd geduid. De ongeldig uitgebrachte stemmen zijn daarbij volgens Tony Cassese van AlmeloAnders.nl in mindering gebracht.
De mede-genomineerden eindigden als volgt: Fred Gerritsen (194), Arjen Maathuis (52), Marjolein Wessels (21), Gerwin Kamphuis (20) en Jan van Marle (14). In totaal werden 1197 zuivere stemmen uitgebracht.

 
05-12-2013  

Ombudsman tikt gemeente over de vingers

 

ALMELO – De Overijsselse Ombudsman heeft de gemeente Almelo over de vingers getikt inzake de inning van de dwangsommen die werden opgelegd aan Kinderspeelparadijs Dolle Pret. Dolle Pret kreeg die dwangsommen opgelegd vanwege het organiseren van feesten in de bovenzaal. Die situatie is inmiddels wel weer toegestaan omdat de gemeenteraad ingreep in deze onverkwikkelijke affaire met morele vraagtekens. De gemeente hield wel vast aan het innen van de al opgelegde dwangsommen inclusief kosten ten bedrage van ruim 68.000 euro. Hoewel de afbetalingstermijnen keurig verliepen volgens gemaakte afspraak, kwam plotseling de deurwaarder beslag leggen op de gehele inboedel tijdens de openingsuren en in bijzijn van bezoekers.
Onderneemster ter Avest diende daarop via haar juridisch adviseur JEEJAR bezwaar in en deponeerde tevens een klacht bij de Provinciale Ombudsman.
De gemeente ontkende tegen de Provinciale Ombudsmande opdracht te hebben verstrekt aan deurwaarderskantoor CGN Eshuis & Partners om de exploitante een exploot te bezorgen voordat de reguliere betalingstermijn afliep. Het deurwaarderskantoor meldde vervolgens dat er intern iets was misgegaan. Desondanks acht de Provinciale Ombudsman dat de gemeente Almelo t.a.v. de kernwaarde eerlijk en betrouwbaar onzorgvuldig heeft gehandeld en dat eveneens onzorgvuldig heeft gedaan t.a.v. de klachtafhandeling.

Lees ook rubriek Uw mening: ‘College praat recht wat krom is

 
11-12-2013  

B&W besluiten d.d. 10 december 2013

 


B&W besluitenlijst d.d. 10-12-2013
B&W besluit: Bestemmingsplanwijziging Badweg 8
Brief: Bestemmingsplanwijziging Badweg 8
B&W besluit: Afwijzen schadeclaim Nieuwstraat 86/88
Brief: Afwijzen schadeclaim Nieuwstraat 86/88
B&W besluit: Afwijzen beroep op verjaring Stins
Brief: Afwijzen beroep op verjaring Stins
B&W besluit: Jaarverslag stichting Almelo Promotie 2012
Raadsbrief: Jaarverslag stichting Almelo Promotie 2012
Brief: Jaarverslag stichting Almelo Promotie 2012
B&W besluit: Instemmen Rood voor Rood Robbenhaarsweg
Raadsbrief: Instemmen Rood voor Rood Robbenhaarsweg
Brief: Instemmen Rood voor Rood Robbenhaarsweg
B&W besluit: Afvalinzameling
Raadsvoorstel: Afvalinzameling
Bijlage: Afvalinzameling
B&W besluit: Uitsluiting ambtsdragers stembureaus
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Aanwijzing en convenant AA FM
Raadsvoorstel: Aanwijzing en convenant AA FM

 
11-12-2013  

Geen ambtsdragers meer in stembureau

 

ALMELO – Het Almelose college van B&W wil geen burgemeester, wethouders, raadsleden, raadskandidaten en bestuurders van politieke groeperingen meer in de stembureaus hebben als lid van het bestuur van een stembureau. Ook mogen kandidaten van de vorige verkiezing geen zitting meer nemen op het stembureau. Het college wil de nieuwe regeling al in 2014 laten ingaan.
Het Almelose college ziet dat als een belangrijke ombuiging in de bestuurscultuur en wil naar neutrale toezichthouders. De ambtenaren van de afdelingssector KCC fungeren als reserves indien onvoldoende neutrale toezichthouders beschikbaar zijn.
De dagvergoeding wordt gesteld op 160 euro voor een voorzitter en 130 euro voor de leden. De stemmentellers krijgen 15 euro voor hun inzet en de huurvergoeding voor lokaliteiten waar stembureaus worden gehuisvest bedraagt 188 euro.
Het Almelose college volgt daarmee het voorbeeld van de gemeenten Midden-Delftland en Nunspeet. De Tweede Kamer heeft op 3 juli 2013 wel een wijziging van de Kieswet aangenomen, maar legt deze beperkingen die het Almelose college wil doorvoeren, niet op. De Eerste Kamer moet het wijzigingsvoorstel nog behandelen.
Hoe politieke partijen nu controle kunnen uitvoeren op de gang van zaken in stembureaus is nog niet duidelijk. Evenmin is duidelijk of de gemeenteraad het collegebesluit omarmd.

