Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-06-2012  

Raadslid Pauwels wil nog steeds een gokhal

 

ALMELO – Raadslid Jemy Pauwels (VVD) hoopt nog steeds een casino-achtige gokhal in Almelo te kunnen realiseren, blijkt uit een brief aan het college van B&W en de begeleidende email. In dat laatste schrijft hij; “Op 10 januari 2012 is er een informatieve raadsvergadering geweest waarbij het onderwerp “Amusementshal” aan de orde is geweest. De Raad heeft zich laten informeren over de ontwikkelingen in steden zoals Emmen en Zwolle. Er zijn voor en nadelen belicht om als raad een volledig beeld te vormen aangaande de principiële keuze of we in Almelo al dan niet de vestiging van een amusementshal willen toestaan. De gemeenteraad van Almelo is nu aan zet om een principiële beslissing te nemen of we de vestiging van een amusementshal in Almelo willen toestaan. Onze fractie is van mening dat de raad op korte termijn de beslissing moet nemen over deze principiële keuze. Op basis van de besluitvorming kunnen ondernemers verder met het maken van plannen en het doen van investeringen”.

In de brief aan het college van B&W heeft Pauwels het over een principiële keuze en mogelijke locaties als het nieuwe te realiseren voetbalstadion voor Heracles Almelo, het lege pand van Voskamp Vastgoed aan het Amaliaplein en mogelijk het Theaterhotel.
Gemakshalve is Pauwels vergeten dat het stadion voor Heracles Almelo al is uitgesloten vanwege een raadsbesluit van 12 juli 2011. In dat besluit werden de commerciële activiteiten van het nieuw te realiseren stadion vastgelegd.

Een citaat: Middels deze bestemming zijn alle functies mogelijk, zoals deze in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn opgenomen, behoudens de functies waarvan de Raad op 12 juli 2011 heeft besloten dat deze geen onderdeel mogen uitmaken van het bestemmingsplan. Hierdoor zijn geen discotheek, speelautomatenhal, casino en lawaaimakende niet-voetbalevenementen toegestaan. Wel zijn detailhandel beperkt tot sportgerelateerde detailhandel met een minimale verkoopvloeroppervlakte van 1.000 m2, een supermarkt met een maximum van 1.750 m2, niet-lawaaimakende evenementen en horeca toegestaan.


Brief VVD aan B&W inzake gokhal
Besluit ontwerpbestemming stadion Heracles

 
05-06-2012  

PvdA wil ruimer beleid Woonboulevard

 

ALMELO – De PvdA-fractie wil een ruimer vestigingsbeleid op de Woonboulevard als het college van B&W voorstaat. Deze wil op de bovenverdiepingen het vestigingsbeleid verruimen maar dat gaat de PvdA niet ver genoeg.
De fractie dient dinsdag 12 juni tijdens de raadsvergadering dan ook een amendement in om detailhandel - in de breedste zin van het woord maar met uitzondering van supermarkten - ook op de begane grond toe te staan tot een maximum van 750 m2.


Amendement PvdA-Woonboulevard

 
06-06-2012  

B&W besluiten d.d. 5 juni 2012

 


B&W besluitenlijst 5 juni 2012
B&W besluit: weigering commerciële standplaats
B&W besluit: Woonvisie 2020
Raadsvoorstel: Woonvisie 2020
B&W besluit: Keuzenota maatschappelijke ondersteuning
Raadsvoorstel: Keuzenota maatschappelijke ondersteuning
B&W besluit: Fin. jaarverslag OPOA 2011
Raadsvoorstel: Fin. jaarverslag OPOA 2011
B&W besluit: aanvullend krediet hemelwater Turfkade
B&W besluit: Afwijzen bezwaar Vogelweide
B&W besluit: Deelname Eurocities

 
09-06-2012  

Politieke bestuurders gingen de straat op

 

ALMELO – Normaal gesproken zie je de politiek alleen in verkiezingstijd op straat, hoewel de Almelose raadsleden dat de laatste jaren wat vaker doen. Deze keer om de burgers te vragen waarop moet worden bezuinigd, want dat het mes in de uitgaven moet is zo zeker als wat.
Miljoenen moeten worden weggecijferd om niet in Code Rood te komen bij de provincie en dat is een lastige klus, want hoe vertel je de burger dat er de laatste 10 jaar veel te groot is gedacht waardoor tientallen miljoenen euro’s verlies het gevolg zijn.
Bestuurders als Knip, van Broekhoven, Sjoers en Kuiper gingen al op voorhand weg en nu volgt Theo Schouten om burgemeester in Oldenzaal te worden. Zijn opvolging is nog een probleem binnen de PvdA, want raadslid Jaap Stapel en wellicht zijn collega’s Luc Schuur en Bert Kozijn willen mogelijk een gooi doen. De enige die het weten zijn raadslid Ruud Borgman en de commissieleden Jeroen Ongering (vz), Henk Stapper en Arjan de Vries die uiteindelijk een voordracht moeten doen uit de sollicitaties.
Een lastige klus omdat in de wandelgangen het krediet voor Mieke Kuik-Verweg ook al lang op de tocht staat en de VVD langs de zijlijn roept dat de stad het best met een wethouder minder kan doen. Bovendien is er ook nog de open sollicitatie van Leefbaar Almelo kartrekker Bert Hümmels die de resterende periode tot de raadsverkiezing in 2014 wel als PvdA-wethouder wil fungeren. Daarna vertrekt hij naar zijn echtgenote in Hong Kong en dan is een kleine wachtgeldregeling mooi meegenomen.

Fotoreportage (4 foto's)...

 
11-06-2012  

Staatssecretaris Bleker deelt Almelo Rolo-tik uit

 

ALMELO – We hadden het al voorspeld, de aangenomen motie van de PVA inzake het circusbeleid kan wettelijk niet door de beugel. N.a.v. kamervragen van de kamerleden Johan Houwers en Han ten Broeke (beiden VVD) heeft staatssecretaris Henk Bleker geantwoord dat een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren wettelijk niet mag. De omschrijving in het Almelose dat op grond van openbare orde en bedreiging van de veiligheid wel tot een verbod kan leiden acht Bleker misleidend omdat het bestuursrecht daar strikte omschrijvingen aangeeft.
De conclusie luidt dus dat burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld (ook VVD) de raad een verkeerde gang van zaken heeft voorgeschoteld en in de voetsporen van ex- burgemeester Knip (VVD) is gestapt die PSV-supporters onwettig liet oppakken. Het raadsbesluit over circussen moet worden teruggedraaid dan wel vernietigd. Het besluit zal bij rechtsgang in ieder geval geen stand houden.

Raad van State - uitspraak 26-08-2009 LJN: BJ6075

< Een Rolo-tik zeg maar; Na,na na, na na, na!

Geachte redactie,

Graag wil ik reageren op bovenstaand artikel op de website van Almelo Nieuws van vandaag met het verzoek mijn reactie te plaatsen.

In het artikel wordt de aangenomen motie van de PVA in twijfel getrokken en verkeerd weergegeven. De schrijver van het artikel heeft de kamervragen en antwoorden niet goed gelezen.

De kamerleden Houwers en Ten Broeke (VVD) vragen demissionair staatssecretaris Bleker of gemeenten bevoegd zijn circussen met wilde dieren te weigeren of niet meer toe te staan. Het antwoord hierop is ‘nee’. Ook in de gemeenteraad werd dit naar voren gebracht en uitvoerig besproken. Een gemeente mag echter wel een voorkeursbeleid voeren voor circussen zónder wilde dieren. Een goed voorbeeld van een gemeente die dit voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren al vijf jaar lang met succes uitvoert is de gemeente Heemskerk. Hoewel de gemeente Heemskerk geen circussen verbiedt of weigert (dit is juridisch gezien in Nederland niet mogelijk) is er al vijf jaar lang geen circus met wilde dieren geweest. De kamervragen en de brief zijn een actie van de VVD. De VVD, waar ook de burgemeester deel van uitmaakt, stemde tegen de motie en probeert zelfs verhaal te halen in Den Haag. De VVD heeft het echter niet begrepen. Het gaat niet om een verbod of om het weigeren van circussen met wilde dieren (tenzij de veiligheid in het geding is, dan mag het wel), maar het gaat erom dat de gemeente Almelo de voorkeur geeft aan circussen zónder wilde dieren. De Raad heeft zich hierover uitgesproken en de motie met een grote meerderheid aangenomen. En daar zullen de tegenstemmers VVD (en CDA) zich bij neer moeten leggen.

Aagje Wijnja
Partij voor de Dieren - werkgroep Overijssel

Commentaar redactie
Zoals Aagje Wijnja al in haar commentaar toegeeft, kan een optreden van een circus met wilde dieren door een gemeente niet verboden worden. Heemskerk heeft tot nu toe geluk door ontwijkingsgedrag van circusdirecties. Mocht zich een circus met wilde dieren melden voor een optreden, heeft de gemeente Heemskerk (evenals Almelo) geen weigeringsgrond en zal de burgemeester een vergunning moeten verlenen.
Indien steeds meer gemeenten besluiten nemen op basis van symbool-politiek, is rechtsgang door circussen dichtbij en is ook Heemskerk naast Almelo verzekerd van een juridische nederlaag [net zoals eerder Winschoten bij de Raad van State - zie Link boven] en mogelijk zelfs ook schadeplichtig.

Lees ook:
'Reactie PVA op pyrrusoverwinning circussen'

(Discussie gesloten)

 
12-06-2012  

Raadsvergadering over AH naar Violierstraat

 

ALMELO - Vanavond in de raadsvergadering - 19.00 uur - o.a. de bestemmingsplanwijziging hoek Violierstraat-Bornsestraat. Doel het mogelijk maken van de verhuizing van AH uit de Nieuwstraat naar de nieuwe locatie.
De buurt is vierkant tegen en met detailhandelsbeleid heeft het ook weinig te maken.
Vragen die opduiken zijn dan het hoger liggende belang. Is dat de ooit voorgenomen woningbouw op de locatie Nieuwstraat?
Heeft woningstichting Beter Wonen daar nog een belang in?
Hoeveel geld steekt de gemeente daar in?
En sterker, waarom neemt AH genoegen met 66 parkeerplaatsen, zoals de raad vertelt werd, terwijl er aan de Nieuwstraat 80 zijn?
Zijn parkeerplaatsen niet uitermate belangrijk voor een super?
Waarom neemt men dan genoegen met minder?

We hebben het dan nog niet over overlast voor omwonenden en de in- en uitrit die aan beide zijden nog geen 50 meter van verkeersregelinstallaties liggen!
In- en uitvoegen wordt een crime!
Kortom met een supermarkt op komst in het pand Wissink aan de Bornsestraat en nog eentje iets verder op op de hoek Bornsestraat/Nijreessingel komen er dus vier supermarkten tussen Veemarkt en Nijreessingel. Dat noemt men dus van één bestaande Plus-locatie naar overbewinkeling!

En niet vergeten: Het pand van het Jan Scholten Team aan de Raveslootsingel is net ontruimd. Ook daar zijn ontwikkelingen in supermarktland gaande.

Wie zit nu wie te bedotten?

 
13-06-2012  

B&W besluiten d.d. 12 juni 2012

 


B&W besluitenlijst d.d. 12-06-2012
B&W besluit: Aanleg Waterpad Hagenborgh-Theaterhotel
B&W besluit: Wijziging locatie en indeling Markt
B&W besluit: Antwoordt vragen VVD fietsen-station
Antwoordbrief: vragen VVD fietsenstalling-station
B&W besluit: Bezoek Dinizli inzake project Green Flag
B&W besluit: Antwoordt vragen D66 over 't Veurbrook
Antwoordbrief: vragen D66 over 't Veurbrook
B&W besluit: Antwoordt vragen PvdA - internet minima
Antwoordbrief: vragen PvdA - internet minima
B&W besluit: Vaststellen geluidsbelastingkaart
Raadsbrief: Vaststellen geluidsbelastingkaart
B&W besluit: Vragen VVD verkeerssituaties
Antwoordbrief: Vragen VVD verkeerssituaties
B&W besluit: Vragen PVA - Jaarverantwoording 2011
Antwoordbrief: Vragen PVA - Jaarverantwoording 2011
B&W besluit: Ambtelijke reorganisatie
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Normenkader rechtmatigheidscontrole
Raadsbrief: Normenkader rechtmatigheidscontrole
B&W besluit: Wijzigen uitgangspunten grondexploitaties
Raadsbrief: Wijzigen uitgangspunten grondexploitaties
B&W besluit: Wijzigen parameters grondexploitaties
Raadsbrief: Wijzigen parameters grondexploitaties
Persbericht: Aanpassing indexcijfers grondexploitatie

 
16-06-2012  

VVD wil deels aandelen Cogas verpatsen


Wethouder Johan Andela verwacht een opbrengst van 10 miljoen euro voor de aandelen van Cogas Kabel
 

ALMELO – De VVD wil in Almelo voor een deel de aandelen van netwerkbedrijf Cogas verkopen om de financiële problemen van de stad te verminderen. Het gaat dan om de aandelen in Cogas Kabel en niet de aandelen in de gas- en elektranetwerken. Wethouder Johan Andela maakte dat zaterdagmorgen bekend tijdens het politieke café ‘In gesprek met de stad’ van de VVD in Bier en Wijnlokaal ’t Hookhoes aan het Amaliaplein. Volgens Andela kan de verkoop Almelo zo’n 10 miljoen euro opleveren. Almelo is de grootste aandeelhouder van het netwerkbedrijf en heeft zo’n 24 procent van de aandelen Cogas in bezit.
De gemeenteraad van Almelo vergaderde enkele maanden geleden in beslotenheid over een mogelijke verkoop waarbij zelfs alle raadsleden moesten tekenen om geheimhouding te bewaren. Dat Andela met de mededeling kwam tijdens het politiek café, verraste dan ook de meeste aanwezigen. Ook VVD-fractievoorzitter Herman Nijhuis was overdonderd dat Andela plompverloren met dit nieuws naar buiten kwam. D66-voorman Fred Gerritsen twitterde meteen dat dit wel eens exit wethouder Andela kon betekenen door de geheimhouding op deze wijze op te heffen.
Andela was daar laconiek onder en meent dat de verkoop van het onderdeel Kabel TV nog voor het eind van dit jaar zijn beslag kan krijgen als ook de andere acht gemeenten met aandelen niet dwars gaan liggen.
Netwerkbedrijf Cogas keert jaarlijks zo’n 8 miljoen euro aan dividend uit. De gemeente Almelo krijgt daarvan zo’n 2 miljoen euro.
De VVD gaf ook een toelichting op de eigen zienswijze van de Voorjaarsnota. Daaruit bleek o.a. dat de VVD de verkoopopbrengst van de aandelen van Cogas Kabel in het potje Algemene reserve wil stoppen. Dat potje is nagenoeg leeg. De VVD kiest er dus niet voor om de bezuinigingen te verlichten.
Gisteren maakte het college van B&W bekend dat de herziening van de prognoses in het grondbedrijf de gemeente 9 euroton kost. Een bedrag dat extra moet worden bezuinigd bovenop de forse bezuinigingen die in de Voorjaarsnota al zijn aangekondigd.

Fotoreportage: Coen Mulder

Fotoreportage (14 foto's)...

 
18-06-2012  

Wat willen de partijen met de Voorjaarsnota?


Het meest vergaande voorstel is wel het voorstel van het CDA om te onderzoeken of het stadhuis niet dicht kan voor publieke functies. Niet dat men na jaren megalomaan denken opeens zelf het ‘licht’ heeft gezien, maar dat heeft men afgekeken van de per 1 januari 2013 te vormen gemeente Molenwaard ( samenvoegen van de dorpen Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland in de Alblasserwaard). De nu nog zelfstandige drie gemeenten hebben het voornemen geen nieuw stadhuis te bouwen, maar de ICT-voorzieningen dermate op peil te brengen dat de meeste handelingen via internet kunnen geschieden. Voor digibeten en hulpbehoevenden komen er dan ambtenaren op huisbezoek. Vergaderen kan dan wel in buurthuizen (of in de nu bestaande drie gemeentehuizen). Het voordeel is natuurlijk ook dat er niet gekissebist wordt in welk dorp een eventueel nieuw stadhuis gebouwd moet worden. Elk dorp heeft namelijk zo’n 9500 inwoners. Min of meer een vlucht in de tijd dus.
Het CDA in Almelo wil nu serieus laten onderzoeken of die oplossing ook in Almelo zou kunnen. Het betekent natuurlijk niet dat de ambtenaren geen onderkomen meer nodig hebben. Het huidige stadhuis moet ofwel worden opgeknapt of over twee jaar moet alsnog besloten worden elders onderdak te vinden of mogelijk zelfs besloten worden tot nieuwbouw.
 

ALMELO – Het College van B&W heeft de voorstellen in de Voorjaarsnota samengevat in een bijlage en qua publiciteit zijn diverse onderdelen al breed belicht. Zeker is dat er miljoenen euro's tekort zijn en via zeer forse bezuinigingen en lastenverhogingen de gaten in de begroting gedicht moeten worden.
Voor het eerst dit jaar de bijdragen van de raadsfracties vooraf, zodat u kunt vernemen hoe elke fractie over die voorstellen denkt of mogelijk andere oplossingsrichtingen heeft.
Dinsdagavond 19 juni om 19.00 uur beginnen de raadsfracties met hun Algemene Beschouwingen om daarna elkaar te bestoken met vragen.
De vragen aan het college van B&W worden donderdag 21 juni beantwoord vanaf 10.00 uur, waarna het debat echt losbarst en uiteindelijk gestemt moet worden.
De vergaderstukken vindt u via deze Link.

De Algemene Beschouwingen van de PvdA zijn ons niet toegezonden.


Agenda Voorjaarsnota 2012
Voorjaarsnota in samenvatting
A.B. ALA/AOV
A.B. CDA
A.B. D66
A.B. GroenLinks
A.B. Leefbaar Almelo
A.B. LKA (lijst Kamphuis)
A.B. Socialistische Partij
A.B. Partij Vrij Almelo
A.B. VVD

 
19-06-2012  

Flinke tik voor wethouder Andela qua vertrouwen

 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo debatteerde dik twee uur over de publieke uitlating van wethouder Andela tijdens een publieksbijeenkomst van de VVD waarin hij onomwonden vertelde dat de verkoop van Cogas Kabel wellicht 10 miljoen euro kon opbrengen. Het onderwerp was in een besloten vergadering van de gemeenteraad behandeld waarbij het college van B&W alle aanwezige raadsleden schriftelijk geheimhouding oplegde middels het zetten van een handtekening.
De raad reageerde dus ook zeer verbolgen omdat de geheimhouding werd opgelegd om de onderhandelingspositie inzake de aandelenverkoop niet te bruskeren.
Het debat leidde tot twee moties, een van het raadslid Veenstra (CU) die een onafhankelijk onderzoek wilde instellen en een van D66 waarin het vertrouwen in wethouder Andela werd opgezegd.
Onder druk van het college van B&W haalden de moties het niet omdat de coalitiepartners PvdA/VVD/CDA de visie van het college steunden dat er niet inhoudelijk gelekt was uit de besloten vergadering zoals collega-wethouder Jan van Marle (CDA stelde). De motie tot onderzoek werd verworpen met 6 stemmen voor en 26 tegen, waarbij de SP wel een zeer vreemde verklaring aflegde waarom men niet instemde. De tomaatrode socialisten vonden het principe minder belangrijk in deze dan de financieel moeilijke tijd waarin de gmeente verkeert. Raadslid Hümmels (Leefbaar Almelo) verliet voor de stemming de raadszaal om aan de stemming te ontkomen en bazelde voordien iets over christelijke vergevingsgezindheid nadat Andela eerder in het debat zijn 'Mea Culpa' had uitgesproken.
De motie van D66 om het vertrouwen in wethouder Andela op te zeggen haalde het eveneens niet en werd verworpen met 10 stemmen voor en 22 tegen. Al met al dus een flinke deuk in het politieke schild van VVD-wethouder Andela, waarbij de schijn van ‘lekken’ nog hoog boven hem zweeft.
Of de wethouder daarmee uit de wind is, zal de tijd moeten leren, want de onafhankelijke Rekenkamer kan alsnog besluiten om deze affaire te onderzoeken.

