Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-03-2015  

Mensen voelen zich belazerd met thuishulp

 

ALMELO – “Weinig maatwerk Huishoudelijke hulp. Mensen voelen zich belazerd”, dat meldt het overkoepelend orgaan Almelo Sociaal over de nieuwe richtlijnen en uitvoering van de Huishoudelijke onder de regie van de gemeente Almelo.

”Ik ben een kanskaart uit het monopoly spel”. Citaat van iemand die niet snapt waarom zijn huishoudelijke hulpuren gehalveerd zijn.
Steeds meer Almeloers die huishoudelijke hulp hebben, snappen het nieuwe beleid niet en zitten met vragen over de wijzigingen die ze aan den lijve ondervinden.

Het aantal signalen dat binnenkomt bij Almelo Sociaal neemt verontrustend toe.
Vooral mensen die al hulp hadden, kunnen de nieuwe werkwijze niet plaatsen; zij horen via de media dat er niets verandert zolang een indicatie geldig is of tot uiterlijk 1 januari 2016. Toch krijgen ze te horen dat hun hulp verandert. Van de zorgorganisatie horen ze mondeling dat hun uren naar beneden gaan. Van de ene op de andere week van bijvoorbeeld 6 naar 2 uur. Bij navraag is het systeem gewijzigd. Ze horen dat er per 24 februari 2015 iets fundamenteels veranderd is. Had je eerder uren waarin huishoudelijke werkzaamheden gedaan werden, dan gaat het nu nog om de meest noodzakelijke werkzaamheden, zeg maar de minimale taken om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De gemeente heeft de basis huishoudelijke hulp aanbesteed op wat genoemd wordt de prestatiegerichte financiering. Zorgorganisaties leveren een prestatie tegen een vergoeding die neer komt op een gemiddeld vast bedrag per cliënt van € 175 per maand. Dit is gemiddeld 2,2 uur per week. In dit bedrag zijn de bezuinigingsmaatregelen doorberekend en verwerkt. Het is aan de zorgverlener om hier maatwerk huishoudelijke hulp voor te leveren en de uren / kosten te verdelen over al zijn cliënten. Sommigen mensen hebben meer dan het gemiddelde nodig of houden de hulp die ze hadden. En andere mensen kunnen volgens de zorgorganisatie wel met minder hulp toe. Het moet per slot van rekening voor de zorgorganisatie wel uit de totale vergoeding komen van aantal cliënten maal €175.

In een brief van december 2014 heeft de WMO adviesraad de gemeente al gewezen op de noodzaak van goede uitleg aan belanghebbenden die hoort bij de nieuwe werkwijze. Zorg voor goede contactmomenten waar ingegaan wordt op de vraag wat nodig is, maatwerkhulp. Leg uit dat uren alleen een uitkomst zijn van noodzakelijke en goede hulp. Dat moet onderzocht en in overleg besproken worden, pas dan is sprake van maatwerk en het leveren van een geaccepteerde prestatie. En ja, als het met minder kan wordt het minder maar met een onderbouwingen en verhaal. Dat geldt namelijk ook als er meer hulp nodig is.

Naar nu blijkt, gaat het er in de praktijk kort langs. De situatie in een huishouding en de behoefte aan huishoudelijke hulp wordt vaak niet besproken met de ontvanger. Van overleg of een keukentafelgesprek om het nieuwe maatwerk te kunnen bepalen is dan geen sprake. Ontvangers van huishoudelijke hulp horen dat het minder wordt maar weten niet waar ze moeten zijn voor vragen of als ze het er niet mee eens zijn. De informatie en vastlegging van de veranderde hulp naar de ontvanger is summier of blijft achterwege. Je hebt dus niets in handen, alleen de mondelinge melding dat de hulp minder wordt. Navraag bij zorgorganisaties gaat moeilijk of reacties zijn zeer onbevredigend. In de brief van de gemeente die je vervolgens ontvangt staat dat er afspraken zijn gemaakt. Met wie dan? Het enige wat nog kan is in beroep gaan bij de gemeente. Maar die staat aan de basis van deze werkwijze. “Dus wat heeft dat nog voor zin” is een veelgehoorde reactie.