 
18-12-2013  

B&W besluiten d.d. 17 december 2013

 


B&W besluitenlijst d.d. 17 december 2013
B&W besluit: Onderzoek PPS Het Sportpark
Raadsbrief: Onderzoek PPS Het Sportpark
B&W besluit: Aanleg kruising Aadijk-Burg. Schneiderssingel
Raadsbrief: Aanleg kruising Aadijk-Burg. Schneiderssingel
B&W besluit: Betreffende bouwkavel Robbenhaarsweg
Raadsvoorstel: Betreffende bouwkavel Robbenhaarsweg
B&W besluit: Koopzondagen 2014
Raadsbrief: Koopzondagen 2014
B&W besluit: Principeverzoek Huize Castello Hofstraat
Brief: Principeverzoek Huize Castello Hofstraat
B&W besluit: Geen planschade Workerlanden 20/35
Brief: Geen planschade Workerlanden 20/35
B&W besluit: Grondruil en verkoop grond ROC Sumpel
B&W besluit: Antwoord op vragen D66
B&W besluit: Instemming uittreden Syntrus Achmea
Raadsvoorstel: Instemming uittreden Syntrus Achmea
B&W besluit: Huisvesting onderwijs 2014
B&W besluit: Vergoeding internetkosten minima
Raadsvoorstel: Vergoeding internetkosten minima
B&W besluit: Beleidsregels stimuleren werkbemiddeling
B&W besluit: inzetten budget omgevingslawaai
B&W besluit: Overeenkomst Wecycle- elektrische app.
B&W besluit: Collectieve feesten in 2014
B&W besluit: Verbeterplan vergunningverlening
B&W besluit: aangaande aandeelhouders AVA Twente Milieu
B&W besluit: aangaande loopbaancentrum
B&W besluit: Procedureregeling CAR (personeel)
B&W besluit: Gemeentepublicaties via internet
B&W besluit: Openbaar t.a.v. portefeuillehouder
B&W besluit: Aanvullende info Rioolheffing
Raadsbrief: Aanvullende info Rioolheffing
B&W besluit: Gewijzigde overeenkomst met Witzand
Raadsbrief: Gewijzigde overeenkomst met Witzand
B&W besluit: Toekomstbeeld Soweco
Raadsbrief: Toekomstbeeld Soweco

 
18-12-2013  

Heracles stelt informatie over stadionbouw uit


Veel mist rond het stadionplan
(Bewerkte afbeelding - Originele Afbeelding: BAM)
 

ALMELO – De plannenmakers voor het voetbalstadion van Heracles Almelo houden de resultaten uit het onderzoek van Ecorys nog langer onder de pet. Stond anderhalve week geleden nog op de website van de gemeente, dat de informatie op dinsdag 18 december beschikbaar zou zijn voor de gemeenteraad, vorige week verdween dat bericht op de pagina van de gemeentelijke raadsagenda en vandaag bleek tijdens de wekelijkse persconferentie van het college van B&W dat Heracles er zelf voor gekozen heeft om het rapport nog niet beschikbaar te stellen maar dat dit pas in januari 2014 verwacht kan worden. Naar de reden is het gissen, maar B&W verkondigde wel dat men met de club mee blijft denken om tot een oplossing te komen.
De fracties van ChristenUnie en ALA probeerden gisteravond tijdens de raadsvergadering het eerdere besluit om detailhandel in en om het nieuwe te bouwen stadion en de Woonboulevard helemaal vrij te geven, in te trekken. Dat eerdere besluit ligt ook bij de provincie Overijssel ter discussie. De provincie driegde zelfs de 8,9 mililjoen euro subsidie voor de binnenstad te bevriezen. De poging om het raadsbesluit in te trekken leed echter schipbreuk.

 
18-12-2013  

Moestuin ja, schop, schoffel, hark nee, zegt VVD

 

ALMELO – De grootsheid om minima te helpen overleven zit hem vaak in de woorden. De gemeenteraad besloot dinsdagavond dat de gemeente braakliggende terreinen beschikbaar gaat stellen aan minima om zelf groente te kweken voor de dagelijkse maaltijd.
De raad was unaniem in haar besluit en daar is niets mis mee. Anders is dat met de opmerking van VVD-raadslid Herman Nijhuis die het nodig vond een voorwaarde te stellen met de opmerking; ‘dat we straks niet ook nog het tuingereedschap bekostigen.’

Archief
Terug naar vorige pagina