Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-07-2010  

Onderzoek uitgeklede variant stadhuis

 

ALMELO – In de gemeenteraad van Almelo zitten ook ‘kruideniers’. Het Almelose college van B&W gaat ook een onderzoek doen naar de ‘uitgeklede’ variant van een nieuw stadhuis op de Kloosterhof. Het college volgt daarmee de wens van een minderheid (PvdA/CDA/LA/CU) in de gemeenteraad die op voorstel van raadslid Jan Veenstra (CU) deze variant op tafel legde.
Wel gaf wethouder Johan Andela aan dat de aankooponderhandelingen van o.a. de panden Scheer & Foppe en ING Bank tijdelijk op een laag pitje staan en dat nu eerst deze variant en de risico’s en gevolgen van de hoogwaardige renovatie van het huidige stadhuis aan de orde zijn.
Een meerderheid neigt naar hoogwaardige renovatie dat jaarlijks 1,25 miljoen euro scheelt in huisvestingslasten en ruim 17 miljoen euro goedkoper is.
Vooral het CDA en de PvdA kunnen kennelijk niet verkroppen dat hun ‘luchtkastelen’ een voor een omvallen. 
Lees de reacties in TC Tubantia
 

 
03-07-2010  

Raadsvergadering 6 juli wordt vervroegd i.v.m. WK

 

ALMELO - Als Nederland op dinsdag 6 juli gaat deelnemen aan de halve finale van het WK voetbal, zal de aanvangstijd van de gemeenteraadsvergadering van Almelo enkele uurtje worden vervroegd. De gemeenteraadsvergadering zal in het geval dat Nederland in de halve finale van het WK speelt, niet om 19.00 uur beginnen maar om 17.00 uur beginnen en om 20.15 eindigen.
Eerder deze week werd door de gemeente gepubliceerd dat de raadsvergadering zou worden verschoven naar woensdag 7 juli, maar dit is niet het geval. De gewijzigde gemeenteraadsagenda is bijgevoegd.


Agenda gemeenteraad 6 juli 2010

 
03-07-2010  

Schriftelijke vragen LKA inzake nieuw stadhuis (upd)

  ALMELO - Het nieuwe raadslid Kamphuis van de Lijst Kamphuis Almelo (LKA) is er al snel achter dat het stellen van mondelinge vragen zelden tot een afdoende antwoord leidt.
Hij stelde daarom schriftelijk (email) vragen over een herberekening van de bouw van mogelijk een nieuw stadhuis en heeft daarbij de nodige bedenkingen of alle risico's wel zijn meegewogen.
Kamphuis was eerder ingehuurd ambtenaar bij de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Almelo, maar werd ontslagen omdat hij op de website van TC Tubantia meldde dat hij veel zin had om de toenmalige wethouder Anthon Sjoers een 'muilpeer' te verkopen.
Hij bracht zijn 'zin tot' nooit tot uitvoering en de aangifte bij justitie werd een sepot.

Commentaar raadslid Kamphuis:
Hallo Almelo Nieuws,

Als u het toelaat geef ik graag een kleine correctie op een deel van uw bericht.

Er staat dat ik zin had om Sjoers een muilpeer te geven en dat ik daarom ben ontslagen bij bouw- en woningtoezicht.

Het bericht over Sjoers heb ik geplaatst op mijn laatste contractdag bij de gemeente.
Het was dus al mijn laatste werkdag, niet bij bouw- en woningtoezicht, maar bij het ingenieursburo van de afdeling stadsbeheer.

Het bericht dat ik plaatste over Sjoers suggereerde meins inziens helemaal niet in zoals u het stelt.
Dat ik zie dat ''ik hoop dat ik het kan laten op mijn laatste werkdag'', was puur humor.

Ik was op dat moment namelijk al voornemens te proberen de raad te bereiken en het was puur een politieke uitlating, niet meer en niet minder, als u er meer van maakt dat dat het is, kunnen mensen hier foute conclusies uittrekken. Dat zou ik jammer vinden.

Met vriendelijke groet,

Gerwin Kamphuis
LKA
Lees verder...

 
03-07-2010  

LKA vraagt opheldering over jaarcijfers 2009

  ALMELO - Op basis van de berekingen van registeraccountant Leo Verhoef heeft de gemeente Almelo een overschot in de begroting van 2009 van 8,6 miljoen euro.
Wethouder van financiën Jan van Marle nam echter een verlies op van 7,7 miljoen euro en kondigde noodzakelijke bezuinigingen aan.
Raadslid Kamphuis wil er nu het zijne van weten en vraagt schriftelijk (email) uitleg aan verantwoordelijk wethouder van Marle.
Lees verder...

 
07-07-2010  

Moties tegen nieuw onderzoek stadhuis sneuvelen

 

ALMELO – De gemeenteraad steunde gisteren niet bij meerderheid het amendement en de motie die werden ingediend tegen verdere onderzoeken over een ‘uitgekleed’ nieuw stadhuis en tegen een nieuw stadhuis überhaupt.
D66-er Huub Isendoorn wilde via een amendement een nieuw onderzoek naar mogelijk een sobere versie van een nieuw stadhuis tegenhouden en kreeg daarbij de steun van alle kleine fracties met uitzondering van idee-lanceerder Jan Veenstra (CU). Een sleutelrol was weggelegd voor de VVD die voor renovatie is van het huidige stadhuis maar coalitiepartners CDA en PvdA niet in het harnas wil jagen en dus gaat het ‘alternatieve’ onderzoek toch ‘kansloos’ plaatsvinden.
Raadslid Kamphuis diende een motie in om het plan voor een nieuw stadhuis geheel te schrappen, zodat nog in 2011 aan de renovatie van het huidige stadhuis kan worden begonnen, iets waar de VVD als collegepartij voorstander van is.
Ook die motie sneuvelde zodat het geld uitgegeven aan onderzoeken voor het renovatieplan, het nieuwbouwplan en het nieuwbouwplan in een sobere versie door blijft gaan.


Motie Lijst Kamphuis Almelo (LKA)

 
07-07-2010  

Open brief raadslid Kamphuis (LKA) aan de VVD

  ALMELO - Raadslid Gerwin Kamphuis heeft een 'open brief' gestuurd naar de fractie van de VVD waarin hij de VVD-fractie verwijt 'slappe knieën' te hebben en het oor veel te veel te laten hangen naar de 'wil' van coalitiepartners PvdA en CDA in de besluitvorming over het stadhuis.
Kamphuis roept de VVD op tot durf en het maken van keuzes zoals het ook beloften deed aan de burgers tijdens de verkiezingscampagne. Volgens Kamphuis moet de VVD het aan laten komen op een breuk en moet de VVD met andere raadsfracties tot een meerderheid zien te komen in het belang van de Almelose burgers.
Lees verder...

 
13-07-2010  

Stichting NAT wil stop op Waterrijk

 

ALMELO - De stichting Natuurlijk Twente (NAT) reageert in een brief aan de lokale politiek op het onlangs gereedgekomen rapport 'Het Verschil Maken', waarin de toekomstvisie van Almelo wordt geschetst. 
In de brief geeft NAT aan dat met de ontwikkeling van Waterrijk moet worden gestopt en men zich qua woningbouw moet richten op de binnenstedelijke 'vrije' locaties. NAT ondersteunt in deze de woningbouwplannen voor het Weggelergebied en wijst tevens op andere locaties binnen de bebouwde kom die volgens NAT prioriteit behoren te krijgen boven het gebied Waterrijk.
Over het dilemma dat in Waterrijk al vele miljoenen zit met een rentelast van één miljoen euro per kwartaal, rept NAT amper en dat is wel erg kortzichtig als men alleen het behoud van het landschap voorstaat. Het gebied Waterrijk tussen Almelo en Vriezenveen wordt bovendien op geen enkele milieulandkaart als waardevol natuurgebied ingekleurt.


Brief NAT: Het verschil maken en Waterrijk

 
21-07-2010  

MER-procedure nieuw Heracles-stadion ter inzage


bron: gemeente Almelo
  ALMELO - Vanaf woensdag 14 juli tot en met 25 augustus ligt de notitie “Stadion Heracles reikwijdte en detailniveau m.e.r.” ter inzage.

De Stichting Stadion Heracles Almelo (hierna: SSHA) heeft op 1 juli 2010 aangegeven dat zij het voornemen heeft om aan de Stadionlaan een nieuw stadion te bouwen met een capaciteit van ongeveer 15000 zitplaatsen. Dit heeft SSHA gemeld met als doel een vrijwillige m.e.r. procedure (milieueffectrapportage) te starten. En hiervoor heeft SSHA de zogeheten notitie reikwijdte en detailniveau toegestuurd. De wijze waarop SSHA de milieueffecten van de ontwikkeling in het milieueffectrapport wenst te onderzoeken is verwoord in deze notitie.

De door SSHA gewenste ontwikkeling vindt niet plaats in EHS (ecologische hoofdstructuur) of een Natura 2000 gebied.

Op deze notitie is in het kader van de m.e.r. procedure inspraak mogelijk:

Lees verder...


Stadion, reikwijdte en detailniveau
Brief bestuur stichting stadion

Archief
Terug naar vorige pagina