Zowel in de werkwijze en uitvoering door zorgverleners, als in het bepalen van de noodzakelijke hulp per cliënt binnen een zorgorganisatie zitten vreemde en soms onnavolgbare verschillen. Dat gaat van de hulp die even aan het eind van haar werkzaamheden aangeeft dat ze volgende week minder komt tot een bezoek aan huis van iemand van het kantoor. Daarbij komt het voor dat een gehandicapt echtpaar van 15 naar 2 uur per week gaat en een alleenstaande mevrouw 3 uur houdt terwijl ze aangeeft dat het wel minder kan.

Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor het leveren van goede maatwerkzorg bij de gemeente. Hoe de gemeente de uitvoering controleert en kijkt of mensen de juiste huishoudelijke hulp krijgen is niet duidelijk. Zorgverleners kunnen dat (blijkbaar) in grote vrijheid zelf invullen.

Daarnaast is de hoor en wederhoor mogelijkheid onduidelijk. Het is wel bij de uitvoeringsregels en aanbestedingen beschreven maar wordt niet voldoende uitgedragen. Mensen die vragen hebben over de aanpassing van hun huishoudelijke hulp kunnen eerst bij hun zorgorganisatie terecht. Zoek contact met diegene die zich binnen de zorgorganisatie over uw zorgbehoefte heeft gebogen. Vraag alsnog een gesprek en uitleg.

Vindt u dan nog dat uw situatie niet serieus bekeken is en ziet u problemen op u afkomen door de uitkomst en werkwijze? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente. De meeste mensen met vragen over de huishoudelijke hulp hebben de indruk dat je alleen met een formele klacht- of beroepsprocedure bij de gemeente terecht kunt. Wij van Almelo Sociaal pleiten ervoor dat je de gemeente ook op informele manier om een herbeoordeling van de huishoudelijke hulpvraag moet kunnen vragen.
Almelo Sociaal behartigt de belangen van alle Almelose burgers in een minima of andere kwetsbare situatie. Bij Almelo Sociaal werken deskundige vrijwilligers samen op het gebied van Uitkeringen, Gehandicapten, Ouderen en WMO zaken.

Hebt u vragen over bovenstaande neem dan contact met ons op. Wij helpen met informatie en uitleg, adviseren over te nemen stappen of begeleiden u bij het stellen van de juiste vragen op de juiste plaats. Bel voor een afspraak met 0546-456909 en kijk voor meer informatie en openingstijden op onze website www.almelosociaal.nl. Een mail sturen kan ook: info@almelosociaal.nl
 

 
10-03-2015  

OV-personeel voert actie voor behoud lijnen (upd)

 

ALMELO – Bij het personeel in het Openbaar Vervoer in Twente is onrust over behoud van banen, buslijnen en salaris. Bij o.a. de bushaltes in Almelo zijn daarom plastic zakken over de haltebordjes aangebracht dit met het oog op de provinciale verkiezingen van woensdag 18 maart a.s.
Sinds begin dit jaar is namelijk de provincie Overijssel weer verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Twente. Jaren was daar de Regio Twente zelf verantwoordelijk voor, maar het VVD/PvdA kabinet heeft de bestuursregio’s in Nederland een behoorlijk jasje uitgedaan. Rutte/Asscher sturen de OV-centen niet meer naar Twente maar naar Zwolle. De provincie heeft echter een financieel gat van 8 miljoen euro en zal dus moeten bezuinigen.

Update: 11-3-2015
De PvdA in Overijssel doet in ieder geval een poging om het vertrouwen onder het OV-personeel te behouden. Vandaag stonden de ‘rooie rakkers’, of moeten we zeggen de volgelingen ter rechter zijde van Diederik Samson, op alle NS-stations van Almelo tot en met Emmen campagne te voeren. Bert Kuiper, wie kent hem niet, stond tussen 17.00 uur en 18.00 uur op NS Almelo Centraal en verkondigde daar de OV-boodschap van het Overijsselse PvdA. Kuiper staat als nummer 12 kandidaat voor provinciale staten.


Standpunt OV van PvdA Overijssel

Fotoreportage (1 foto's)...

 
14-03-2015  

Provinciale verkiezingsmarkt op de Koornmarkt

 

ALMELO – Woensdag 18 maart mag u weer naar het stembureau. Dit keer gaat het om de provinciale verkiezing. Wat de provincie bestuurlijk voor u als burger betekent, stond onlangs in het Almelo’s Weekblad.
Het CDA gooide het voormalige Tweede Kamerlid en provinciaal lijsttrekker Eddy van Hijum in de strijd. Hij bezocht met de lokale coryfeeën Jan van Marle en Irene ten Seldam eerst het ‘Huis van Katoen en Nu’ aan de Rosa Luxemburgstraat 4 waar ze spraken met Marianne van de Steeg, een der initiatiefnemers van dit tijdelijke museum over Almelo. Daarna werd uiteraard op de verkiezingsmarkt op de Koornmarkt de confrontatie met de concurrentie aangedaan.
De provinciale verkiezing is een getrapte verkiezing. In mei bepalen de gekozen provinciale bestuurders wie er uiteindelijk zitting krijgt in de Eerste Kamer. Wilt u bijvoorbeeld oud- burgemeester Menno Knip terug op het pluche of niet, of wilt u dat het kabinet Rutte/Samson een meerderheid of minderheid krijgt om het land te regeren? De SP zegt in ieder geval dat het tijd is om af te rekenen, maar dan moet u wel massaal gaan stemmen!

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (37 foto's)...

 
16-03-2015  

Raadslid alleen op afspraak welkom in stadhuis

 

ALMELO – Als het aan de gemeentesecretaris van Almelo en zijn ambtelijke werkgroep ligt, mogen raadsleden van de gemeente Almelo in het nieuwe stadhuis niet meer de ambtelijke kantoortorens in om informatie in te zien of op te vragen zonder vooraf een afspraak te hebben gemaakt.

De ‘wens’ van de ambtenaren valt slecht bij een groot deel van de gemeenteraad. Temeer daar de fracties ook al een vaste fractiekamer kwijt zijn voor fractievergaderingen en daarvoor eerst ruimte in het nieuwe paleisje moeten reserveren. Daar komt dus mogelijk het maken van afspraken met ambtenaren bij, als het aan de gemeentesecretaris ligt.
Reden voor de raad het seniorenoverleg bij elkaar te roepen.

 
21-03-2015  

Raadslid toch toegang stadhuis zonder afspraak

 

ALMELO – Almelose gemeenteraadsleden krijgen toch toegang tot de ambtelijke domeinen in het nieuwe stadhuis zonder vooraf een afspraak te hebben gemaakt. Dat is het resultaat na overleg tussen het seniorenberaad van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris. Deze wilde dat eerst een afspraak werd gemaakt met ambtenaren in kwestie als een raadslid inzage wil in bepaalde dossiers. Dat voornemen viel slecht bij de gemeenteraad omdat de controlerende taak van een raadslid dan geweld werd aangedaan. Middels een pasje hebben gemeenteraadsleden toegang tot het stadhuis, evenals de medewerkers van de gemeente. Ook wordt het parkeren voor raadsleden nog nader uitgewerkt.
 

 
22-03-2015  

Burger krijgt ongelijk bij provinciale ombudsman

 

ALMELO – Een inwoonster van Almelo kreeg bij de provinciale ombudsman het lid op de neus na een klacht betreffende de aanvraag van een eenmalige uitkering voor haar bejaarde vader. Deze beschikte niet over een DigiD en de vrouw vroeg de gemeente daarom om een aanvraagformulier. De gemeente verstrekte die niet, ook niet na herhaaldelijk aandringen waarop de vrouw een klacht deponeerde bij de provinciale ombudsman.
Deze oordeelde dat de gemeente zich voldoende had ingespannen door te verwijzen naar de organisatie Almelo Doet Mee en het Werkplein om de aanvraag digitaal in te dienen.

Commentaar
De uitspraak van de provinciale ombudsman is verbazingwekkend. Temeer daar het hebben/aanvragen van een code voor DigiD wettelijk niet verplicht is. Dat staat zelfs los van het feit dat fraude met DigiD nog steeds mogelijk is. Of het weigeren van DigiD mogelijk blijft om bijvoorbeeld aanvragen voor bijzondere bijstand te kunnen uitvoeren, dient dus zo snel mogelijk te worden voorgelegd aan de bestuursrechter.
Ook de gemeenteraad zou zich kunnen beraden om het college van B & W een andere koers te laten varen, door wel formulieren beschikbaar te stellen aan digibeten en/of principiële weigeraars.