 
20-06-2012  

B&W besluiten d.d. 19 juni 2012

 


B&W besluitenlijst d.d. 19 juni 2012
B&W besluit: Compensatieproject De Horsten/vd Looy
B&W besluit: Ontwerpbestemming Haven NZ/De Grenzen
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Haven NZ/De Grenzen
B&W besluit: Tariefsverhoging sportaccommodaties 15%
B&W besluit: Subsidie verlichting Luctor (voetbal)
B&W besluit: Kaderstelling landelijk gebied
B&W besluit: Advies fusie St. Vrije scholen Athena
B&W besluit: Beleidsplan schuldhulpverlening
Raadsvoorstel: Beleidsplan schuldhulpverlening
B&W besluit: Afschaffen gezinsinkomenstoets WWB
Raadsbrief: Afschaffen gezinsinkomenstoets WWB
B&W besluit: Inhoudelijk verslag BDU-CJG 2011
B&W besluit: Kapvergunning monumentale eiken Christoffel
B&W besluit: kapvergunning monumentale linde Aadorp
B&W besluit: inzake Twenergy-bio energie
Raadsbrief: inzake Twenergy-bio energie
B&W besluit: antwoord vervolgvragen gemeenteadvertentie
Raadsbrief: antwoord vervolgvragen gemeenteadvertentie
B&W besluit: openbaar ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Besluitvorming VTH-visie
Raadsvoorstel: Besluitvorming VTH-visie
B&W besluit: Bestuurlijk verbeterprogramma
Raadsvoorstel: Bestuurlijk verbeterprogramma
B&W besluit: Dekkingsvoorstel grondexploitaties
Raadsvoorstel: Dekkingsvoorstel grondexploitaties
Persbericht: verhoging sporttarieven

 
27-06-2012  

B&W besluiten d.d. 26 juni 2012

 


B&W besluitenlijst d.d. 26 juni 2012
B&W besluit: Afwijzen bezwaar tegen bouw stadhuis
B&W besluit: Voorontwerp Rohof/Goossenmaat
Raadsbrief: Voorontwerp Goossenmaat
B&W besluit: Subsidie adviescommissie woningbouw
B&W besluit: Werkprogramma cultuur
Raadsbrief: Werkprogramma cultuur
B&W besluit: Voorontwerp Eiveko terrein - Bornerbroek
Raadsbrief: Voorontwerp Eiveko terrein - Bornerbroek
Eiveko - Beeldkwaliteitsplan (concept 14-07-11 / pdf 4 mb)
Eiveko - Inrichtingstekening (Instemming van B&W pdf 3 mb)
B&W besluit: Reactie op woonvisie Tw. corporaties
B&W besluit: Last onder bestuursdwang Nieuwstraat
B&W besluit: Uitwerking Bodembeheerplan Almelo
B&W besluit: Straatnaamgeving Nijrees Noord
B&W besluit: Integrale Veiligheidsmonitor
B&W besluit: Schade-aansprakelijkheid gijzelnemer stadhuis
Raadsbrief: Schade-aansprakelijkheid gijzelnemer stadhuis
B&W besluit: Verkoop aandelen Cogas Kabel
Raadsbrief: Verkoop aandelen Cogas Kabel
B&W besluit: Aanvullend antwoord op D66-vragen
B&W besluit: Debatnotitie gokhallen
Raadsvoorstel: Debatnotitie gokhallen
B&W besluit: Beantwoording VVD-vragen - gokhal
Raadsbrief: Antwoordbrief op VVD-vragen - gokhal
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder

 
27-06-2012  

Gespleten B&W-voorstel voor gokhal


In de jaren '90 nam de gemeente Wierden het voortouw om speelautomaten in cafetaria's te weren. De gemeente Almelo volgde al snel. De argumenten van toen waren verhoogde kans op gokverslaving en cafetaria's zouden hun bestaansrecht niet aan speelautomaten moeten ontlenen.
 

