Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
12-05-2010  

CdK Mr. G.J. Jansen stopt per 1 januari 2011

 

Loopbaan commissaris van de Koningin Jansen
Geert Jansen trad in 2002 aan als Overijssels commissaris van de Koningin. Daarvoor was hij onder andere voorzitter van de Stadregio Arnhem-Nijmegen, Directeur-Generaal Openbaar Bestuur bij het ministerie van BZK en bestuurslid van de Universiteit Leiden. Jansen staat bekend als een diplomatieke bruggenbouwer. Commissaris Jansen zette zich speciaal in voor de goede samenwerking over de grenzen van de provincie, onder andere op het gebied van veiligheid. Het gaat dan onder meer om de samenwerking met Gelderland, met de Bondsrepubliek Duitsland en ook de samenwerking in Europees verband. Onder zijn voorzitterschap van GS en PS kwamen onder andere het provinciaal Reconstructieplan, de Omgevingsvisie, de verkoop van de Overijsselse aandelen Essent en het investeringsprogramma Investeren in Overijssel tot stand. Hij overzag in die tijd 19 nieuwe burgemeestersbenoemingen in Overijssel. Hij laat de provincie Overijssel achter als een actief en slagvaardig middenbestuur met een moderne ambtelijke organisatie.

Procedure
Voordat de vacature voor een nieuwe commissaris van de Koningin kan worden opengesteld, overlegt de minister van Binnenlandse Zaken met Provinciale Staten over het gewenste profiel van de nieuwe Overijsselse commissaris. Vervolgens kunnen kandidaten bij de minister solliciteren. De minister selecteert dan een aantal kandidaten en legt deze voor aan een vertrouwenscommissie uit Provinciale Staten. Provinciale Staten bevelen vervolgens twee kandidaten, een eerste en een tweede voorkeur, bij de minister aan. PS maken vervolgens de kandidaat met hun eerste voorkeur openbaar. Tenslotte benoemt de Kroon, op voordracht van de minister, in beginsel de kandidaat met de voorkeur van de Staten.

Archief
Terug naar vorige pagina