Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-05-2019  

Almelo wil Industrie Gebouwen Mij ontmantelen

 

ALMELO – De gemeente Almelo wil de gemeentelijke NV Industriegebouw Maatschappij tot Bevordering van de Industrialisatie der Gemeente Almelo (IGM) geleidelijk ontmantelen. Doel het verkopen van gebouwen en aflossen van leningen. IGM moet nog 8 miljoen euro aflossen aan de gemeente maar om dat mogelijk te maken, is een herfinanciering van 6 miljoen euro noodzakelijk, zo meldt De Roskam.

De ontmanteling werd aangezwengeld door LAS-voorman Louis Kampman die stelde dat de gemeente geen ondernemer moet spelen met geleend geld. Ook de provincie Overijssel vond het jaren geleden al riskant dat de gemeente via het IMG op eigen houtje bedrijven wilde paaien om zich in Almelo te vestigen. Grote resultaten kan het IMG dan ook niet schrijven maar het behield wel tuinkussenfabrikant Madison voor de stad toen deze op het industrieterrein Bornsestraat uit haar jas groeide. IMG kocht het pand zodat Madison nieuw en groter kon bouwen op het XL Businesspark langs de A35. Ook machinefabriek Boessenkool kreeg als traditioneel Almelose onderneming een lening van 1,5 miljoen euro om een nieuwe bedrijfshal te bouwen bij het bedrijf aan de Turfkade. Beide bedrijven dreigden de stad te verlaten. IMG bezit her en der op diverse bedrijventerreinen nog enkele panden. Zo bemiddelde IGM ook toen transportbedrijf Looms haar nieuwe vestiging op het XL Businesspark noodgedwongen moest verlaten vanwege het wegvallen van een grote opdrachtgever. Looms zit nu op het Bedrijvenpark Twente op de voormalige locatie van de vroegere houtskoolproducent Carbo.

Nu het college van B&W het bestuur en de Raad van Commissarissen van IMG te kennen heeft gegeven de gemeentelijke financieringsonderneming geleidelijk te willen ontmantelen, mag ook de gemeenteraad zich binnenkort over het plan buigen. Voor het plan is wel een herfinanciering nodig van 2 keer 3 miljoen euro om 8 miljoen euro te kunnen ‘vrijspelen’ door verkoop van aandelen, activa en panden aan investeerders dan wel banken om openstaande leningen af te lossen. Het college wil nu met IMG aan tafel. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Ben Hulshof werd al in december 2017 uitgeschreven uit de registers vanwege zijn plotselinge overlijden. Dat Commissaris Guido Eggermont te kennen heeft gegeven in ieder geval aan te blijven tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen, neemt het college van B&W voor kennisgeving aan, zo schrijft De Roskam. De gemeente Almelo heeft eveneens een bestuurszetel.
Het laatste woord is aan de gemeenteraad.

 
17-05-2019  

Strijdt Broodje bij de Brug in volgende fase


Achter de bungalow aan de Peppellaan staan oude loodsen waar o.a. de biljartvereniging 'Quick' en cateraar 'Broodje bij de Brug' van dochter Quick een onderkomen hebben.

Al voor de grenscorrectie in 2001 waren er strubbelingen over de activiteiten met toen nog de gemeente Vriezenveen.
De gemeente Almelo, waartoe Aadorp sindsdien behoord, stelde wel een nieuw bestemmingsplan vast i.v.m. toekomstvisie en meer woningbouw in en rond Aadorp.
Dat bleek geen weerstand op te roepen daar de familie Quick beheerder/exploitant werd bij dorpshuis 't Aahoes en ook de biljartvereniging 'Quick' meeging naar 't Aahoes.
Het latere bestuur van de stichting 't Aahoes geraakte echter in onmin met de beheerder die vervolgens zijn activiteit met de biljartvereniging weer oppakte op de oude locatie aan de Peppellaan.
Daar kwam later de cateringsactiviteit van dochter Quick nog bij en dat nu, wordt door de opeenvolgende colleges van B&W als ongewenst beschouwd mede gelet op het bestemmingsplan en de toekomstvisie. Daarom is B&W niet bereid tot het verlenen van een ontheffing maar biedt het wel een schadevergoeding aan.
De aangekondigde dwangsom geldt feitelijk de doorgaande exploitatie van de catering.
 

ALMELO - De vergunningenstrijd tussen de gemeente Almelo en exploitant Quick van cateraar ‘Broodje bij de Brug’ aan de Peppellaan in Aadorp is in een volgende fase beland. In het kort komt het er op neer dat het Almelose college van B&W in de loop der jaren een ontheffing van het bestemmingsplan heeft geweigerd en Quick via onderzoeksrapporten van deskundigen probeert aan te tonen dat de diverse horaca-activiteiten zoals de biljartclub en catering geen overlast veroorzaken. Het college beroept zich op (anonieme) klachten en legde eerder al een dwangsom op. Dat hield echter geen stand in de procedure waarbij de commissie van Bezwaar en Advies al eens adviseerde om wel een ontheffing te verlenen en de bestuursrechter volgens de gemeentewet de gemeente Almelo de vrijheid gaf om een nieuwe motivatie te omschrijven in haar negatieve besluit. Dat deed het college waardoor de ‘geparkeerde dwangsom’ ‘t.a.v. de cafetaria-catering en bezorging nu weer de exploitant boven het hoofd hangt.
Vader Quick - van exploitante Broodje bij de Brug - ondertussen bestookt de gemeenteraadsleden en de pers landsbreed bijna dagelijks met zijn ongenoegen en verwijst daarbij naar talloze andere vermeende misstanden in het Almelose vergunningenbeleid over de volle breedte tot bouwvergunningen aan toe.

Woensdag 22 mei mag de onafhankelijke commissie Bezwaar en Advies zich weer buigen over de kwestie die al een hele geschiedenis heeft.
De kwestie verdient niet de schoonheidsprijs, mede ook omdat ambtelijk allerlei adviezen werden gegeven inzake inrichting- en milieueisen. Voor die gedane investeringen heeft het college van B&W een schadevergoeding aangeboden. In een korte samenvatting werd de Almelose gemeenteraad daarover deze week geïnformeerd middels een brief die op het openbare gedeelte van het Ibabs-archief is geplaatst.

Archief
Terug naar vorige pagina