 
25-03-2015  

LAS zet Gerrit Stam uit de fractie

 

ALMELO – De samenwerkende raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft gisteravond ‘collega’ Gerrit Stam (ALA) uit de fractie gezet wegens herhaald negatieve uitlatingen die door Stam op schrift zijn gezet en gedeeld binnen ALA. LAS-voorman Gijs Stork (ALA) noemt het een vertrouwensbreuk waarin hij wordt gesteund door het bestuur van ALA en fractiegenoot Marike van Doorn eveneens van ALA.
Of Stam, de ALA-zetel in de fractie LAS opgeeft of als eenmansfractie doorgaat, is nog niet bekend. Mocht Stam bedanken als raadslid, komt er een opvolger uit ALA-kring.
LAS blijft zonder Stam ook met zes zetels in ieder geval de grootste oppositiefractie onder aanvoering van Stork.

 
29-03-2015  

Raadslid Gerrit Stam claimt naam die niet kan


Twitterfoto - Gerrit Stam

TEKST PERSBERICHT 28-3-2015:

Ik heb besloten om onder de naam ALA plaats te nemen in de gemeenteraad.
Op deze wijze is voor iedereen duidelijk welk programma ik zal volgen en zo kan ik mijn kiezers goed vertegenwoordigen.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Stam
 

ALMELO – Eerder deze week het politieke nieuws dat raadslid Gerrit Stam uit de fractie is gedonderd van de onder de naam LAS samenwerkende lokale politieke partijen ALA, BBA en Almelooooo.
Raadslid Stam stond tweede op de kieslijst voor ALA tijdens de gemeenteraadsverkiezing van maart 2014 en werd voorbijgestreeft door voorkeurstemmen op Marike van Doorn maar kwam uiteindelijk in de raad op basis van een restzetel die hij te danken had aan de lijstverbinding met BBA en Almelooooo. Toch is het geheugen blijkbaar kort, want Stam wilde meer een eigen koers en kon zich niet vinden in de gemeenschappelijke deler die fractievoorzitter Gijs Stork uitstippelde voor de samenwerkende raadsfractie LAS. Het hogere doel was namelijk als lokale partijen de krachten bundelen en tot dusverre ging dat blijkbaar prima volgens zes van de zeven raadslieden en ondanks dat het ultieme doel, een vuist maken in de coalitievorming, niet lukte.
De met verlof zijnde burgemeester Jon Hermans oefende destijds kritiek uit op de vorming van LAS via RTV Oost en liet daarmee blijken niet geheel onbevooroordeeld te zijn t.a.v. het dreigende uiteenvallen van de oude coalitie CDA/VVD/PvdA. Het kwam haar op de nodige kritiek te staan van lezers in Tc Tubantia, maar haar partij de VVD koos echter eieren voor haar geld door niet meer aan de college-onderhandelingen deel te nemen.
Politiek nieuweling Stam denkt nu de ‘waakhond’ te moeten zijn van de ALA-idealen door niet alleen de partijnaam te willen claimen, maar ook nog eens als ‘enige’ ALA-vertegenwoordiger vragen te moeten stellen over de situatie van de winkeliers in de Havenpassage. Alsof raadsnestor Stork in al die tientallen jaren niet heeft bewezen zijn mannetje te staan als raadslid.
Vragen van Stam aan het college over het opzeggen van de huur een jaar geleden door Bruna vanwege de onzekerheid t.a.v. de vernieuwing van de binnenstad. Vragen ook die nauwelijks enige invloed zullen hebben omdat het college van B&W de regie over de herontwikkeling van de Havenpassage aan marktpartij Urban Interest heeft gegeven met instemming van een meerderheid van de gemeenteraad voor de raadsverkiezing van 2014 en daar was Stork destijds zeer kritisch over.


Vragen aan B&W van raadslid Stam over verontruste winkeliers Havenpassage

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina