Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-02-2019  

CU heeft zorg over jeugdhulp in AZC's


De websiteNieuwReligieusPeil.net publiceerde in 2016 dat het Research Institute for the Economics of Education and Social Affairs heeft berekend dat buurland Duitsland zo'n 67 miljard euro kwijt is aan de educatieve levensloop van asielzoekerskinderen. In de berekening telde men 200.000 kinderen 'im Kindergarten' en 300.000 in het basisonderwijs. Daar komt dan de beroepsopleiding cq hoger onderwijs nog bij en 25.000 extra leerkrachten. Al met al een slordige 67 miljard euro, maar dan zonder de kosten van eventuele psychische zorg.
 

ALMELO – De jeugdhulp aan vluchtelingenkinderen in de asielzoekerscentra (AZC’s) was tot en met december jl. een zorg voor de COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Sinds 1 januari echter is die jeugdhulp overgeheveld aan de gemeenten in Nederland waar een AZC gehuisvest is. Zo heeft ook Almelo derhalve een verzwaring van het takenpakket jeugdhulp specifiek ook omdat Almelo naast de opvang van gezinnen van asielzoekers, ook nog een opvang heeft voor alleenstaande jongeren.

De raadsfractie van de ChristenUnie wil nu van het Almelose college van B&W weten hoe dat nu geregeld is. Temeer daar onder verantwoordelijkheid van de COA er geen financiële kostenbeperking was. Dat is anders nu de gemeente Almelo de regie voert over hulp aan jeugdige asielzoekers. Het Rijk stelde er per kind een gelimiteerde vergoeding tegenover van 740 euro per kind per jaar. De raadsfractie van de ChristenUnie vraagt zich nu af o dit bedrag per kind wel voldoende is omdat asielzoekerskinderen traumatische ervaringen hebben en derhalve extra kwetsbaar. De ChristenUnie vraagt zich daarom af of de jeugdzorg in Almelo hierop wel berekend is en/of de Rijksvergoeding wel toereikend is? Ook wil de ChristenUnie weten of het Almelose college zich hierover zorgen maakt?


CU heeft zorgvragen over jeugdhulp AZC

 
07-02-2019  

VVD heeft zorg over 'mismatch' op arbeidsmarkt


De meest recente statistieken zijn beschikbaar>>>
 

ALMELO – Raadslid Yvonne Bijenhof (VVD) is verheugd over de verwachte nationale banengroei van 2,7 procent in 2019. Ook steekt zij partijgenoot en wethouder Arjen Maathuis een veer op de hoed met zijn onlangs aangekondigde plan om in 2019 de ‘kaartenbak’ van de sociale dienst met 250 te laten verminderen door werk te bemiddelen.
Toch heeft Bijenhof nog wel zorgen over ‘mismatch’ van bemiddelde banen en ‘armoedeval’ wegens het (deels) wegvallen van huursubsidie en zorgtoeslag. Dat zou volgens Bijenhof de motivatie om te gaan werken verminderen. Zij vraagt haar partijgenoot daarom welke stappen het college in deze wil ondernemen om die motivatie tot werk extra te bevorderen (het Rijk gaat over huursubsidie en en zorgtoeslag - red.).  Tevens wil zij weten wat al die maatregelen kosten en hoeveel uitkeringsgerechtigden er in Almelo nog zijn qua WW en Participatiewet (bijstand)?


Brief: Werkgelegenheidsvragen VVD-yb2019feb
Recente gegevens 3e kwartaal 2018 - Arbeidsmarktmonitor Twente

 
14-02-2019  

PvdA wil meer toezicht bewindvoerders

BPBI zegt helpt niet
 

ALMELO/VARSSEVELD – Het intrekken van een overeenkomst tussen de kantongerechten in Almelo en Zutphen met het bewindvoerderskantoor AproPlus in Varsseveld is aanleiding voor de raadsfractie van de PvdA in Almelo om de pen ter hand te nemen en het Almelose collegevragen te stellen hoe in de toekomst misbruik van cliëntgelden door bewindvoerders kan worden voorkomen.
Eigenaar Marcel A. van AproPlus kwam in opspraak omdat hij gelden van cliënten aanwendde voor zijn rijkelijk leventje terwijl de cliënten er juist op vertrouwden dat het bureau hen bijstond met het saneren van forse schulden. Bij bewindvoering hebben mensen met schulden geen zeggenschap over uitkering of inkomen uit werk omdat gemeentelijke sociale diensten of kantonrechters de bewindvoering inkopen.  
De raadsfractie van de PvdA betreurt het dat ook Almelose cliënten van AproPlus het slachtoffer zijn geworden en dat die cliënten nu juist de ‘schuldenberg’ hebben zien toenemen omdat zij in wettelijke zin wel aansprakelijk blijven voor hun schuld.

Gemeenten en kantonrechters toetsen wel de saneringsprojecten die bewindvoerder uitvoeren, maar bij herhaling zit er ook ‘kaf onder het koren’ zo is vaker gebleken. Zo zegt bijvoorbeeld de bestuursvoorzitter van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerder en Inkomensbeheerders (BPBI) Corno van Renssen dat nog meer controles op het werk van bewindvoerders niet kan voorkomen dat er bewindvoerders zijn die handelen uit puur eigen belang. Dit ondanks de steekproeven en jaarlijkse accountantscontrole, maar ook de beoordeling vooraf door kantonrechters en gemeentelijke sociale diensten. Volgens Corno van Renssen was AproPlus geen lid (?) van BPBI, zo meldde hij bij RTV Oost.
Wie wil frauderen kan dat een tijdje doen maar valt uiteindelijk door de mand. Maakt een bewindvoerder onbewust fouten dan moet een verplichte verzekering de toegebrachte schade vergoeden. Bij bewuste fraude keert een verzekering niet uit en rest de cliënt rechtsgang om de schade op het bedrijf dan wel de bewindvoerder persoonlijk te verhalen. Maar dat zijn wel veel ‘kopzorgen’ extra voor iemand die toch al geen ‘licht in de tunnel’ zag om uit de financiële problemen te komen. De branchevereniging (BPBI) wil juist een kwaliteitsoormerk voorstaan, maar de werkelijkheid is dat de BPBI slechts 400 leden telt van de ruim 2.000 bewindvoerders die Nederland telt.

Dat de overheid, lokaal, nationaal en ook het ministerie van justitie zich dus moeten buigen over de ’uitkleedpraktijken’ door sommige bewindvoerders staat dus als een paal boven water en daar extra aandacht voor vragen heeft eveneens nut.


Lees de brief van de PvdA over bewindsvoering en schuldenvrij leven.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina