Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
18-02-2010  

CdK Jansen doet aangifte van lekken

 

Nieuwe burgemeester: zorgvuldige procedure
Wanneer er in een gemeente een vacature ontstaat voor een burgemeester, dan overlegt de Commissaris van de Koningin (CdK) met de gemeenteraad over het gewenste profiel van de nieuwe burgemeester. Dan volgt er een zorgvuldige, wettelijk verplichte procedure:

· De CdK overlegt met de raad over het vastgestelde profiel en zorgt voor openstelling van de vacature;

· De gemeenteraad kiest uit eigen leden een vertrouwenscommissie;

· Sollicitanten melden zich bij de CdK;

· De CdK legt een selectie uit de sollicitaties aan de vertrouwenscommissie voor. De selectie wordt gemaakt aan de hand van het door de raad gemaakte profiel. Deze selectie is geheim;

· De vertrouwenscommissie verdiept zich in de kandidaten en beveelt twee kandidaten, de eerste en de tweede voorkeur, aan bij de raad en brengt verslag uit aan de CdK. De aanbeveling en het verslag zijn geheim;

· De raad maakt tijdens een openbare raadsvergadering de kandidaat met de eerste voorkeur bekend. De naam van de tweede kandidaat blijft in verband met privacy geheim.

· De raad stuurt de aanbeveling met daarin de eerste én de tweede kandidaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. Deze aanbeveling is geheim; de CdK rapporteert de minister over de inhoud en het verloop van de procedure.

· De minister stelt tenslotte aan de Kroon (Koningin en ministerraad) voor om de kandidaat-burgemeester te benoemen. De Kroon volgt in beginsel de eerste voorkeur van de gemeenteraad.

Vertrouwenscommissie: geheimhouding verplicht
Alles wat er in de vertrouwenscommissie aan de orde komt is geheim. Dat is expliciet geregeld in de gemeentewet. Wanneer iemand zich niet aan die geheimhoudingsplicht houdt, geldt dat als een misdrijf.

Link naar de passages over geheimhouding in de gemeentewet: http://tinyurl.com/yg8y7qa 

Archief
Terug naar vorige pagina