ALMELO – Het college van B&W denkt gespleten over de mogelijke vestiging van een gokhal in Almelo. De wethouders Schouten (PvdA) en van Marle (CDA) zijn tegen evenals de bij de besluitvorming wegens droevige familieomstandigheden afwezige Mieke Kuik-Verweg (PvdA), legde wethouder Schouten uit tijdens de wekelijkse persconferentie. Het VVD-smaldeel Andela, van Woudenbergh en burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld kon daardoor de VVD-wens doordrukken.
Wel is men er het over eens dat de vestiging van een gokhal geen financiële drager mag zijn van eventuele bouwontwikkelingen.
Daarmee lijken de ambities van Voskamp Vastgoed op het Amaliaplein en die van het Theaterhotel de meeste kans te krijgen. Zeker is dat meerdere horeca-ondernemers rondom het Amaliaplein helemaal niet op een gokhal zitten te wachten omdat men vreest dat de uitgaansverhoudingen rond het plein daardoor verstoort worden.
Wethouder Andela verwoordde de mening van het VVD-smaldeel met; ‘Iedere Almeloër kan al gokken via internet en op elke hoek krasloten kopen. Waarom zullen we dan een automatenhal tegenhouden?’
Wat de gemeente echter wettelijk niet mag is een specifiek pand aanwijzen. Daarmee wordt het interessant welke exploitant zich passend binnen het bestemmingsplan waar wil vestigen. In tientallen jaren hebben zich al honderden exploitanten gemeldt en puilt de lade uit bij de afdeling Bijzondere Wetten van de gemeente.
Het antwoord is aan de gemeenteraad die moet besluiten of een gokhal vol met eenarmige bandieten in een sociaal zwakke stad überhaupt wenselijk is of niet!

Lees hier meer over de Wet op de Kansspelen

 
29-06-2012  

Lovende woorden voor vertrekkende Schouten

 

ALMELO – Zowel raadsnestor Gijs Stork als PvdA-fractievoorzitter Luc Schuur spraken donderdagmidag tijdens de bijzondere raadsvergadering lovende woorden voor de vertrekkende wethouder Theo Schouten die maandag a.s. benoemd wordt als burgemeester van Oldenzaal.
Schouten wordt door de sprekers als en gedegen bestuurder gezien die in zijn 6-jarige Almelose bestuursperiode toch het nodige voor elkaar kreeg. ‘Niet opvallend maar gedegen op de achtergrond’, was een opmerking van raadsnestor Gijs Stork die als persoonlijke noot toevoegde dat hij het leuk vond dat Schouten als burgemeester van Oldenzaal in de voetsporen trad van twee van zijn voorvaderen.
Burgemeester Jon Hermans roemde de collegialiteit van Schouten in het college maar gaf ook aan dat bij verschillen van inzicht er flink gedebatteerd werd. Als de spanning dan te hoog opliep was Theo de man die dat doorbrak door de vergadering te onderbreken door saucijzenbroodjes te halen om de stemming te normaliseren. Volgens de burgemeester is Schouten dus ook een verbinder.
Schouten keek in zijn slotwoord terug op een volgens hem plezierige bestuursperiode waarin toch een grote aanzet is gegeven voor een nieuwe bestuurscultuur. Hij betreurde dat in een kranteninterview de kop was gebruikt dat hij geen moeite had met het afscheid van de gemeenteraad. Dat vond hij overbelicht en zijn opmerking gold niet het individu maar de verdeeldheid in de raad. Hij pleitte dan ook voor een kiesdrempel in de Nederlandse politiek om de in zijn ogen ‘wildgroei’ van raadsfracties tegen te gaan.

Fotoreportage: Coen Mulder

 

Fotoreportage (25 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina