Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-07-2013  

Kuik eenzaam in debat Dienstencentrum

 

ALMELO – Wethouder Mieke Kuik-Verweg krijgt het eenzaam tegen het groeiende verzet om Dienstencentrum De Riet te sluiten. Volgens actie-coördinator Hendry Bosch komen de fracties van de PvdA en PVA tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 met moties om de ontbrekende 20.000 euro voor een sluitende begroting voor activiteiten van ouderen in het dienstencentrum te behouden. De oud- partijvoorzitter van de PvdA en de fractie zouden zich dan tegen de eigen wethouder keren. Volgens Bosch laat Kuik teveel de oren hangen naar de wens van het rijke Scoop Welzijn, dat al veel subsidiegeld heeft opgepot. Scoop Welzijn heeft zich volgens Bosch ook niet gehouden aan de afspraak om contact te blijven houden met het actiecomité. Zelfs schriftelijke brieven worden niet beantwoord, meldde Bosch daarover. Als het aan Bosch ligt, wordt de jaarlijkse subsidie aan Scoop Welzijn gekort met 20.000 euro extra om dat geld te oormerken voor het openhouden van Dienstencentrum De Riet. Een koekje van eigden deeg, zogezegd. 
Aanleiding tot de sluiting van Dienstencentrum De Riet is naast de bezuiniging in financiële zin, de wens om activiteiten voor ouderen in Almelo te spreiden over de verpachte wijkcentra. Stichtingsbestuurders en vrijwilligers werden daar opzij gezet om de macht in gemeentelijke handen te krijgen, waarbij voor arbeidskrachten uit de kaartenbak werkervaringsplekken werden geconstrueerd. Dat kan alleen tot een ‘papieren’ succes leiden als ook de inkomsten toenemen.

 
05-07-2013  

Scheuring in VVD Almelo, Abdullatif alleen verder


Israa Abdullatif (links) hier met minister-president Mark Rutte tijdens het Haringhappen 2012 bij Bolk Transport
 

ALMELO - Ze stond op de verkiezingslijst voor de VVD voor de Tweede Kamer en behaalde landelijk nog aardig wat voorkeurstemmen, Israa Adullatif, boekhandelaar ter stede en raadslid die zelfstandig durft te denken en niet alles wat door de fractieleiding wordt voorgekauwd, ook slikt. Al vaker besloot zij haar stem anders te laten klinken bij raadsvoorstellen dan haar eigen fractie. Daar was men bij de VVD niet blij mee maar een aanstaand conflict werd door fractievoorzitter Nijhuis en ‘coming man’ Jemy Pauwels maar al te graag weggewuifd. Nu is de ‘kogel dan toch door de kerk’, ruim een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezing stapt zij uit de fractie en gaat ze als zelfstandig raadslid verder. Toch wil ze lid blijven van de VVD want ze voelt zich liberaal, maar of dat kan?
"De afgelopen jaren heb ik van vele Almeloërs steun en instemming ontvangen ten aanzien van mijn standpunten en wijze van opereren – juist ook van mensen die op de VVD hebben gestemd. Daarom geef ik mijn zetel niet op en blijf ik mij nu dus als zelfstandig raadslid inzetten als vertegenwoordiger van de Almelose bevolking", schrijft zij er over in haar persbericht.
Ze zegt verder persoonlijk op goede voet te verkeren met de fractieleden maar dat staat los van haar overtuiging ten aanzien van het bedrijven van politiek en die kloof werd onoverbrugbaar. Jammer voor de VVD maar goed voor het individueel verantwoord denken en gedurfd om de kadaverdiscipline tegen te gaan. Er komen maanden dat zij nog meer van zich kan laten zien en horen en dat is een aanwinst voor het debat in de raad. In maart 2014 moet er dus wat gebeuren om haar terug te krijgen in de Almelose gemeenteraad. Wie dan het gelag betaald?


 
08-07-2013  

Abdullatif gooit knuppel in hoenderhok

 

ALMELO - Ze staat bij diegenen die de Almelose politiek volgen bekend als een zelfstandig denker, Israa Abdullatif. Irakese van geboorte en voorvechtster van liberale principes. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 kreeg ze 704 voorkeurstemmen voor de VVD maar sinds vrijdag jl. gaat ze in Almelo verder als onafhankelijk raadslid omdat ze het vaak niet eens is hoe de fractie tot bepaalde standpunten komt. Ze stemde bijvoorbeeld tegen de bouw van een nieuw stadhuis omdat volgens haar het huidige best te renoveren was. Zorgen maakte ze zich namelijk over het gebouw van de bekende architect J.J. Oud wanneer dat is verlaten. Ook deelde ze niet de visie van haar toenmalige fractiegenoten om Heracles Almelo de vrije hand te geven met de invulling van detailhandel rondom het nieuw te bouwen stadion en legde vaker stemverklaringen af waarom zij tot andere keuzes kwam.
Hoogst opmerkelijk ook stemde zij tegen Johan Andela als lijsttrekker van de VVD Almelo en nu twee dagen na haar vertrek uit de fractie stelt ze de nodige vragen over het oude stadhuis aan diezelfde Andela, die bij de besluitvorming rondom nieuwbouw van een stadhuis als wethouder verklaarde dat er sereieus belangstelling is voor het oude stadhuis. TriviuMeulenbeltZorg (TMZ) zou volgens Andela serieus onderzoeken of het gebouw is aan te passen voor zorgappartementen, iets wat in het verleden zijn voorganger en toenmalig wethouder Anthon Sjoers afdeed als zijnde heel duur en bijna onmogelijk.
Abdullatif wil nu van de hoed en de rand weten hoe het er mee staat en wil eveneens weten of TMZ nog met plannen in die richting bezig is.


Vragen aan B&W over hergebruik huidige stadhuis

 
10-07-2013  

B&W besluiten d.d. 9 juli 2013

 


B&W besluitenlijst d.d. 9 juli 2013
B&W besluit: Ontwerpbestemming Stadsrandgebied Noord
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Stadsrandgebied Noord
B&W besluit: Atlas gemeenten 2013 - Almelo
Bijlage 1: Atlas gemeenten 2013 - Almelo
Bijlage 2: Atlas gemeenten 2013 - Almelo
B&W besluit: Antwoord op vragen D66 - Weggeler/Megahome
Antwoordbrief: Antwoord op vragen D66 - Weggeler/Megahome
B&W besluit: Info inzake bestuursverslag ADT
Raadsbrief: Info inzake bestuursverslag ADT
B&W: Antwoord wijkplatform centrum inzake detailhandel
B&W besluit: Verdere voortgang Sportbedrijf Almelo
B&W besluit: Voorstel basistarief huishoudelijke hulp 2014/2015
Raadsvoorstel: Basistarief huishoudelijke hulp 2014/2015
B&W besluit: Benoeming Vz. bezwarencommissie Soc. Zaken
B&W besluit: stoppen subsidie begraafplaatsen
Raadsbrief: stoppen subsidie begraafplaatsen
B&W besluit: Startbijdrage Natuurhus
Raadsbrief: Startbijdrage Natuurhus
B&W besluit: Actualisatie rouwprotocol
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder

 
16-07-2013  

Omnibus enquete detailhandel juni 2013

 

ALMELO - In juni 2013 is een burgerpeiling over de detailhandel, de woonboulevard en de binnenstad gehouden onder de leden van het Omnibuspanel. Het Omnibuspanel bestaat uit ruim 3.000 leden. Aan deze peiling werkte tweederde deel van de panelleden mee.
Nieuwe leden zijn nog steeds welkom en kunnen zich aanmelden via omnibuspanel@almelo.nl


Omnibus kernresultaten juni 2013

 
17-07-2013  

B&W besluiten d.d. 16 juli 2013


ALMELO – Ondernemer B. Kala van het voormalig Kiprestaurant ‘Barnies´ aan het Waagplein krijgt niet meer compensatie dan hij al heeft ontvangen. In een deel van het voormalige pand waar Grand Café Restaurant ‘De Rechter´ eerder niet mocht zitten van de gemeente omdat het in 2017 volgens planning zou worden gesloopt voor de stadsvernieuwing, exploiteerde Kala daarna eerst een shoarmazaak en zette dat om in een kiprestaurant. Doordat de gemeente het Waagplein op de schop nam om het plein te verfraaien, werd ‘Barnies´ schier onbereikbaar waardoor veel potentiële omzet verloren ging. Als tegemoetkoming ontving de exploitant van de gemeente eerder al een bedrag van 14.885 euro en daar blijft het nu bij volgens het besluit van het college van B&W.
Barnies Almelo is inmiddels ter ziele. Wel heeft de exploitant nog een vestiging in Barneveld.
 


B&W besluitenlijst d.d. 16 juli 2013
B&W besluit: Nadeelcompensatie 'Barnies' Waagplein
B&W besluit: Financieel Jaarverslag OSG Erasmus
Raadsvoorstel: Financieel Jaarverslag OSG Erasmus
B&W besluit: Actieplan omgevingslawaai gemeente Almelo

 
17-07-2013  

Abdullatif wantrouwt deal binnenstad

 

ALMELO – Raadslid Israa Abdullatif heeft weinig vertrouwen in de overeenkomst die haar partijgenoot en wethouder van stadsvernieuwing Gerrit van Woudenbergh onlangs sloot met woningstichting Beter Wonen en projectontwikkelaar Urban Interest. De deal werd middels een brief van de investeerders geopenbaard kort voordat Provinciale Staten een besluit moest nemen over de subsidie van bijna 9 miljoen euro voor de ontwikkeling van de kanaalzone naar het marktplein waar Urban Interest en Beter Wonen grote belangen hebben.
Het is Abdullatif allemaal te toevallig en ze heeft nu schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W. Abdullatif maakte zich ruim een week geleden los van de VVD-fractie en vaart nu haar eigen koers in de gemeenteraad.


Vragen aan B&W over deal binnenstad

 
18-07-2013  

Raadslid Hammink op de bres voor Nieuwstraat

 

ALMELO – Raadslid Jan Hammink springt opnieuw in de bres voor de Nieuwstraat. Hammink die zich enkele maanden geleden los maakte van de PvdA-fractie wegens een geschil over door de gemeente betaalde werkzaamheden inzake de afhandeling van stichting Het Wendelgoor, deed dat ook al eens in 2008. Toen vroeg hij als PvdA'er om meer aandacht en drong hij aan op het maken van plannen voor de Nieuwstraat. Nu is Hammink verontrust over de besluitvorming rondom.


Hammink: Vragen aan B&W over Nieuwstraat

 
19-07-2013  

PvdA´er wil gestolen beeld opnieuw laten gieten

 

ALMELO – PvdA-raadslid Peter Elbertse wil dat het college van B&W onderzoekt of er nog gietmallen zijn van het bronzen Boertje dat in februari 2011 met nog twee bronzen beelden in Almelo werd ontvreemd. Het ‘Boertje van Chabot’ sierde jaren de Grotestraat Zuid en werd in 1964 geschonken bij de toenmalige nieuwbouw van het inmiddels al weer jaren verdwenen warenhuis V&D

Lees ook:
'Zittend Boertje van Chabot is weer terug'
'Bronzen Boertje van Chabot gestolen'
'Hendrik Chabot'


PvdA-vragen over vervanging 'Boertje van Chabot'

Archief
Terug naar vorige pagina